| ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
Ψηφίσματα της Συνόδου των Πρυτάνεων

Δημοσίευση: 21-03-2011 - Στήλη: ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - Φύλλο:173


Ψήφισμα για τη λειτουργία των Πανεπιστημίων και τον νέο νόμο
Η Σύνοδος Πρυτάνεων διαπιστώνει ότι στο διάστημα που μεσολάβησε από την Έκτακτη Σύνοδο του Λαυρίου μέχρι σήμερα δεν υπήρξε καμία ουσιαστική μεταβολή στις θέσεις του Υπουργείου για τα Πανεπιστήμια. Ως εκ τούτου, διατηρεί τις θέσεις και τις συγκεκριμένες προτάσεις της όπως αυτές καταγράφηκαν στις αποφάσεις του Λαυρίου για όλα τα κρίσιμα θέματα διοίκησης και λειτουργίας των ελληνικών Πανεπιστημίων. Επίσης, εκτιμά ότι η πολιτεία δεν έλαβε υπόψη της και δεν αξιοποίησε το σύνολο των θεσμικών φορέων στο πλαίσιο του διαλόγου που διεξάγεται στο Ε.ΣΥ.Π. και προτείνει την άμεση ενεργοποίηση του Σ.Α.Π.Ε. ως αρμοδίου οργάνου να εκφέρει την άποψη των Πανεπιστημίων στο διάλογο.

Η Σύνοδος Πρυτάνεων επισημαίνει την έντονη και συστηματική απαξίωση των Πανεπιστημίων που επιχειρείται μέσω εγκυκλίων του ΥΠ.Δ.Β.Μ.Θ. και οι οποίες έχουν οδηγήσει στην αναστολή λειτουργίας Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, χορήγησης υποτροφιών του Ι.Κ.Υ., εξελίξεων μελών Δ.Ε.Π. και της χρηματοδότησης της έρευνας. Υπό αυτές τις συνθήκες και σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό η Σύνοδος κατανοεί την εντεινόμενη τάση για συνταξιοδότηση Δ.Ε.Π., Ε.Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και Διοικητικού Προσωπικού. Δεν κατανοεί όμως την άρνηση της Πολιτείας για την αναπλήρωση των θέσεων με επίκληση της ρύθμισης του μνημονίου ένα προς πέντε.

Η Σύνοδος Πρυτάνεων εκφράζει τη βαθιά ανησυχία της για τη διασφάλιση της λειτουργίας των Ελληνικών Πανεπιστημίων και ιδιαίτερα των Περιφερειακών λαμβάνοντας υπόψη την εκκρεμότητα διορισμού 800 περίπου μελών Δ.Ε.Π., τη δραματική μείωση των συμβασιούχων διδασκόντων με βάση το Π.Δ. 407/80 καθώς και την αναστολή των διορισμών Ε.Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και διοικητικών υπαλλήλων.

Η Σύνοδος των Πρυτάνεων επισημαίνει, επίσης, ότι σειρά προβλημάτων όπως η αναστολή της λειτουργίας των υπηρεσιακών συμβουλίων, της επικαιροποίησης των οργανισμών, της διοικητικής αναδιάρθρωσης και της εν γένει ανάπτυξής τους, με πρόσχημα την κατάθεση του νέου νόμου, σε συνδυασμό με τη μείωση κατά 40% του τακτικού προϋπολογισμού και κατά 60% του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, οδηγεί τα Πανεπιστήμια σε ασφυξία. Παρ’ όλα αυτά το ελληνικό δημόσιο Πανεπιστήμιο αντιστέκεται και επιμένει να εκπαιδεύσει τη νέα γενιά δημιουργώντας της θετικές προοπτικές εκπαίδευσης και απασχόλησης ενώ παράλληλα παράγει ποιοτική έρευνα συμβάλλοντας στο 70% της έρευνας στην Ελλάδα και χρηματοδοτώντας από τις ερευνητικές του δραστηριότητες, πολλές φορές έως και κατά 40% τη λειτουργία των Πανεπιστημίων.

Αυτή τη Συλλογική Αριστεία και την κοινωνική προσφορά του Δημόσιου Πανεπιστημίου, όχι μόνο δεν την ενισχύει η Πολιτεία αλλά και την απορυθμίζει. Παράλληλα δημιουργεί προβλήματα κατά την προεργασία του εθνικού πλαισίου προσόντων εξισώνοντας πτυχία διαφορετικών επιπέδων εκπαίδευσης. Δεν διασφαλίζει επίσης τους όρους ώστε η δυναμική ερευνητική παραγωγή των Πανεπιστημίων να συνεισφέρει καινοτομία στην ανάπτυξη της χώρας.

Η Σύνοδος των Πρυτάνεων αναλαμβάνοντας τις ευθύνες της για τη συνέχιση της λειτουργίας και την αναβάθμιση των Ελληνικών Πανεπιστημίων καλεί την Πολιτεία να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της και, τηρώντας την κείμενη νομοθεσία και το Σύνταγμα, να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα των Πανεπιστημίων και τη δίκαιη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού τους. Η λειτουργία του Δημόσιου Πανεπιστημίου δεν μπορεί να ανασταλεί στο όνομα καμίας μεταρρύθμισης.


Ψήφισμα για το Άσυλο
Η Σύνοδος των Πρυτάνεων εκτιμά ότι το υπάρχον νομικό πλαίσιο για το Πανεπιστημιακό Άσυλο ανταποκρίνεται στην ακαδημαϊκή ελευθερία και λειτουργία των Πανεπιστημίων. Η ανάδειξή του σε πρόβλημα επιχειρείται κάθε φορά ώστε να καλύψει το πολιτικό έλλειμμα αντιμετώπισης χρόνιων και εντεινόμενων κοινωνικών προβλημάτων και να στοχοποιήσει το δημόσιο Πανεπιστήμιο. Στο πλαίσιο αυτό, θεωρούμε ότι η διαχείριση της κρίσης στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών έγινε απόλυτα επιτυχώς από τις πρυτανικές αρχές του και τον προεδρεύοντα της Συνόδου των Πρυτάνεων υπέρ του δημοσίου συμφέροντος το οποίο υπηρετούμε. Το εκάστοτε προεδρείο της Συνόδου θέτει τις υπηρεσίες του στη διάθεση κάθε πανεπιστημίου για την αντιμετώπιση ανάλογης κρίσης. Επιπλέον η Σύνοδος των Πρυτάνεων καταγγέλλει την προχθεσινή τρομοκρατική βομβιστική επίθεση στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενέργεια η οποία στρέφεται και κατά των φοιτητών και στοχοποιεί το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο.


Ψήφισμα για την επαρκή χρηματοδότηση κονδυλίων σίτισης των φοιτητών
Η σίτιση εντάσσεται στην κοινωνική διάσταση της λειτουργίας των Πανεπιστημίων. Σήμερα, η οικονομική ασφυξία που έχει προκαλέσει στα Πανεπιστήμια η πολιτική της λιτότητας, καθιστά αδύνατη την κάλυψη των πραγματικών αναγκών τους σε ό,τι αφορά τη σίτιση του αυξανόμενου αριθμού των οικονομικά ασθενέστερων φοιτητών. Καλείται η Πολιτεία να παράσχει πρόσθετη χρηματοδότηση, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε Πανεπιστημίου.
 
ΚΑΝΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ!
Ονοματεπώνυμο:
Email:
Ιστοσελίδα:
Σχόλιο:
Κωδικός [όπως εμφανίζεται - Νέα εικόνα]:
Επιλογή για νέα εικόνα
 Οδηγός για τους πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου Aθηνών

Έντυπη μορφή - PDF FORMAT


Το σκίτσο του φύλλου 197
Γίνε Εθελοντής!