| ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
Νέος Νόμος - πλαίσιο ίδια η λογική…

Δημοσίευση: 02-10-2012 - Στήλη: ΡΕΠΟΡΤΑΖ - Φύλλο:188
«Μέχρι σήμερα τα πανεπιστήμια στάθηκαν όρθια χάρη στην προσφορά των μελών Δ.Ε.Π., αλλά και των εργαζόμενων και των φοιτητών. Οι τροποποιήσεις που επιφέρει ο Ν. 4076 / 2012, παρά τις βελτιώσεις ορισμένων ρυθμίσεων, δεν αλλάζουν ουσιαστικά τον πυρήνα της λογικής του Ν. 4009 / 2011, ούτε και θεραπεύουν τα προβλήματα συνταγματικότητας, καθώς και αυτά της αδυναμίας εφαρμογής του». Αυτό ανέφεραν σε ψήφισμά τους οι πρυτάνεις των πανεπιστημίων της χώρας, οι οποίοι εξετάζουν την πιθανότητα νέας προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας εναντίον του νέου Νόμου Πλαισίου για τα ΑΕΙ, καθώς κρίνουν ότι οι αλλαγές που έγιναν το καλοκαίρι στα άρθρα του δεν έλυσαν τα προβλήματα που δημιούργησε το νομοθέτημα στην ανώτατη εκπαίδευση της χώρας.
Όπως είναι γνωστό, το υπουργείο Παιδείας προχώρησε το καλοκαίρι που πέρασε σε έξι αλλαγές στο αρχικό νομοθέτημα της κυρίας Άννας Διαμαντοπούλου που είχε προκαλέσει κύμα αντιδράσεων στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας. Με τον νέο Νόμο τα πανεπιστήμια της χώρας πρέπει να έχουν εκλέξει ώς το τέλος Οκτωβρίου τα νέα τους Συμβούλια Διοίκησης, κάτι όμως που δεν είναι εύκολο να έχει γίνει, καθώς οι σχετικές διαδικασίες δεν έχουν ξεκινήσει στην πλειονότητα των Ιδρυμάτων. Κι αυτό, λόγω τόσο της καθυστέρησης από το υπουργείο Παιδείας στην έκδοση των σχετικών υπουργικών αποφάσεων, όσο και της αναστάτωσης που δημιούργησε στα Ιδρύματα η απεργιακή κινητοποίηση των καθηγητών ΑΕΙ λόγω της περικοπών στα ειδικά μισθολόγια έως τις 21 Σεπτεμβρίου.
Συγκεκριμένα με τις αλλαγές που έγιναν το καλοκαίρι στον νόμο αποφασίστηκε ότι:
- Οι νυν πρυτανικές αρχές των ΑΕΙ θα εξαντλήσουν τη θητεία τους, ενώ ο νόμος Διαμαντοπούλου προέβλεπε να παραδώσουν τη θέση τους έως τις 31 Αυγούστου.
- Οι πρυτανικές αρχές των ΑΕΙ αναλαμβάνουν την αρμοδιότητα να διενεργήσουν εκλογές για την ανάδειξη των Συμβουλίων Διοίκησης, ενώ η συγκεκριμένη αρμοδιότητα ανήκε πριν σε διορισμένη επιτροπή από το υπουργείο Παιδείας μετά την αρχική άρνηση των διοικήσεών τους να υπογράψουν τη σχετική διαπιστωτική πράξη.
- Δόθηκε νομοθετικά η δυνατότητα επιστολικής ή ηλεκτρονικής ψήφου για την εκλογή των Συμβουλίων Διοίκησης προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν ματαίωση της εκλογικής διαδικασίας.
- Ορίστηκε ότι το Τμήμα θεωρείται η βασική μονάδα του πανεπιστημίου, ενώ στην αρχική μορφή του νόμου βασική ακαδημαϊκή μονάδα ήταν η πανεπιστημιακή Σχολή.
- Οι κοσμήτορες ΑΕΙ και οι διευθυντές ΤΕΙ θα εκλέγονται από τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) μέσα από λίστα που θα συντάσσουν τα Συμβούλια Διοίκησης. Βάσει του νόμου Διαμαντοπούλου τα Συμβούλια Διοίκησης όριζαν τους κοσμήτορες και τους διευθυντές ΤΕΙ.
- Η Σύγκλητος κάθε πανεπιστημίου αποφασίστηκε ότι θα έχει την ευθύνη των ακαδημαϊκών θεμάτων, ενώ τα οικονομικά και διοικητικά παραμένουν στα Συμβούλια Διοίκησης.
Πάντως, οι βασικές διοικητικές αρμοδιότητες των μελών των νέων Συμβουλίων παραμένουν και στη νέα μορφή του Νόμου, καθώς και η σύνθεσή τους με τη συμμετοχή εξωπανεπιστημιακών μελών. Τα θέμα αυτό
και απασχολεί τις διοικήσεις των πανεπιστημίων.

Η Σύνοδος πρυτάνεων
Αντιδράσεις με την πολιτική της κυβέρνησης στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης εξέφρασε με ψήφισμά της η Σύνοδος πρυτάνεων ΑΕΙ. «Η Σύνοδος των Πρυτάνεων απευθύνεται στην πανεπιστημιακή κοινότητα και την ελληνική κοινωνία για να υπογραμμίσει τις δραματικά επιδεινούμενες συνθήκες κάτω από τις οποίες τα πανεπιστήμια καλούνται να λειτουργήσουν», αναφέρεται στο ψήφισμα που εξέδωσε η έκτακτη Σύνοδος πρυτάνεων ΑΕΙ που συνεδρίασε στο Λαύριο. Αναλυτικά το ψήφισμα έχει ως εξής:
«Μέχρι σήμερα τα πανεπιστήμια στάθηκαν όρθια χάρη στην προσφορά των μελών ΔΕΠ, αλλά και των εργαζόμενων και των φοιτητών. Οι τροποποιήσεις που επιφέρει ο Ν. 4076 / 2012, παρά τις βελτιώσεις ορισμένων ρυθμίσεων, δεν αλλάζουν ουσιαστικά τον πυρήνα της λογικής του Ν. 4009 / 2011, ούτε και θεραπεύουν τα προβλήματα συνταγματικότητας, καθώς και αυτά της αδυναμίας εφαρμογής του.
Τα κενά και η ασάφεια ως προς τη λειτουργία των συλλογικών και μονοπρόσωπων οργάνων διοίκησης σε επίπεδο Τομέα, Τμήματος, Σχολής, Ιδρύματος σε συνδυασμό με την εμμονή στο διοικητικό, αποφασιστικό ρόλο του Συμβουλίου, πάντα με συμμετοχή εξωτερικών μελών, επιβάλλουν στις διοικήσεις των πανεπιστημίων να παρέμβουν άμεσα, ώστε στο πλαίσιο της αυτοδιοικητικής λογικής:
Α) να διασφαλίσουν με αποφάσεις Συγκλήτων τις διαδικασίες της καθημερινής λειτουργίας τους και
Β) να επαναπροσφύγουν με αίτηση ακύρωσης του Ν. 4076 / 2012, όσον αφορά στη συνταγματικότητα της σύνθεσης και των αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου. Παράλληλα, η Σύνοδος θα μελετήσει τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, που αναμένονται, για την εφαρμογή του.
»Η Σύνοδος των πρυτάνεων επισημαίνει τις δραματικές συνθήκες που δημιουργούνται και θίγουν τη βιωσιμότητα της λειτουργίας του Πανεπιστημίου, τη βιωσιμότητα του λειτουργήματος των Πανεπιστημιακών και τη Δωρεάν Παιδεία, με τις απαράδεκτες περικοπές των μισθών των πανεπιστημιακών δασκάλων, με την εξαφάνιση των ταμειακών υπολοίπων των Τακτικών Προϋπολογισμών, το μηδενισμό των διαθεσίμων της Έρευνας, με τη συρρίκνωση της Φοιτητικής Μέριμνας, καθώς και με τη δραστική περικοπή της παροχής δωρεάν συγγραμμάτων.
»Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας καλείται παράλληλα να αναλάβει θετικές πρωτοβουλίες ανακούφισης των αναγκών του Πανεπιστημίου σε έμψυχο δυναμικό με άμεσο διορισμό όλων των εκλεγμένων μελών ΔΕΠ, διάθεση των απαραίτητων πιστώσεων για θέσεις διδασκόντων με το Π.Δ. 407 / 80, διασφάλιση των θέσεων του διοικητικού προσωπικού (μονίμων και ΙΔΑΧ) των πανεπιστημίων, καθώς και της ένταξης των ΕΕΔΙΠ, ΙΔΑΧ και ΕΤΕΠ, που έχουν τις προϋποθέσεις, σε θέσεις ΕΔΙΠ. Το Δημόσιο Πανεπιστήμιο εξακολουθεί να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην παραγωγή ερευνητικού και καινοτόμου έργου που αποτελεί και απαραίτητη δυναμική για τη δρομολόγηση της Ανάπτυξης της χώρας και αυτό, παρά το γεγονός ότι η πολιτεία δεν το στηρίζει θεσμικά και χρηματοδοτικά.
»Η πανεπιστημιακή κοινότητα ενωμένη, με όλες τις δυνάμεις της, θα συνεχίσει να προασπίζεται το Δημόσιο, δημοκρατικό και αυτοδιοικούμενο πανεπιστήμιο, μια μεγάλη κατάκτηση όλης της Ελληνικής Κοινωνίας, δίνοντας παράλληλα με αποφασιστικότητα τη μάχη για τη συνεχή βελτίωσή του».
 
ΚΑΝΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ!
Ονοματεπώνυμο:
Email:
Ιστοσελίδα:
Σχόλιο:
Κωδικός [όπως εμφανίζεται - Νέα εικόνα]:
Επιλογή για νέα εικόνα
 Οδηγός για τους πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου Aθηνών

Έντυπη μορφή - PDF FORMAT


Το σκίτσο του φύλλου 197
Γίνε Εθελοντής!