| ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
Αυτοδίκαιη αργία

Δημοσίευση: 30-04-2013 - Στήλη: ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - Φύλλο:195


Μεγάλο μέρος των εργασιών της 72ης Συνόδου των πρυτάνεων απασχόλησε το θέμα της αυτοδίκαιης αργίας του υπουργείου Εσωτερικών. Η Σύνοδος των Πρυτάνεων θεωρεί ότι οι πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές στον Υπαλληλικό Κώδικα ως προς το καθεστώς της αυτοδίκαιης αργίας «δεν κατισχύουν των ειδικών πειθαρχικών διατάξεων». «Οι Πρυτανικές Αρχές όπως και οι πάσης φύσεως δημόσιοι λειτουργοί καθώς και οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι προφανές ότι δεν μπορούν να λειτουργούν υπό τη δαμόκλειο σπάθη του διοικητικού μέτρου της αυτοδίκαιης αργίας» αναφέρεται στο ψήφισμα των πρυτάνεων.

 

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα η παραπομπή  αντιπρύτανη μεγάλου πανεπιστημίου της χώρας σε δίκη για υπόθεση στην οποία του ασκήθηκε δίωξη τον έφερε αντιμέτωπο με την προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία να τεθεί σε αργία, βάσει του νόμου Μανιτάκη  4093/2012, που ορίζει ότι η αμετάκλητη παραπομπή σε δίκη δημόσιου υπαλλήλου, ακόμη και για πλημμέλημα, οδηγεί σε αυτοδίκαιη αργία.Για το θέμα βέβαια, που ξεσήκωσε αντιδράσεις, ο  υπουργός Διοικητικής  Μεταρρύθμισης Αντώνης Μανιτάκης έδωσε διευκρινίσεις με έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή.

 

«Η αυτοδίκαιη αργία δεν αφορά το σύνολο των πειθαρχικών υποθέσεων που εκκρεμούν, και κυρίως δεν αφορά  απλές παραβάσεις του υπαλληλικού κώδικα, για τις οποίες αρμόδια να αποφασίσουν είναι τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα» διευκρινίζει στο έγγραφό του ο κ.Μανιτάκης.

 

«Η ρύθμιση για την αυτοδίκαιη αργία  επηρεάζει αποκλειστικά και μόνο υπαλλήλους που είτε έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα στο αρμόδιο δικαστήριο για κακουργήματα και σοβαρά πλημμελήματα, είτε έχουν παραπεμφθεί στο πειθαρχικό συμβούλιο (προφανώς, μετά διερεύνηση και αξιολόγηση καταγγελίας) για σοβαρότατα πειθαρχικά παραπτώματα» αναφέρει.Και διευκρινίζει ακόμη ότι με τον Ν. 4093/2012 τίθενται σε αυτοδίκαιη αργία οι υπάλληλοι που

α) στερήθηκαν την προσωπική τους ελευθερία με απόφαση ή ένταλμα.

 

β) εκδόθηκε σε βάρος τους ένταλμα προσωρινής κράτησης.

 

γ) παραπέμφθηκαν αμετάκλητα ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου για κακούργημα, ή για περιοριστικώς αναφερόμενα πλημμελήματα, όπως κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, απιστία  περί την υπηρεσία και οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας.

 

δ) τους επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της προσωρινής ή της οριστικής παύσης.

 

ε) παραπέμφθηκαν ενώπιον του αρμόδιου πειθαρχικού συμβουλίου για ένα από τα αναφερόμενα στη διάταξη πειθαρχικά παραπτώματα, μεταξύ των οποίων π.χ. πράξεις άρνησης αναγνώρισης του συντάγματος,απόκτηση οικονομικού οφέλους κατά την άσκηση των καθηκόντων, αναξιοπρεπής ή ανάρμοστη συμπεριφορά, σοβαρή απείθεια, αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση καθηκόντων, παράλειψη των  πειθαρχικών οργάνων να προβούν σε δίωξη και τιμωρία πειθαρχικού παραπτώματος κ.λπ.

 

Ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης επισημαίνει ταυτόχρονα ότι «προβλέπεται υπό προϋποθέσεις η δυνατότητα αναστολής ή άρσης της αργίας και η επαναφορά του υπαλλήλου στην υπηρεσία του» και ότι «τα  αρμόδια όργανα έχουν τη δυνατότητα, αφού λάβουν υπόψη τις ιδιαίτερες περιστάσεις της υπόθεσης να κρίνουν αιτιολογημένα ότι δεν είναι εξ αντικειμένου αναγκαία η συνέχιση της παραμονής του υπαλλήλου εκτός  υπηρεσίας, να αποφασίζουν την αναστολή της αργίας και να επαναφέρουν τον υπάλληλο στα καθήκοντά του ή να τον μετακινούν».

 

Διευκρινίζει, επίσης, ότι «η αναστολή της αργίας μπορεί να ζητηθεί και από τον υπάλληλο που έχει τεθεί σε αργία, ο οποίος διατηρεί παράλληλα και το δικαίωμα να επιδιώξει δικαστικά την αναστολή. Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται οι υπάλληλοι που στερήθηκαν την προσωπική τους ελευθερία  από πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια απόφαση ποινικού δικαστηρίου ή με ένταλμα προσωρινής κράτησης και οι τιμωρηθέντες με την ποινή της οριστικής παύσης».
 
ΚΑΝΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ!
Ονοματεπώνυμο:
Email:
Ιστοσελίδα:
Σχόλιο:
Κωδικός [όπως εμφανίζεται - Νέα εικόνα]:
Επιλογή για νέα εικόνα
 Οδηγός για τους πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου Aθηνών

Έντυπη μορφή - PDF FORMAT


Το σκίτσο του φύλλου 197
Γίνε Εθελοντής!