| ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
Θερινός Nόμος-πλαίσιο - Επικίνδυνες και ανεφάρμοστες οι αλλαγές που προτείνονται

Δημοσίευση: 07-07-2011 - Στήλη: ΡΕΠΟΡΤΑΖ - Φύλλο:177
Για «εμπάθεια» απέναντι στην πανεπιστημιακή κοινότητα και για «αλλαγές-εξπρές» που προωθούνται εν μέσω θέρους, κατηγορούν οι πρυτάνεις των ελληνικών πανεπιστημίων την υπουργό παιδείας κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, που φέρνει τελικά τον νέο Νόμο-Πλαίσιο στη Βουλή για ψήφιση χωρίς να υιοθετήσει καμία από τις προτάσεις που έκαναν οι διοικήσεις των πανεπιστημίων στη διάρκεια της πολύμηνης διαβούλευσης για το θέμα.
«Η κοινωνία δεν χρειάζεται ένα υποταγμένο Πανεπιστήμιο» αναφέρουν στη σκληρή ανακοίνωση που εξέδωσαν μετά από πολύωρη συνεδρίασή τους οι πρυτάνεις των πανεπιστημίων. «Το Πανεπιστήμιο Αθηνών θα αντιδράσει δυναμικότατα, αν ισχύσουν τα όσα διέρρευσαν μέσω διαδικτύου», προειδοποίησε στην ομιλία του ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Θεοδόσης Πελεγρίνης. Στη Σύνοδο ούτε η υπουργός Παιδείας κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, ούτε και εκπρόσωπος της ηγεσίας του υπουργείου παραβρέθηκε.
Τρεις ημέρες πριν από τη Σύνοδο των Πρυτάνεων Α.Ε.Ι., οι βασικές αρχές του νέου Νόμου «πέρασαν» από άτυπο υπουργικό συμβούλιο της κυβέρνησης, αλλά και από συνεδρίαση του Κοινοβουλευτικού Τομέα Παιδείας του Kόμματος, στην οποία ωστόσο ακούστηκαν πολλές αντιρρήσεις από βουλευτές-πανεπιστημιακούς καθηγητές.
Ο νέος Νόμος-Πλαίσιο προβλέπει σαρωτικές αλλαγές για τα πανεπιστήμια, πολλές από τις οποίες είναι επικίνδυνες και ανεφάρμοστες, καθώς αλλάζουν τη φυσιογνωμία των δημόσιων πανεπιστημίων και τελικά καταργούν την αυτοτέλειά τους.
Συγκεκριμένα και σύμφωνα τα σημεία που έδωσε η υπουργός Παιδείας στο άτυπο υπουργικό συμβούλιο για τον νέο Νόμο:
1  Θεσπίζεται το Συμβούλιο Ιδρύματος, με ρόλο ελεγκτικό της διοίκησης του ιδρύματος. Το Συμβούλιο κάθε ιδρύματος αποτελείται από 7 καθηγητές, εκλεγμένους για τετραετή θητεία από τους καθηγητές του ιδρύματος, έναν φοιτητή εκλεγμένο από ενιαίο ψηφοδέλτιο για ετήσια θητεία και 7 εξωτερικά μέλη που επιλέγονται για τετραετή θητεία από τους εκλεγμένους καθηγητές του Συμβουλίου.
2  Το Συμβούλιο του Ιδρύματος, ύστερα από διεθνή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα εκλέγει τον/την πρύτανη A.E.I. / πρόεδρο Τ.Ε.Ι. για 3ετή θητεία με φανερή ψηφοφορία. Η Σύγκλητος διατηρεί το δικαίωμα αρνησικυρίας για δύο υποψηφίους. Με ανάλογη διαδικασία εκλέγονται από το Συμβούλιο κάθε ιδρύματος οι κοσμήτορες / διευθυντές των σχολών.
3  Βασική διοικητική και ακαδημαϊκή μονάδα σε κάθε ίδρυμα θα είναι η Σχολή. Κάθε σχολή οργανώνει διαφορετικά προγράμματα σπουδών και απονέμει τα αντίστοιχα πτυχία.
4  Μεταπτυχιακές Σχολές και Σχολές διά βίου μάθησης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ιδρύονται στα Πανεπιστήμια. Τα Α.Ε.Ι. μπορούν να οργανώνουν μονοετείς και διετείς σπουδές με τρόπο που ορίζει το κάθε ίδρυμα.
5  Καταργείται η βαθμίδα του λέκτορα και μένουν τρεις βασικές βαθμίδες (επίκουρος, αναπληρωτής καθηγητής, καθηγητής). Οι πανεπιστημιακοί θα μονιμοποιούνται στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή.
6  Τα Α.Ε.Ι. δύνανται να αναθέτουν τη διδασκαλία μαθημάτων σε εντεταλμένους διδασκαλίας με ατομικές, ανανεώσιμες, συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, διάρκειας ενός έως τριών ακαδημαϊκών ετών και με ανώτατο συνολικό όριο τα πέντε έτη.
7  Οι μόνιμοι πρωτοβάθμιοι καθηγητές αξιολογούνται κάθε 5 χρόνια από ειδικές επιτροπές κρίσης, όπως καθορίζεται στον Οργανισμό του ιδρύματος. Σε περιπτώσεις αρνητικής αξιολόγησης οι καθηγητές είναι δυνατόν να έχουν συγκεκριμένες ακαδημαϊκές επιπτώσεις.
8  Συστήνεται νέα κατηγορία καθεστώτος απασχόλησης, αυτή της «πλήρους και αποκλειστικής» απασχόλησης που θα λαμβάνει και πλήρη αμοιβή.
9  Εκλογές καθηγητών. Οι καθηγητές θα επιλέγονται από επιτροπές επιλογής καθηγητών που αποτελούνται από 7 μέλη, καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές, εκ των οποίων 3 είναι καθηγητές ή αντίστοιχης βαθμίδας ερευνητές ιδρύματος της αλλοδαπής και, σε ειδικά αιτιολογημένες περιπτώσεις, από άλλο ίδρυμα της ημεδαπής.
10  Τα Ιδρύματα μπορούν να ιδρύουν και να διατηρούν επώνυμες Έδρες διδασκαλίας και έρευνας (από κληροδοτήματα, χορηγίες, κ.λπ.).
11  Νέα διάρθρωση των σπουδών. Οι σπουδές στην ανώτατη εκπαίδευση «πέφτουν» στα 3 έτη (έως σήμερα ήταν 4ετείς). Eπίσης, θα προσφέρονται προγράμματα σπουδών στα Αγγλικά σε συνεργασία με άλλα ιδρύματα.
12  Οι διαδικασίες αξιολόγησης μετατρέπονται σε διαδικασίες πιστοποίησης. Η ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π.) αναλαμβάνει αυτή την αρμοδιότητα.
13 Ιδρύονται Κέντρα Aριστείας για την επιβράβευση και υποστήριξη βέλτιστων πρακτικών ποιότητας και καινοτομίας εντός των Α.Ε.Ι.
14  Η δημόσια χρηματοδότηση κατανέμεται στα ιδρύματα με βάση αντικειμενικά κριτήρια και δείκτες και διακρίνεται σε δύο μέρη (ενεργοί φοιτητές, δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων).
15  Σε κάθε Α.Ε.Ι. ιδρύεται ειδικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου για να διαχειρίζεται πόρους των ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων και της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνάς τους.
16 Η φοιτητική ιδιότητα διατηρείται με την εγγραφή των φοιτητών σε κάθε εξάμηνο. Χάνεται σε περίπτωση μη εγγραφής σε δύο συνεχόμενα εξάμηνα.
17  Οι εκπρόσωποι των φοιτητών στα όργανα διοίκησης των ιδρυμάτων εκλέγονται από ενιαίο ψηφοδέλτιο με άμεση, καθολική, ταξινομική και μυστική ψηφοφορία από το σύνολο των ενεργών φοιτητών.
18  Χορήγηση άτοκων δανείων σε φοιτητές (πρώτου κύκλου) από πιστωτικά ιδρύματα της χώρας, με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου.

19 Ακαδημαϊκή ελευθερία – άσυλο. «Απομάκρυνση από το μοντέλο χωροταξικού ορισμού και επιστροφή στις ρίζες του ασύλου».
20 Διεθνοποίηση. Ενίσχυση διεθνών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών που θα προσελκύουν και ξένους φοιτητές.

 

Η ανακοίνωση της Συνόδου

Σκληρή ανακοίνωση εξέδωσαν από την πλευρά τους οι πρυτάνεις των Α.Ε.Ι. στη Σύνοδό τους στον Βόλο. Οι Πρυτάνεις κρούουν τον «κώδωνα του κινδύνου» και αναφέρουν ότι το νομοσχέδιο δημιουργεί ένα υποταγμένο Πανεπιστήμιο και ότι το υπουργείο Παιδείας αντί να αναδείξει το Ελληνικό Πανεπιστήμιο ως σύμμαχο, επιτίθεται διαρκώς σε αυτό. Η Σύνοδος των Πρυτάνεων προέτρεψε την Πανεπιστημιακή Κοινότητα, την κοινωνία και τις πολιτικές δυνάμεις να αναλάβουν τις ευθύνες τους «για να μη δοθεί η χαριστική βολή στο Ελληνικό δημόσιο Πανεπιστήμιο».
Συγκεκριμένα, η απόφαση είναι η παρακάτω:
«Η 67η Σύνοδος των Πρυτάνεων που συνεδρίασε στο Βόλο στις 1-2 Ιουλίου 2011 διαπίστωσε ότι, μετά από 9 μήνες, το Υπουργείο Παιδείας εμμένει στην ίδια τακτική. Επιδεικνύει εμπάθεια απέναντι στην ακαδημαϊκή κοινότητα, εξαντλεί το χρόνο ώστε να επιχειρήσει αλλαγές εξπρές στην Ανώτατη εκπαίδευση εν μέσω θέρους και μάλιστα τη στιγμή που οι παντός τύπου διαρροές προδίδουν την ύπαρξη κρυφής ατζέντας. Η Σύνοδος Πρυτάνεων, σε μια σύγχρονη Δημοκρατία, δεν μπορεί να ασχολείται με διαρροές, δεν είναι όμως διατεθειμένη να εθελοτυφλεί, όταν τα Πανεπιστήμια και η ελληνική κοινωνία απαξιώνονται και εμπαίζονται κατά αυτό τον τρόπο. Επί της ουσίας, βάσει των επαναλαμβανόμενων διακηρύξεων της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, θεωρούμε ότι είναι επιζήμιες για τα Πανεπιστήμια και την κοινωνία:
  • Η αλλοίωση της φύσης των σπουδών μέσω των ταχύρρυθμων προγραμμάτων κατάρτισης (μονοετή, 2/ετή, 3/ετή) μεταλυκειακού χαρακτήρα στο Πανεπιστήμιο. Η έμφαση στα τριετή προγράμματα σπουδών οδηγεί σε ταυτόχρονη υποβάθμιση της ικανότητας άσκησης του επαγγέλματος και βλάπτει το δημόσιο συμφέρον.
  • Η επαπειλούμενη κατάργηση/συγχώνευση Πανεπιστημίων χωρίς κανένα στρατηγικό σχεδιασμό.
  • Η μεταβίβαση σε ανεξάρτητη αρχή της υποχρέωσης της πολιτείας για τη χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων.
  • Η εισαγωγή διδάκτρων σε προπτυχιακό επίπεδο. Κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί την αυτοτέλεια και τη διαφάνεια των Πανεπιστημίων, όταν:
  • Παύονται οι εκλεγμένες διοικήσεις τους και καταλύεται η εσωτερική δημοκρατία.
  • Παραδίδεται πλήρως και χωρίς αντίβαρα η Διοίκηση σε εξωτερικούς παράγοντες ενός παντοδύναμου Συμβουλίου με διαδικασίες που ενέχουν μεγάλο κίνδυνο συναλλαγής, ελέγχου από ξένα προς το Πανεπιστήμιο κέντρα εξουσίας και επικράτησης ομάδων συμφερόντων.
  • Ακυρώνεται η ισότιμη συμμετοχή των μελών Δ.Ε.Π. στις πανεπιστημιακές διαδικασίες.
  • Καταργείται η δημοκρατική νομιμοποίηση των οργάνων και ακυρώνεται η συμμετοχή των συνιστωσών της πανεπιστημιακής κοινότητας. Τα παραπάνω οδηγούν στη μετατροπή του Πανεπιστημίου σε Εταιρεία, μετακυλώντας το κόστος λειτουργίας του στην ελληνική οικογένεια. Η κοινωνία δεν χρειάζεται ένα υποταγμένο Πανεπιστήμιο. Αντίθετα, στις σημερινές συνθήκες, έχει ανάγκη, μεταξύ των άλλων, τα ελληνικά Πανεπιστήμια να λειτουργήσουν σε συνθήκες ακαδημαϊκής ελευθερίας, προκειμένου να συμβάλουν στην έξοδο από την κρίση με διεθνείς διακρίσεις και την ικανότητα που επέδειξαν να προσαρμοστούν και να διαχειριστούν την κρίση με εξορθολογισμό και μείωση δαπανών, αξιοποιώντας το ανθρώπινο δυναμικό, την καινοτομία και την τεχνογνωσία που διαθέτουν. Το Υπουργείο Παιδείας, όμως, αντί να αναδείξει το Ελληνικό Πανεπιστήμιο ως σύμμαχο, επιτίθεται διαρκώς σε αυτό. Γιατί, άραγε, η κρατική επιχορήγηση των Πανεπιστημίων μειώθηκε το 2010-2011 έως 50% και το 2011-2012 16% επιπλέον, όταν ακόμη και στο μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα από το οποίο δοκιμάζεται η ελληνική κοινωνία, η μείωση του κρατικού προϋπολογισμού για το Υπουργείο Παιδείας δεν ξεπερνά το 7%; Η Σύνοδος των Πρυτάνεων καλεί την Πανεπιστημιακή Κοινότητα, την κοινωνία και τις πολιτικές δυνάμεις να αναλάβουν τις ευθύνες τους για να μη δοθεί η χαριστική βολή στο Ελληνικό δημόσιο Πανεπιστήμιο. Καλεί έστω και αυτή την έσχατη στιγμή το Υπουργείο να μην προχωρήσει μονομερώς στην κατάθεση του νομοσχεδίου και να λάβει υπόψη του τις προτάσεις της Συνόδου των Πρυτάνεων που διατυπώθηκαν στο Ρέθυμνο και το Λαύριο. Η Σύνοδος των Πρυτάνεων και τα Πανεπιστήμια έχουν καταθέσει από καιρό συγκεκριμένες προτάσεις σε σημαντικά ζητήματα λειτουργίας και ανάπτυξης των Ελληνικών Πανεπιστημίων, όπως:
  • Η ενίσχυση της κοινωνικής λογοδοσίας.
  • Η αναδιοργάνωση της διοίκηση

Αυτό το άρθρο έχει 1 δημοσιευμένo σχόλιo:
Από: Κώστας Λεπάκης
Ημερομηνία: 25-08-2011 11:07:20
Email: klepak@di.uoa.gr
Webpage: -
Σχόλιο: Το δεχτήκατε όμως σιωπηρά... Είστε δηλαδή στο πλευρό των φοιτητών; Ντροπή σας κύριοι!

 
ΚΑΝΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ!
Ονοματεπώνυμο:
Email:
Ιστοσελίδα:
Σχόλιο:
Κωδικός [όπως εμφανίζεται - Νέα εικόνα]:
Επιλογή για νέα εικόνα
 Οδηγός για τους πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου Aθηνών

Έντυπη μορφή - PDF FORMAT


Το σκίτσο του φύλλου 197
Γίνε Εθελοντής!