| ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
Τα λειτουργικά έξοδα του Πανεπιστημίου πριν από 175 χρόνια

Δημοσίευση: 09-03-2012 - Στήλη: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ - Φύλλο:183
«Ο εκ Κρήτης οπλαρχηγός Βαρνάβας, προσελθών το 1848 εις τον πρύτανιν Ι. Σούτσον, μετά συγκινήσεως εδώρησεν εις το Πανεπιστήμιον υπέρ της εθνικής παιδείας την σπάθην και το πυροβόλον αυτού, δι ων είχε πολεμήσει υπέρ πατρίδος»

 

Ένα από τα πρώτα έγγραφα που αναφέρονται σε λειτουργικά έξοδα του Πανεπιστημίου είναι αυτό που συντάχθηκε, στις 30 Απριλίου / 12 Μαΐου 1837, από τον τότε Γραμματέα (δηλαδή Υπουργό) Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Αναστάσιο Πολυζωΐδη. Με το έγγραφο αυτό που απευθυνόταν προς τον Όθωνα, τονιζόταν η ανάγκη να εγκριθεί πίστωση για την πρώτη εγκατάσταση του Πανεπιστημίου στο κτήριο Κλεάνθη στην Πλάκα.
Συγκεκριμένα, αναφερόταν ότι για είκοσι θρανία που θα τοποθετούνταν στις τέσσερεις αίθουσες διδασκαλίας απαιτούνταν 600 δρχ., για ισάριθμες έδρες χρειάζονταν 200 δρχ., ενώ για άλλους τόσους πίνακες απαιτούνταν 100 δρχ. Στα παραπάνω ποσά έπρεπε να προστεθούν άλλες 500 δρχ, για να καλυφθούν εκτυπωτικά και άλλα μικροέξοδα. Η πίστωση του συνολικού ποσού των 1.400 δρχ. εγκρίθηκε μόλις έξι μέρες αργότερα από τον ίδιο τον Όθωνα, χωρίς καμία περικοπή, γεγονός που αποδεικνύει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της ηγεσίας του κράτους για την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος. Σημειωτέον ότι οι παραδόσεις μαθημάτων άρχισαν να διεξάγονται στο νέο κτήριο, της οδού Πανεπιστημίου, από τον Νοέμβριο του 1841. Όμως οι εργασίες ανοικοδόμησης τελείωσαν πολύ αργότερα, το 1864. Και βέβαια το αρχικό ποσό που είχε προβλεφθεί των 176.000, τετραπλασιάσθηκε και έφθασε τις 750.921 δρχ. Έτσι χρειάσθηκε ένα μεγάλο μέρος του ποσού να συγκεντρωθεί από εράνους, στους οποίους συνεισέφεραν πολλοί ευαισθητοποιημένοι πολίτες, όχι μόνον ευκατάστατοι Αθηναίοι αλλά και πλούσιοι ομογενείς του εξωτερικού. Αυτό το γεγονός αποδεικνύει ότι δεν ήταν μόνον η ηγεσία του Κράτους αλλά και η ευρεία βάση του που ενδιαφερόταν για την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος.

Διαφωτιστικό είναι ένα έγγραφο της Επιτροπής επί της ανεγέρσεως του Πανεπιστημίου, του 1850, στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρονται και τα εξής: «Κατ έτος αναγγέλλουσιν οι πρυτάνεις νέας και πολλάκις γενναιοτάτας προσφοράς εις το Πανεπιστήμιον. Ο μεν προσφέρει εις αυτό τον αγρόν του, ο δε την οικίαν του, ο δε το γήπεδόν του, ο δε χρήματα, ο δε βιβλία, ο δε όργανα διδακτικά, ο δε ό,τι έχει. Και ο μεν πολλά και πλούσια, ο δε ολίγα και πενιχρά. Παρά τον μέγαν ευεργέτην, τον κληροδοτούντα 10, 30, 50 ή 100 χιλιάδας δραχμών μνημονεύεται μετά της αυτής δικαίας ευγνωμοσύνης και ο ακονητής ξυραφιών Δημήτριος Γ. Όκας, ο προσενεγκών τας 20 δραχμάς υπέρ του Πανεπιστημίου. Ο υπάλληλος Δ. Φάφαλης, 28,05 δρχ., η εξ Ύδρας υπηρέτρια Κιάρα Γκιώτου αφήκε διά διαθήκης δραχμάς 200 και ο εκ Κρήτης οπλαρχηγός Βαρνάβας, προσελθών το 1848 εις τον πρύτανιν Ι. Σούτσον, μετά συγκινήσεως εδώρησεν εις το Πανεπιστήμιον υπέρ της εθνικής παιδείας την σπάθην και το πυροβόλον αυτού, δι ωναυτού, δι ων είχε πολεμήσει υπέρ πατρίδος».
 
ΚΑΝΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ!
Ονοματεπώνυμο:
Email:
Ιστοσελίδα:
Σχόλιο:
Κωδικός [όπως εμφανίζεται - Νέα εικόνα]:
Επιλογή για νέα εικόνα
 Οδηγός για τους πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου Aθηνών

Έντυπη μορφή - PDF FORMAT


Το σκίτσο του φύλλου 197
Γίνε Εθελοντής!