| ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
Προκηρύξεις βραβείων για φοιτητές

Δημοσίευση: 07-07-2011 - Φύλλο:177


Α) Tο Πανεπιστήμιο Αθηνών θα χορηγήσει, κατά το Πανεπιστημιακό έτος 2010-11, έπαθλο με τίτλο «Βραβείο Νικολάου Τσαμπούλα», σε βάρος των εσόδων της Δωρεάς Ευφροσύνης Φλου-Τσαμπούλα. Το έπαθλο θα απονεμηθεί σε φοιτητή ή φοιτήτρια, με ικανοποιητική επίδοση στα μαθήματα, της Ιατρικής Σχόλης, κατά προτίμηση, άλλως του Τμήματος Οδοντιατρικής, άλλως οποιασδήποτε άλλης Σχολής ή Τμήματος αυτού, καταγόμενο/η, κατά σειρά προτίμησης, είτε από το Μεγάλο Χωριό Ευρυτανίας, είτε από την πόλη του Καρπενησίου, είτε από τα Χωριά: Μικρό Χωριό, Βούτηρο, Ανιάδα, Νόστιμο, Καρίτσα, Δερμάτι, σύμφωνα με τη βούληση της Δωρήτριας  Ευφροσύνης Φλου- Τσαμπούλα.
Το έπαθλο συνίσταται στην καταβολή χρηματικού ποσού ­ 4.000,00. Η καταβολή του βραβείου θα γίνει μετά από επιλογή μεταξύ των ενδιαφερομένων, προτιμώμενου του/της φοιτητή/φοιτήτριας που έλαβε κατά το προηγούμενο πανεπιστημιακό έτος το έπαθλο και συγκεντρώνει, κατά την κρίση των Πανεπιστημιακών Αρχών, τις απαραίτητες προϋποθέσεις, ήτοι ικανοποιητική επίδοση στα μαθήματα και ήθος.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου (Πανεπιστημίου 30 – Κεντρικό Κτήριο), μέχρι 20 Ιουλίου 2011, αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο θα προκύπτει η καταγωγή από την πόλη του Καρπενησίου ή τα παραπάνω αναφερόμενα χωριά της Ευρυτανίας και
2. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία και Μ.Ο. βαθμολογίας στο Πανεπιστημιακό έτος 2009-10 τουλάχιστον Λ. Καλώς.

Β) Το Πανεπιστήμιο Αθηνών θα χορηγήσει, κατά το Πανεπιστημιακό έτος 2010-11, βραβείο από τα έσοδα της Δωρεάς Ray Riten σε μνήμη της συζύγου του Δωρητή Sandhya Ray, στον καλύτερο φοιτητή ή φοιτήτρια του Τμήματος Φιλολογίας ή Ιστορίας Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής αυτού, προτιμώμενου/ης του/της καταγόμενου/ης από την Αρκαδία. Το ποσό του βραβείου ανέρχεται σε ­ 293,47
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου (Πανεπιστημίου 30 – Κεντρικό Κτήριο), μέχρι 20 Ιουλίου 2011, αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο θα προκύπτει η καταγωγή, αν υπάρχει, από την Αρκαδία και
2. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία και Μ.Ο. βαθμολογίας στο
Πανεπιστημιακό έτος 2009-10 τουλάχιστον Λ. Καλώς.

Έντυπα αιτήσεων καθώς και περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη Γραμματεία Κληροδοτημάτων του Πανεπιστημίου – Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων (οδός Χρ. Λαδά 6, 6ος  όροφος, τηλ. 210.368.9132-4)
 
ΚΑΝΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ!
Ονοματεπώνυμο:
Email:
Ιστοσελίδα:
Σχόλιο:
Κωδικός [όπως εμφανίζεται - Νέα εικόνα]:
Επιλογή για νέα εικόνα
 Οδηγός για τους πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου Aθηνών

Έντυπη μορφή - PDF FORMAT


Το σκίτσο του φύλλου 197
Γίνε Εθελοντής!