| ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
Το Πανεπιστήμιο εκλέγει δικό του αντιπρόσωπο στο Κοινοβούλιο (1844-1864)

Δημοσίευση: 03-05-2012 - Φύλλο:185


Η αίτηση

 

Φεβρουάριος 1844. "Η της Γ Σεπτεμβρίου εν Αθήναις Εθνική των Ελλήνων Συνέλευσις" συνεδρίαζε από τον Νοέμβριο του 1843 με σκοπό να επεξεργασθεί Σύνταγμα. Αρμοδιότητά της ήταν επίσης να εκπονήσει -ως παράρτημα του Συντάγματος- Νόμο περί εκλογής βουλευτών. Με τον εκλογικό αυτόν νόμο, μετά το τέλος των εργασιών της Συνέλευσης, θα διεξάγονταν οι πρώτες γενικές εκλογές του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους.

Στις 4 Φεβρουαρίου, ανακοινώνεται από τον Αντιπρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης Α. Μαυροκορδάτο, ότι το Πανεπιστήμιο υπέβαλε πρόταση να του χορηγηθεί το δικαίωμα να αντιπροσωπεύεται στο Κοινοβούλιο. Η πρόταση περιλαμβανόταν σε αιτιολογημένο έγγραφο αίτημα, το οποίο είχε κατατεθεί και ανακοινώθηκε την ίδια εκείνη ημέρα. Το θέμα όμως παραπέμφθηκε να συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση, με το σκεπτικό ότι η Εθνοσυνέλευση έπρεπε "να λάβη καιρόν να σκεφθή προσηκόντως επί του αντικειμένου τούτου".

 

 

Το κείμενο, η συζήτηση, η απόφαση

Η αίτηση ήταν ένα βραχύ κείμενο, 7 παραγράφων. Ως κεντρικό επιχείρημα είχε ότι η Ελλάδα έπρεπε να ακολουθήσει το παράδειγμα άλλων ευρωπαϊκών χωρών (Αγγλίας και Γερμανίας) στις οποίες τα πανεπιστήμια αντιπροσωπεύονταν στη Βουλή και στη Γερουσία. Βασικός υποστηρικτής της αίτησης κατά τη συζήτηση που ακολούθησε, ήταν ο Γκίκας Δοκός, Πληρεξούσιος της Ύδρας και Γραμματέας του Πανεπιστημίου. Η Εθνοσυνέλευση τελικώς αποδέχθηκε το αίτημα του Πανεπιστημίου, καθώς το υπερψήφισε με 119 προς 44 ψήφους.

 

 

Εκλογές και αντιπρόσωποι

 

Πρώτος βουλευτής του Πανεπιστημίου εκλέχθηκε στις 15 Ιουλίου 1844 ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος. Η εκλογή ενός πολιτικού προσώπου και όχι κάποιου αντιπροσώπου από την ίδια την πανεπιστημιακή κοινότητα προκάλεσε μεγάλη ένταση και τελικώς ακυρώθηκε. Σε επαναληπτική εκλογή που έγινε στις 17 Ιουνίου του 1845 εκλέχθηκε πρώτος εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου στο Κοινοβούλιο, ο καθηγητής της φιλοσοφίας Φίλιππος Ιωάννου. Επόμενες εκλογές και καθηγητές που εκλέχθηκαν βουλευτές: 8 Ιουνίου 1847 ο Κ.Δ. Σχινάς, 24 Σεπτεμβρίου 1850 ο Γ.Α.Ράλλης, 21 Oκτωβρίου 1853 ο Σπ.Πήλλικας, 25 Oκτωβρίου 1856 ο Α.Ρ. Ραγκαβής, 23 Αυγούστου 1859 ο Π. Αργυρόπουλος, 8 Ιανουαρίου 1861 ο Μ. Ποτλής.

 

 

Μεσοβασιλεία (1862-1864) και διακοπή της εκπροσώπησης

 

Το Πανεπιστήμιο διεκδίκησε το δικαίωμα να συνεχίσει να αντιπροσωπεύεται και στην Εθνοσυνέλευση που κατάρτιζε το νέο Σύνταγμα. Μάλιστα η Σύγκλητος, επειδή ο αριθμός των πληρεξουσίων στην Εθνική Συνέλευση ήταν διπλάσιος από τον αριθμό των βουλευτών, ζήτησε και πέτυχε να αντιπροσωπευθεί από δύο πρόσωπα. O ένας ήταν ο Καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου Ν.Ι. Σαρίπολος και ο δεύτερος ο «φιλογενής εν Πετρουπόλει ανήρ» Δ. Μπερναρδάκης. Κατά τη διάρκεια της Εθνικής Συνέλευσης συζητήθηκε και το θέμα της αντιπροσώπευσης του Πανεπιστημίου στο νέο Κοινοβούλιο. Παρά τα επιχειρήματα που διατύπωσε ο Ν.Ι. Σαρίπολος, η Εθνοσυνέλευση διέκοψε την εκλογή αντιπροσώπου του Πανεπιστημίου.
 
ΚΑΝΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ!
Ονοματεπώνυμο:
Email:
Ιστοσελίδα:
Σχόλιο:
Κωδικός [όπως εμφανίζεται - Νέα εικόνα]:
Επιλογή για νέα εικόνα
 Οδηγός για τους πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου Aθηνών

Έντυπη μορφή - PDF FORMAT


Το σκίτσο του φύλλου 197
Γίνε Εθελοντής!