| ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
Βοτανικός Κήπος Ιουλίας και Αλεξάνδρου Ν. Διομήδους

Δημοσίευση: 19-04-2012 - Φύλλο:184
Ο Βοτανικός Κήπος Ι. & Α. Ν. Διομήδους καταλαμβάνει έκταση περίπου 1.860 στρεμμάτων στο Χαϊδάρι. Τα 200 στρέμματα είναι διαμορφωμένα σε Βοτανικό Κήπο, ενώ η υπόλοιπη έκταση καλύπτεται από φυσικά οικοσυστήματα. Φιλοξενεί περισσότερα από 3.000 είδη φυτών από όλον τον κόσμο, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και πολλά σπάνια, ενδημικά και απειλούμενα είδη της ελληνικής χλωρίδας. Το προστατευμένο φυσικό Τμήμα του Κήπου συνιστά σημαντικό χώρο διατήρησης της βιοποικιλότητας της Αττικής.

 

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

 

Ο «Βοτανικός Κήπος Ιουλίας και Αλεξάνδρου Ν. Διομήδους» είναι ένα Κοινωφελές Ίδρυμα, Ν.Π.Ι.Δ. και οφείλει όχι μόνο την επωνυμία του αλλά και την ύπαρξή του στον Αλέξανδρο Ν. Διομήδη. Ο ακαδημαϊκός και Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Α. Διομήδης, μετά τον θάνατό του, κληροδότησε σημαντικό μέρος της περιουσίας του στο Πανεπιστήμιο Αθηνών με σκοπό τη δημιουργία του Ιδρύματος, που πραγματοποιήθηκε δύο χρόνια μετά, το 1952. Η πραγματοποίηση του οράματος του Α.Διομήδη κατέστη δυνατή μετά την παραχώρηση της δασικής έκτασης από το Υπουργείο Γεωργίας στο Ίδρυμα το έτος 1961.

 

Το έτος 1975, μετά την ολοκλήρωση μεγάλου κύκλου έργων, ο Κήπος άνοιξε τις πύλες του στο κοινό. Έκτοτε, έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικά βήματα ανάπτυξης με τη δημιουργία νέων υποδομών, την ίδρυση νέων τμημάτων, τη βελτίωση των υπαρχουσών υποδομών και τον εκσυγχρονισμό των λειτουργιών του. Το Ίδρυμα είναι οικονομικά αυτοδύναμος οργανισμός. Συντηρείται από τα έσοδα των κληροδοτημάτων του Α. Διομήδη και διοικείται από πενταμελή διοικητική επιτροπή. Σε αυτήν, σύμφωνα με την επιθυμία του διαθέτη, συμμετέχουν ο εκάστοτε Πρύτανης ως Πρόεδρος και ο καθηγητής της Βοτανικής του Πανεπιστημίου Αθηνών ως μέλος μεν, με καθιερωμένα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα δε.

 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ

 

Δενδρώνας: Αποτελείται από 6 τομείς που φιλοξενούν δένδρα και θάμνους από την Ωκεανία, τη Μεσόγειο και την μη μεσογειακή Ευρώπη, την μη μεσογειακή Ασία, τη Νότια Αφρική, τη Βόρεια και Κεντρική Αμερική και τη Νότια Αμερική.

 

Τμήμα Ιστορικών Φυτών: Περιλαμβάνει είδη που αναφέρονται στην αρχαία Ελληνική μυθολογία, άλλα που οι αρχαίοι συγγραφείς, βοτανικοί ή μη, ανέφεραν ότι χρησιμοποιούσαν οι πρόγονοί μας, αλλά και φυτά που αναφέρονται στην Παλαιά και Καινή Διαθήκη.

 

Τμήμα Καλλωπιστικών Φυτών (Ανθώνας): Περιλαμβάνει 15 μεγάλα παρτέρια και 25 λίμνες. Στην περιφέρεια του ανθώνα υπάρχει πλήθος καλλιεργούμενων καλλωπιστικών δένδρων και θάμνων και κατά μήκος του κεντρικού μονοπατιού εντυπωσιακά αναρριχητικά φυτά.

 

Τμήμα Οικονομικών Φυτών: Στο τμήμα αυτό καλλιεργούνται φυτά χρήσιμα για εδώδιμα τμήματά τους, την ξυλεία τους, τις ίνες τους και τις χημικές ουσίες τους που χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς της βιομηχανίας. Επίσης, αναπτύσσονται κτηνοτροφικά και αρτυματικά αρωματικά φυτά.

 

Τμήμα Φαρμακευτικών Φυτών: Περιλαμβάνει 200 φαρμακευτικά είδη.

 

Συστηματικό Τμήμα: Η σχεδίασή του επιτρέπει την εκπαίδευση του επισκέπτη του Κήπου σχετικά με τις σχέσεις εξέλιξης και την ταξινόμηση των διαφόρων φυτικών ομάδων.

 

Τμήμα ελληνικών γεωφύτων: Περιλαμβάνει περισσότερα από 100 είδη ελληνικών φυτών με βολβούς, κονδύλους κ.λπ.

 

Θερμοκήπιο: Σε αυτό αναπτύσσονται και διατηρούνται φυτά ερημικών περιοχών ή τροπικών βροχερών δασών.

 

Φυτώρια: Στα δύο φυτώρια του Κήπου πραγματοποιείται μαζική αναπαραγωγή δασικών ειδών, αλλά και ποικιλίας άλλων φυτών για τον εμπλουτισμό και την ανανέωση των συλλογών του Βοτανικού Κήπου.

 

Το προσωπικό του Ιδρύματος επιμελείται των Τμημάτων και των εγκαταστάσεων του Κήπου, συμπεριλαμβανομένων της πυροπροστασίας και της γενικότερης φροντίδας των φυσικών οικοσυστημάτων του.

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ

 

Ο Κήπος αποτελεί πνεύμονα πρασίνου για τους κατοίκους της δυτικής Αττικής, χώρο οπτικής τέρψης και πνευματικής ηρεμίας, αλλά και πεδίο έρευνας και επιμόρφωσης του κοινού. Ο Κήπος είναι μέλος της Διεθνούς Ένωσης των Βοτανικών Κήπων BGCI. Στη Φυτοθήκη (Herbarium) του Κήπου διατηρούνται 20.000 αποξηραμένα δείγματα φυτών. Η Τράπεζα Γενετικού Υλικού, οργανωμένη σύμφωνα με το Διεθνές Δίκτυο Ανταλλαγής Φυτών (IPEN), περιλαμβάνει σπέρματα 1.000 και πλέον ειδών, τα οποία κατά ένα ποσοστό διατίθενται για ανταλλαγή με άλλους Βοτανικούς Κήπους.

 

Στον Κήπο πραγματοποιούνται ερευνητικά προγράμματα βοτανικού και οικολογικού ενδιαφέροντος, διπλωματικές εργασίες, καθώς και μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές, ενώ διεξάγονται και προπτυχιακά εργαστηριακά μαθήματα των σχετικών ειδικοτήτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου και του Τμήματος Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. Επίσης, πραγματοποιείται μελέτη της ελληνικής χλωρίδας, καταβάλλεται δε προσπάθεια διατήρησης και αναπαραγωγής των ενδημικών, σπάνιων και απειλουμένων ειδών της. Κύριος στόχος αυτήν τη στιγμή είναι η δημιουργία ενός νέου Τμήματος, το οποίο θα φιλοξενήσει ενδημικά, σπάνια και απειλούμενα είδη της Ελληνικής Χλωρίδας.

 

Τέλος, η μεγαλύτερη συμβολή του Κήπου είναι η ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου σχετικά με την προστασία της φύσης. Σε αυτό συμβάλλουν οι επισκέψεις και ξεναγήσεις των εκατοντάδων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και άλλων κοινωνικών ομάδων από όλη την Ελλάδα, οι οποίες πραγματοποιούνται ετησίως με ευθύνη του επιστημονικού προσωπικού του Ιδρύματος.

 

Κεντρική είσοδος κοινού:Ιερά οδός 403, Χαϊδάρι

 

Γραφεία: Ιερά οδός 401, Χαϊδάρι, 124 61

Τηλ.: 210-5811557, 210-5812582, 210-5813049.

Fax: 210-5813049
e-mail: uoabotgd@otenet.gr
www.diomedes-bg.uoa.gr


Είσοδος ελεύθερη, καθημερινά: 8.00 π.μ.-2.00 μ.μ.,

Σαββατοκύριακα, αργίες: 10.00 π.μ -3.00 μ.μ.

Οι ξεναγήσεις ομάδων απαιτούν προσυνεννόηση.

 

Κλειστά: Πρωτοχρονιά, Καθαρά Δευτέρα, Κυριακή Πάσχα, Πρωτομαγιά, Χριστούγεννα και 15/7 - 31/8.


*Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.
 
ΚΑΝΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ!
Ονοματεπώνυμο:
Email:
Ιστοσελίδα:
Σχόλιο:
Κωδικός [όπως εμφανίζεται - Νέα εικόνα]:
Επιλογή για νέα εικόνα
 Οδηγός για τους πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου Aθηνών

Έντυπη μορφή - PDF FORMAT


Το σκίτσο του φύλλου 197
Γίνε Εθελοντής!