| ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα

Δημοσίευση: 21-02-2011 - Στήλη: ΝΕΟΛΑΙΑ - Φύλλο:169


Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα είναι μια οικονομική βοήθεια που δίδεται σε φοιτητές που φοιτούν σε Πανεπιστημιακές Σχολές, σε Τεχνολογικούς Τομείς της Ανώτατης Εκπαίδευσης, στις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού καθώς και σε Πανεπιστήμια της Κύπρου που ισχύει η είσοδος με πανελλαδικές εξετάσεις. Το ποσόν ανέρχεται στα 1.000­ και χορηγείται στους γονείς του φοιτητή ή στον φοιτητή όταν αυτός είναι άνω των 25 ετών ή ορφανός από τους δύο γονείς ή οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού.

Για να λάβει ο φοιτητής το ποσό θα πρέπει να καταθέσει την αίτησή του στην εφορία και να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Να είναι προπτυχιακός φοιτητής των ιδρυμάτων που προαναφέρθηκαν.
 • Χορηγείται σε όλους τους φοιτητές της οικογένειας αρκεί αυτοί να κατοικούν σε άλλη πόλη από αυτήν της μόνιμης κατοικίας τους, ανεξάρτητα αν φοιτούν στην ίδια σχολή και πόλη ή σε διαφορετικές σχολές και πόλεις και διαμένουν σε μία ή περισσότερες οικίες.
 • Χορηγείται για τόσα έτη όσα είναι και τα έτη σπουδών της Σχολής ή του Τμήματος σύμφωνα με τον κανονισμό της λειτουργίας (η φοίτηση θα πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την εγγραφή στη Σχολή ή το Τμήμα ανεξάρτητα εξαμήνου εγγραφής).
 • Δεν δικαιούνται το επίδομα όσοι φοιτούν για απόκτηση δεύτερου πτυχίου ή για να αποκτήσουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.
 • Η φοίτηση θα πρέπει να αποδεικνύεται με πιστοποιητικό της Σχολής ή του Τμήματος.
 • Είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης.
 • Ο φοιτητής να είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Ο φοιτητής να διαμένει σε μισθωμένη οικία, λόγω των σπουδών του σε πόλη άλλη από αυτήν στην οποία βρίσκεται η κύρια κατοικία της οικογένειας.
 • Στην πόλη όπου σπουδάζει ο φοιτητής να μην έχουν ο ίδιος ή οι γονείς του πλήρη κυριότητα ή επικαρπία σε άλλη κατοικία. Το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης θεωρείται ως μία πόλη. Επίσης θεωρείται ως μία πόλη ο νομός Αττικής, πλην όλων των νησιωτικών περιοχών του, καθώς και των πόλεων και περιοχών του που απέχουν περισσότερο από 40 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας. Οι πόλεις και περιοχές αυτές θεωρούνται αυτοτελείς πόλεις.
 • Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου οικονομικού έτους να μην υπερβαίνει το ποσό των 30.000­. Το όριο των 30.000 ευρώ προσαυξάνεται κατά 3.000­ για κάθε προστατευόμενο παιδί πέραν του ενός. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του πατέρα, της μητέρας και των ανήλικων τέκνων τους από κάθε πηγή.
 • Οι γονείς των φοιτητών πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις για τη χορήγησή του στις Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδιες για τη φορολογία των εισοδημάτων τους, το αργότερο μέχρι τις 31 Μαρτίου κάθε έτους. Η αίτηση, η οποία έχει ταυτόχρονα και τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης, πρέπει να αναζητηθεί από τη Δ.Ο.Υ. φορολογίας του δικαιούχου. Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβληθεί και αντίγραφο του μισθωτηρίου συμβολαίου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι ο φοιτητής διαμένει σε μισθωμένη οικία που βρίσκεται σε πόλη άλλη από αυτήν στην οποία κατοικεί η οικογένειά του. Το μισθωτήριο πρέπει να είναι θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ. στο όνομα του γονέα ή του ίδιου του φοιτητή. Γίνονται δεκτά και φωτοαντίγραφα επικυρωμένα. Αν το φωτοαντίγραφο δεν είναι επικυρωμένο από άλλη Αρχή η επικύρωσή του μπορεί να γίνει από τον υπάλληλο που παραλαμβάνει την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση.
 • Εάν υπάρχει συγκατοίκηση φοιτητών θα πρέπει στο μισθωτήριο συμβόλαιο να εμφανίζονται ως μισθωτές όλοι οι φοιτητές ή οι γονείς ή οι κηδεμόνες τους.
 • Εάν ο φοιτητής διαμένει σε ξενοδοχείο ή πανσιόν, πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση τουλάχιστον δίμηνης συνεχόμενης διαμονής σ΄ αυτό καθώς και απόδειξη παροχής υπηρεσιών σε επικυρωμένο αντίγραφο. Η δίμηνη διαμονή πρέπει να έχει συμπληρωθεί εντός του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους και μέχρι τις 31 Μαρτίου κάθε έτους. 
ΚΑΝΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ!
Ονοματεπώνυμο:
Email:
Ιστοσελίδα:
Σχόλιο:
Κωδικός [όπως εμφανίζεται - Νέα εικόνα]:
Επιλογή για νέα εικόνα
 Οδηγός για τους πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου Aθηνών

Έντυπη μορφή - PDF FORMAT


Το σκίτσο του φύλλου 197
Γίνε Εθελοντής!