| ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
Nόμος πλαίσιο: Κοινή προσφυγή κατέθεσαν όλα τα A.E.I. της χώρας

Δημοσίευση: 20-01-2012 - Στήλη: ΡΕΠΟΡΤΑΖ - Φύλλο:181


Κοινή προσφυγή κατέθεσαν όλα τα πανεπιστήμια της χώρας στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της εφαρμογής των διατάξεων του Νόμου Πλαισίου του υπουργείου Παιδείας για τα Α.Ε.Ι. Στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο κατατέθηκαν δύο αιτήσεις ακυρότητας. Η πρώτη αφορά την υπουργική απόφαση που θεσπίζει το νέο εκλογικό σύστημα για την ανάδειξη των μελών των νέων Συμβουλίων Διοίκησης των Α.Ε.Ι., την «ταξινομική ψήφο».

 

Την αίτησή τους, τα πανεπιστήμια υποστηρίζουν ότι το εκλογικό σύστημα προσβάλλει την αρχή της ισοδυναμίας της ψήφου και καθιστά πρακτικά αδύνατο τον έλεγχο των αποτελεσμάτων από την εφορευτική επιτροπή, αφού η εξαγωγή τους μπορεί να απαιτήσει τη χρήση ειδικού λογισμικού. Έτσι, αναφέρεται στην αίτηση ακύρωσης, δεν επιτρέπεται η δικαστική προστασία των θιγομένων.

Η δεύτερη αίτηση αφορά την υπουργική απόφαση που ρυθμίζει τα σχετικά με την ανάδειξη και τη συγκρότηση των οργάνων διοίκησης στα Α.Ε.Ι. Τα πανεπιστήμια αναφέρουν ότι οι διατάξεις του Νόμου 4009/2011 που αφορούν τα πανεπιστημιακά όργανα προσβάλλουν τη συνταγματικώς κατοχυρωμένη αρχή της πλήρους αυτοδιοίκησης των Α.Ε.Ι. αλλά και την ακαδημαϊκή ελευθερία. Εκτός των δυο αιτήσεων ακύρωσης που κατατέθηκαν, ορισμένα άλλα πανεπιστήμια έχουν καταθέσει μεμονωμένα αιτήσεις ακυρώσεων στο ΣτΕ που αφορούν τις διαπιστωτικές πράξεις της υπουργού Παιδείας, με τις οποίες συγκροτήθηκαν εφορευτικές επιτροπές στα Α.Ε.Ι. για την εκλογή των νέων οργάνων διοίκησής τους. Τέλος θα ζητηθεί από τον πρόεδρο του ΣτΕ να εκδικαστεί η υπόθεση λόγω σπουδαιότητας μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Στην προσφυγή τους τα πανεπιστήμια αναφέρονται με σειρά νομικών επιχειρημάτων στον αντισυνταγματικό χαρακτήρα των άρθρων του νόμου που ορίζουν τη σύνθεση των νέων συμβουλίων διοίκησης. Όπως αναφέρουν, «τα εξωτερικά μέλη του συμβουλίου του Α.Ε.Ι., αποτελούν ένα σημαντικό μέρος του όλου αριθμού του συμβουλίου, πράγμα που μπορεί να επηρεάζει αποφασιστικά και άμεσα τις αποφάσεις του και ενώ τα μέλη αυτά δεν διαθέτουν ακαδημαϊκή ιδιότητα και δεν διαθέτουν εκ προοιμίου προσόντα αντίστοιχα με εκείνα των μελών Δ.Ε.Π. των ελληνικών πανεπιστημίων, ούτε συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με το ακαδημαϊκό έργο που επιτελεί το συγκεκριμένο Ίδρυμα».

«Η συμμετοχή των εξωτερικών μελών του συμβουλίου του Α.Ε.Ι. δεν δικαιολογείται από προφανείς λόγους δημοσίου συμφέροντος: α) δεν δικαιολογείται ούτε για ακαδημαϊκούς λόγους, β) δεν επιτελούν ούτε είναι δυνατόν κατά τον νόμο 4009/2011 να επιτελέσουν ακαδημαϊκό έργο στο συγκεκριμένο ΑΕΙ και γ) δεν έχουν την ιδιότητα του δημοσίου λειτουργού» αναφέρουν στην προσφυγή τους τα πανεπιστήμια.

«Οι ανωτέρω ρυθμίσεις του νόμου παραβιάζουν ευθέως τις πιο πάνω παρατεθείσες συνταγματικές διατάξεις με τις οποίες κατοχυρώνεται η ανάπτυξη της ανωτάτης παιδείας, ως θεμελιώδης σκοπός του κράτους, που αποβλέπει στην προαγωγή και μετάδοση της επιστημονικής γνώσης με την έρευνα και τη διδασκαλία και θεσπίζονται συγκεκριμένα οργανωτικά και λειτουργικά πλαίσια που οριοθετούν τη δράση του νομοθέτη στις ρυθμίσεις που αναφέρονται στην ανωτάτη εκπαίδευση» τονίζουν.

«Η πρόβλεψη της συμμετοχής «τρίτων» ιδιωτών στο συμβούλιο του ιδρύματος, δηλαδή στο όργανο που συγκεντρώνει τις πιο κρίσιμες αρμοδιότητες σε όλα σχεδόν τα θέματα που αφορούν την επιστημονική, ερευνητική και εκπαιδευτική λειτουργία του ιδρύματος καθιστά την αυτοδιοίκηση των Α.Ε.Ι «μη πλήρη» και υπό την έννοια αυτή παραβιάζει ευθέως το άρθρο 16 του Συντάγματος» προσθέτουν.

Τέλος στην προσφυγή αναφέρεται ακόμη ότι «το εκλογικό σύστημα της προσβαλλόμενης με την πολυπλοκότητά του προάγει την αδιαφάνεια και αποκλείει τον έλεγχο της εφορευτικής επιτροπής και την δικαστική προστασία των θιγομένων».
 
ΚΑΝΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ!
Ονοματεπώνυμο:
Email:
Ιστοσελίδα:
Σχόλιο:
Κωδικός [όπως εμφανίζεται - Νέα εικόνα]:
Επιλογή για νέα εικόνα
 Οδηγός για τους πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου Aθηνών

Έντυπη μορφή - PDF FORMAT


Το σκίτσο του φύλλου 197
Γίνε Εθελοντής!