| ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών: Ψήφισμα της Συγκλήτου

Δημοσίευση: 10-12-2012 - Στήλη: ΡΕΠΟΡΤΑΖ - Φύλλο:190


Η Σύγκλητος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη συνεδρία της 29ης Νοεμβρίου 2012, ύστερα από συζήτηση αναφορικά με την υπαγωγή υπαλλήλων του Πανεπιστημίου Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας ΔΕ στις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ.4 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012, αποφάσισε τα ακόλουθα:

- Εκφράζει την εντονότατη διαμαρτυρία της για την επαπειλούμενη απόλυση υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. κατηγορίας Δ.Ε. του Πανεπιστημίου, η οποία θα οδηγήσει τους ίδιους και τις οικογένειές τους στην απόγνωση και την εξαθλίωση και θα επιφέρει σοβαρότατο πλήγμα στη λειτουργία του Πανεπιστημίου Αθηνών, δεδομένου ότι οι υπάλληλοι αυτοί προσφέρουν σημαντικότατο έργο και συμβάλλουν καθοριστικά στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Ιδρύματος, καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες του. Επισημαίνεται ότι, με βάση τα πρότυπα λειτουργίας ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, ο συνολικός αριθμός του διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Αθηνών υπολείπεται σε αναλογία προς τον αριθμό των φοιτητών και των μελών Δ.Ε.Π. που εξυπηρετεί.

- Συμπαρίσταται στον αγώνα των εργαζομένων του Πανεπιστημίου Αθηνών, που στοχεύει στην προστασία του αναφαίρετου δικαιώματος της εργασίας και της αξιοπρεπούς διαβίωσης. - Καλεί το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης να ανακαλέσει ρύθμιση που προβλέπεται σε σχετική εγκύκλιο (ΑΔΑ: Β4ΣΞΧ- ΤΑ8) με την οποία, προκειμένου να εφαρμοστεί πάση θυσία η διαδικασία απολύσεων στα Πανεπιστήμια και να εξασφαλισθεί η προϋπόθεση που προβλέπει ο ν. 4093/12 –ότι δηλαδή οι υπό απόλυση Ι.Δ.Α.Χ. Δ.Ε. να αποτελούν ποσοστό μικρότερο του 10% του συνολικού τακτικού προσωπικού του φορέα– προσμετρώνται και τα μέλη Δ.Ε.Π. που δεν καταλαμβάνονται από τις διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα. Ο συνυπολογισμός αυτός των μελών Δ.Ε.Π. παραβιάζει κατάφωρα το άρθρο 16 του Συντάγματος σύμφωνα με το οποίο οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι είναι δημόσιοι λειτουργοί.

- Στο πλαίσιο αποφασισθείσας 3ωρης αναστολής των διοικητικών λειτουργιών του Πανεπιστημίου να δοθεί συνέντευξη Τύπου των Πρυτανικών Αρχών με το Σύλλογο Διοικητικού Προσωπικού του Ε.Κ.Π.Α. έτσι, ώστε να δημοσιοποιηθούν οι θέσεις του Πανεπιστημίου Αθηνών και των εργαζομένων σε αυτό σχετικά με το θέμα.

Από τη Γραμματεία Συγκλήτου
 
ΚΑΝΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ!
Ονοματεπώνυμο:
Email:
Ιστοσελίδα:
Σχόλιο:
Κωδικός [όπως εμφανίζεται - Νέα εικόνα]:
Επιλογή για νέα εικόνα
 Οδηγός για τους πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου Aθηνών

Έντυπη μορφή - PDF FORMAT


Το σκίτσο του φύλλου 197
Γίνε Εθελοντής!