| ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
Μια επιδιωκόμενη (αλλά ήδη επιτευχθείσα) διεθνοποίηση ή πώς ο Νόμος 4009/2011 κρούει ανεωγμένας θύρας

Δημοσίευση: 08-12-2011 - Στήλη: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ - Φύλλο:180
Ο νόμος για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, σύμφωνα με τον βαρύγδουπο τίτλο του («Δομή, λειτουργία, διασφάλιση… και διεθνοποίηση των Α.Ε.Ι.»), θα έπρεπε να αναφέρεται κατά το ένα τέταρτο (αν όχι ποσοτικά, τουλάχιστον θεματολογικά) στη διεθνοποίηση των Πανεπιστημίων. Ωστόσο, η ευρηματικότητα των συντακτών του εξαντλήθηκε, κατά πως φαίνεται, στα άρθρα που αφορούν στο αυτοδιοίκητο των Α.Ε.Ι. (ή μάλλον στην ανατροπή του). Για τη διεθνοποίηση “φροντίζει” μόνον το άρθρο 44 («Διοργάνωση σπουδών σε ξένη γλώσσα»), αλλά και πλήθος άλλων επιζήμιων χωρίων του νόμου σχετικών με ξένους εκλέκτορες, αξιολογητές και πάσης φύσεως εμπλεκόμενους σε αλλότρια καθήκοντα. Βλ. λ.χ. το άρθρο 19, παρ. 2 (όπου προβλέπεται πως στις επταμελείς επιτροπές για επιλογή ή εξέλιξη των καθηγητών «τουλάχιστον ένα μέλος προέρχεται από ομοταγές Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής») και το άρθρο 70, παρ. 2 (όπου προβλέπεται πως στο μητρώο της επιτροπής πιστοποίησης «υποχρεωτικά περιλαμβάνονται και Έλληνες ή αλλοδαποί αναγνωισμένου κύρους εμπειρογνώμονες ή ειδικοί που διδάσκουν σε ομοταγή Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής» κ.λπ.).

 

Επίσης δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής μας ότι (σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 15) «ως πρύτανης εκλέγεται καθηγητής πρώτης βαθμίδας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με ελληνική ιθαγένεια [ευτυχώς] και άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας [ευτυχώς]», ενώ τονίζεται στο επόμενο άρθρο πως η εκλογή του γίνεται «ύστερα από διεθνή [!] πρόσκληση ενδιαφέροντος». Μήπως όμως η αληθινή και ουσιαστική διεθνοποίηση αποκτάται με εντελώς διαφορετικό τρόπο; Μήπως δεν υπάρχει χρεία αλλοδαπών ή ξενόφερτων εκλεκτόρων, αξιολογητών και πρυτάνεων (μια και διαθέτουμε πληθώρα άξιων εγχωρίων, κατά γενική αποδοχή); Μήπως η χώρα μας και τα πνευματικά της Ιδρύματα είναι ικανά να διδάσκουν αλλοδαπούς σπουδαστές, αντί να ζητούν τα φώτα από την Εσπερία; Ας θυμίσουμε ότι εκατοντάδες αλλοδαποί φοιτητές επιλέγουν κάθε χρόνο το Πανεπιστήμιο Αθηνών για να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Ελλάδα, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο (γιατί άραγε;).

 

Το Ε.Κ.Π.Α. τους υποδέχεται κάθε χρόνο, έχοντας δημιουργήσει μια σειρά από υπηρεσίες που αποβλέπουν στην ομαλή και δημιουργική ένταξή τους στους κόλπους του. Πρωταρχικό ρόλο διαδραματίζει το Διδασκαλείο της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, το οποίο πιστοποιεί το επίπεδο γνώσης της Νέας Ελληνικής των ξένων φοιτητών (καθότι καλό είναι να γίνονται κάποια μαθήματα σε ξένες γλώσσες, ειδικά στα ξενόγλωσσα Τμήματα, αλλά καλύτερο είναι οι αλλοδαποί φοιτητές να γνωρίσουν και την ελληνική, ώστε στη συνέχεια να την διαδίδουν και στην πατρίδα τους, όπως λ.χ. οι ιεραπόστολοι που φοιτούν στη Θεολογική Σχολή). Επιπρόσθετα στο Διδασκαλείο της Νέας Ελληνικής Γλώσσας –που από το 1994 λειτουργεί στην Πανεπιστημιούπολη (στο κτήριο της Φιλοσοφικής), με προσωπικό που υπερβαίνει τους 60 διδασκάλους λειτουργούν τμήματα για αρχάριους, μέσους και προχωρημένους αλλοδαπούς φοιτητές, προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου σπουδών. Παράλληλα, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών λειτουργεί, από το 1988 κ.ε., μετά από πρόταση του τότε πρύτανη Μιχάλη Σταθόπουλου, Πρόγραμμα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού, το ονομαζόμενο «ΘΥ.Ε.Σ.Π.Α.» («Θερινές Υποτροφίες Ελληνικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών»). Το Πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές, αλλά και διδάσκοντες σε ξένα Πανεπιστήμια, των οποίων τα γνωστικά αντικείμενα έχουν σχέση με τις ελληνικές σπουδές, καθώς και στελέχη ξένων πρεσβειών. Και στο Πρόγραμμα αυτό οι σπουδαστές κατατάσσονται, ανάλογα με τις προα- ποκτηθείσες γνώσεις τους, σε τμήματα αρχαρίων, μέσων και προχωρημένων. Ας σημειωθεί ότι στο «ΘΥ.Ε.Σ.Π.Α.» διδάσκουν συνήθως περισσότεροι από 30 πανεπιστημιακοί και ειδικοί επιστήμονες, ενώ οι διδασκόμενοι, που ξεπερνούν κάθε χρόνο τους 200, προέρχονται από όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη (από περισσότερες από 70 χώρες, όχι μόνον της Ευρώπης, αλλά και της Ασίας, της Αφρικής, της Ν. και της Β. Αμερικής). Συνολικά οι υπότροφοι του προγράμματος αυτού μέχρι σήμερα ξεπερνούν τις 6.000.

 

Ωστόσο, το Πανεπιστήμιο Αθηνών πέρα από τον παιδευτικό χαρακτήρα του, αποτελεί και ερευνητικό κέντρο: δεν φροντίζει μόνον για τη διάδοση των επιστημών αλλά και την προαγωγή τους. Για τον λόγο αυτόν, κατά τη διάρκεια της μακράς και γόνιμης πορείας του, επεδίωξε και επέτυχε διεθνή συνεργασία, με ομοταγή πανεπιστημιακά Ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού. Στόχοι αυτής της δραστηριότητας του Ε.Κ.Π.Α. είναι αφενός η διεθνής προβολή του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του, και αφετέρου η συνεχής βελτίωσή του, με την ανταλλαγή γνώσεων.

 

Η συνεργασία με τα ξένα Ιδρύματα υλοποιείται με τη σύναψη συμφωνιών επιστημονικού και πολιτιστικού χαρακτήρα, την κοινή εφαρμογή εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων, τη συμμετοχή σε κοινές επιστημονικές εκδόσεις, τη διεξαγωγή διεθνών συνεδρίων. Η πρωτοβουλία για τις δράσεις αυτές άλλοτε ξεκινάει από μεμονωμένα μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος, και άλλοτε από το αρμόδιο Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων (Τ.Ε.Δ.Σ.) του Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο και είναι υπεύθυνο για τη σύναψη, υλοποίηση και παρακολούθηση των διμερών συμφωνιών με ξένα κυρίως Πανεπιστήμια, οι οποίες συμφωνίες μέχρι σήμερα ξεπερνούν τις 130.

 

Θυμίζουμε με την ευκαιρία αυτή ότι το Ε.Κ.Π.Α. συμμετέχει στα Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα «ΣΩΚΡΑΤΗΣ», «ΤEMPUS», «JEAN MONNET», καθώς και σε μια σειρά νέων Προγραμμάτων συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

α΄) με τις Ηνωμένες Πολιτειες,

β΄) με τον Καναδά,

γ΄) με τη Λατινική Αμερική (Πρόγραμμα «ALFA»),

δ΄) με την Ασία (Πρόγραμμα Asia-Link),

ε΄) με την Iαπωνία,

στ΄) με την Aυστραλία.

Επίσης συμμετέχει σε ανεξάρτητα Προγράμματα, όπως το «S.Y.L.F.F.» («Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund Program») και το «ΗΕLL.A.DIA.» («Hellenic Academic Diaspora»). Εξάλλου, η διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Αθηνών πραγματώνεται και με τη συμμετοχή του σε επιστημονικά δίκτυα και διεθνείς εκπαιδευτικούς Oργανισμούς, όπως το «C.U.M.» («Community of the Mediterranean Universities»), το «UNI.MED.» («University of the Mediterranean»), το «UNI.CA.» («Network of Universities from the Capitals of Europe»), το «E.U.A.» Association of European Universities»), το «ΕUR.P.I.O.» («European Universities Public Relations and Information Officers»), το «Ε.Α.Ι.Ε.» («International Associaton of European Universities») κ.ά.
 
ΚΑΝΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ!
Ονοματεπώνυμο:
Email:
Ιστοσελίδα:
Σχόλιο:
Κωδικός [όπως εμφανίζεται - Νέα εικόνα]:
Επιλογή για νέα εικόνα
 Οδηγός για τους πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου Aθηνών

Έντυπη μορφή - PDF FORMAT


Το σκίτσο του φύλλου 197
Γίνε Εθελοντής!