| ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
Πανεπιστήμιο Αθηνών - Το ξεκίνημα

Ζώρα

Δημοσίευση: 04-06-2013 - Στήλη: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ - Φύλλο:196
Πριν από 175 χρόνια, στις 3 Μαΐου 1837, ύστερα από τη δημοσίευση δύο Β. Δ. (της 14ης και της 22ας Απριλίου 1837), έγιναν τα εγκαίνια του πρώτου ελληνικού Πανεπιστημίου, του Οθώνειου Πανεπιστημίου Αθηνών. Πρώτος ομιλητής ήταν ο Πρύτανης Κωνσταντίνος Σχινάς, ο οποίος γνωρίζοντας ότι το νεότευκτο ανώτατο πνευματικό ίδρυμα ήταν πολύ νεότερο άλλων ευρωπαϊκών, όπως τα Πανεπιστήμια της Μπολόνιας και των Παρισίων, έθετε ως βασικό στόχο τη γρήγορη απόδοση καρπών: «Οψίγονον άρα σφόδρα είναι το Ελληνικόν πανδιδακτήριον αλλ’ οι καρποί του ελπίζονται πρωιμότατοι», ενώ κλείνοντας τον χαιρετισμό του προέβλεπε τον σημαντικό ρόλο του σε διεθνές επίπεδο, εξαιτίας του ότι βρισκόταν μεταξύ ανατολής και δύσης: «κείμενον μεταξύ της Εσπερίας και της Έω, είναι προωρισμένον να λαμβάνη αφ’ ενός μέρους σπέρματα της σοφίας, και αφού τα αναπτύξη εν εαυτώ ιδίαν τινα και γόνιμον ανάπτυξιν, να τα μεταδώση εις την γείτονα Έω νεαρά και καρποφόρα». Αναλυτικότερος στη σκοποθεσία του Πανεπιστημίου ήταν ο δεύτερος ομιλητής ο Νεόφυτος Βάμβας, Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής (στην οποία ήσαν εντεταγμένα και τα μαθήματα της Φυσικομαθηματικής). Τόνιζε ανάμεσα στα άλλα: «Από τούτο λοιπόν το Πανεπιστήμιον θέλουν εξέρχεσθαι εις το εξής εκκλησιαστικοί πάσης τάξεως έχοντες την προσήκουσαν παιδείαν προς διακονίαν του Θείου λόγου (…) θέλουν εξέρχεσθαι νομικοί, πολιτικοί, ρήτορες, και δικαστικοί, φωτισμένοι εις τα υψηλά χρέη των, οποίους απαιτεί η ασφάλεια της ατομικής εκάστου ελευθερίας, της κοινής ησυχίας, της τιμής και καταστάσεως των ευνομουμένων πολιτών. Ενταύθα και η φιλάνθρωπος ιατρική ανακαλούσα τους αρχαίους εκείνους Πατέρας της, Ιπποκράτην, Αρετέον, Γαληνόν, ομού με τας υψηλάς θεωρίας και πείρας των μεταγενεστέρων αιώνων (…) Τέλος πάντων η Φιλοσοφική Σχολή, της οποίας ηξιώθην και εγώ να ήμαι μέλος, θέλει μορφώνειν την νεολαίαν μας εις την Φιλολογίαν, Ελληνικήν και Λατινικήν, εις την αρχαιολογίαν, ιστορίαν μαθηματικά, φυσικά, χημείαν, ρητορικήν και εις την ιδίως λεγομένην φιλοσοφίαν του ανθρωπίνου πνεύματος και την Ηθικήν. Ανοίγεται πηγή άφθονος εις την διψώσαν Ελληνικήν νεολαίαν, και εις πάντα ομογενή ή αλλογενή εραστήν της Ελληνικής παιδείας». Ακολούθησαν χαιρετισμοί και των υπολοίπων τριών Κοσμητόρων, του Μισαήλ Αποστολίδη της Θεολογικής, του Γεωργίου Ράλλη της Νομικής και του Αναστάσιου Γεωργιάδη Λευκία της Ιατρικής. Ο τελευταίος μάλιστα χρησιμοποίησε την αρχαία ελληνική για να εκφράσει τις σκέψεις του: «Δει δη ουν, αύθις φημί, και ημάς αξίους της του Ιπποκράτους τέχνης γενέσθαι καθηγητάς, και τους μαθητάς επιμελώς τε και προσεχώς των διδασκομένων ακούειν, αεί μετά βιβλίου καινού, και γραφείου καινού, και πινακιδίου καινού, το του Αντισθένους, ες τα διδασκαλεία φοιτώντας». Το Πανεπιστήμιο Αθηνών, πράγματι, σύμφωνα και με τα οράματα των πρώτων στελεχών του, κατόρθωσε να εξαλείψει τη χρονική διαφορά που το χωρίζει από τα παλαιότερα ιδρύματα της Εσπερίας, με τον ακατάβλητο μόχθο των μελών του, ώστε σήμερα να κατατάσσεται μεταξύ των 200 καλυτέρων σε παγκόσμιο επίπεδο.

 

 

 

 

 
 
ΚΑΝΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ!
Ονοματεπώνυμο:
Email:
Ιστοσελίδα:
Σχόλιο:
Κωδικός [όπως εμφανίζεται - Νέα εικόνα]:
Επιλογή για νέα εικόνα
 Οδηγός για τους πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου Aθηνών

Έντυπη μορφή - PDF FORMAT


Το σκίτσο του φύλλου 197
Γίνε Εθελοντής!