| ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
Νέες ρυθμίσεις για τις μετεγγραφές και μια επιπλέον εξεταστική

Δημοσίευση: 11-02-2013 - Στήλη: ΡΕΠΟΡΤΑΖ - Φύλλο:192


Αλλαγές έγιναν στη διάταξη για τις μετεγγραφές φοιτητών που ψηφίστηκε με το τελευταίο νομοσχέδιο του Yπουργείου Παιδείας στη Βουλή. Η διάταξη αυτή αφορά όσους εισήχθησαν εφέτος στα πανεπιστήμια και στα Τ.Ε.Ι. της χώρας και πληρούν συγκεκριμένα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια ώστε να μετακινηθούν μεταξύ ομοειδών τμημάτων από ένα πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. σε άλλο. Σύμφωνα, λοιπόν, με τη διάταξη αυτή που αναμένεται ότι θα αυξήσει «θεαματικά» και πάλι τους φοιτητές των κεντρικών πανεπιστημίων της χώρας, όλοι οι επιτυχόντες του 2012 τεκμηριώνουν δικαίωμα μεταφοράς της θέσης εισαγωγής τους σε αντίστοιχη σχολή ή τμήμα με αυτό που εισήχθησαν, εφόσον το ετήσιο εισόδημα κατά κεφαλήν είναι 7.500 ευρώ (αρχικά ήταν 6.000 ευρώ). Στις μονογονεϊκές οικογένειες και στα άτομα που πάσχουν από ασθένειες οι οποίες αναφέρονται στον συγκεκριμένο νόμο, δωρητές οργάνων ή αν ένας εκ των γονέων του ή και οι δύο είναι αποδεδειμένα άνεργοι εντός του 2012 το ποσό των 15.000 ετησίως. Ο αριθμός των μετεγγραφομένων δεν επιτρέπεται να ξεπερνά το 10% του συνολικού αριθμού εισακτέων για την Αττική και το νομαρχιακό διαμέρισμα Θεσσαλονίκης και το 15% του συνολικού αριθμού εισακτέων σε υπόλοιπες σχολές ή τμήματα της χώρας.

 

Στη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου στη Βουλή, ο Υπουργός Παιδείας κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος αποδέχθηκε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για υποτροφίες εκπαιδευτικής αλληλεγγύης των 500 ευρώ σε 10.000 φοιτητές όλων των ετών πανελλαδικά.

 

Όπως αναφέρεται στη σχετική διάταξη που ψηφίστηκε, «κριτήρια κατάταξης των δυνητικά δικαιούχων ανά Σχολή ή Τμήμα είναι με σειρά προτεραιότητας τα παρακάτω:
α) το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου και των μελών της οικογενείας του κατά το έτος 2011, κατά αύξουσα κατανομή,
β) ο δικαιούχος να πάσχει από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της υπ αριθ. Φ151/122732/Β6 (Β 1612/2010) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις ή έχει πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου, ή μυελού των οστών σε συγγενή α ή β βαθμού,
γ) ο δικαιούχος να έχει αδελφό ή αδελφή, ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του ν. 4009/2011 (Α 195), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους ή ο δικαιούχος να ανήκει στην κατηγορία των πολύδυμων τέκνων που συμμετείχαν το ίδιο σχολικό έτος στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,
δ) ο δικαιούχος να έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια, ή σύζυγο που πάσχουν από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της υπ αριθ. Φ151/122732/Β6 (Β΄1612/2012) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις ή έχουν πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών σε συγγενή α ή β βαθμού ή ο δικαιούχος είναι ορφανός και από τους δύο γονείς,
ε) ο δικαιούχος να είναι τέκνο των θυμάτων της τρομοκρατίας που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α 120),
στ) τα μόρια εισαγωγής των δυνητικά δικαιούχων, κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης.
ζ) Η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων, τη μεταφορά της θέσης εισαγωγής, η εξειδίκευση των κριτηρίων χορήγησης της μεταφοράς, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού». Όπως ανακοινώθηκε, η περίοδος υποβολής των αιτήσεων για μετεγγραφές ξεκινάει εντός του μήνα μετά την επικαιροποίηση της συνάφειας των Σχολών και μόλις ολοκληρωθεί η προετοιμασία για την υποδοχή των αιτήσεων, που περιλαμβάνει και τον ορισμό των διαθεσίμων θέσεων και τη δημιουργία μιας ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.

 

Παράλληλα, καθιερώνεται μόνο για τη φετινή χρονιά η 4η εξεταστική περίοδος, στην οποία θα έχουν τη δυνατότητα να μετάσχουν οι επι πτυχίω φοιτητές, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μαθημάτων που οφείλουν.
 
ΚΑΝΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ!
Ονοματεπώνυμο:
Email:
Ιστοσελίδα:
Σχόλιο:
Κωδικός [όπως εμφανίζεται - Νέα εικόνα]:
Επιλογή για νέα εικόνα
 Οδηγός για τους πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου Aθηνών

Έντυπη μορφή - PDF FORMAT


Το σκίτσο του φύλλου 197
Γίνε Εθελοντής!