| ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
Αντωνία Κ. Σοφικίτου (1936-2011)

Του Π. Δ. Μαστροδημήτρη

Δημοσίευση: 10-02-2012 - Στήλη: ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - Φύλλο:182
Πολυφίλητη Ἀντωνία, ἦταν πεπρωμένο –παρὰ τὴν πείσμονα καὶ πολύχρονη ἀντοχή σου– νὰ μὴν κερδίσεις τὴν μάχη μὲ τὴν ἐπάρατη νόσο... Ἡ γνωριμία μας ἀνάγεται στὴν διετία 1959-1961, κατὰ τὴν ὁποία ὑπηρέτησα ὡς ἔκτακτος βοηθὸς στὸ Σπουδαστήριο Βυζαντινῆς καὶ Νεοελληνικῆς Φιλολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, διευθυνόμενο ἀπὸ τὸν ἀείμνηστο δάσκαλό μας, τὸν καθηγητὴ Γ. Θ. Ζώρα. Πέρασαν ἀπὸ τότε 52 χρόνια ἀμοιβαίας φιλίας! Ἐσὺ εἶχες τότε διορισθεῖ ὡς ἔκτακτη βοηθὸς τῶν Τμημάτων Ξένων Φιλολογιῶν τοῦ ἴδιου Πανεπιστημίου καὶ ἐπιδιδόσουν στὴ διοργάνωση τοῦ Ἰταλικοῦ Τμήματος καὶ τῆς ὣς τότε ἀνύπαρκτης βιβλιοθήκης του. Στὸ ἔργο σου ἐκεῖνο εἶχες τὴ βοήθεια τοῦ καθηγητῆ μας Γεωργίου Ζώρα, ποὺ κατεῖχε παράλληλα καὶ τὴν ἕδρα τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ρώμης γιὰ τὰ Νέα Ἑλληνικά, καθὼς καὶ τῶν συναδέλφων τοῦ Ἰταλικοῦ Ἰνστιτούτου Ἀθηνῶν κυρίου Vincenzo Rotolo, κυρίας Μαρίας Gallo, ἀείμνηστης τώρα, κ. ἄ.
Δὲν θὰ ξεχάσω τὴν ἀφοσίωση στὰ καθήκοντά σου καὶ τὴν ἐπικίνδυνη γιὰ τὴν ὑγεία σου καταγραφὴ μεγάλης σειρᾶς ἰταλικῶν βιβλίων στὴν Πανεπιτημιακὴ Λέσχη, τὰ ὁποῖα εἶχε δωρίσει στὸ Πανεπιστήμιό μας ὁ ἀείμνηστος ἑπτανησιολόγος Σπυρίδων Δὲ Βιάζης καὶ τὰ ὁποῖα εἶχαν μουχλιάσει καὶ σχεδὸν διαβρωθεῖ. Τὰ βιβλία αὐτὰ ἀποτέλεσαν τὴ βάση καὶ τὸν ἀρχικὸ πυρήνα τῆς Βιβλιοθήκης τοῦ σημερινοῦ Τμήματος Ἰταλικῆς Γλώσσας καὶ Λογοτεχνίας τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

 

Τὸ 1966 ἡ Σοφικίτου διορίζεται τακτικὴ βοηθὸς τοῦ Σπουδαστηρίου Βυζαντινῆς καὶ Νεοελληνικῆς Φιλολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ ἀναλαμβάνει τὴν ἐποπτεία τοῦ Τμήματος ἄσκησης τῶν φοιτητῶν στὴν Ἑλληνικὴ Παλαιογραφία. Συγχρόνως, ὡς τακτικὸ μέλος, πλέον, τοῦ Ἐπιστημονικοῦ Διδακτικοῦ Προσωπικοῦ τῆς Σχολής (Ε. Δ. Π.), διδάσκει Μεσαιωνικὴ καὶ Νεοελληνικὴ Φιλολογία (κυρίως κείμενα τοῦ Κρητικοῦ Θεάτρου: Ἐρωφίλη, Ἡ Θυσία τοῦ Ἀβραάμ, κ. ἄ.). Τὸ 1969 ἡ Δικτατορία τῶν Συνταγματαρχῶν ἀπομάκρυνε τὴν Σοφικίτου ἀπὸ τὴ θέση της στὸ Πανεπιστήμιο. Μετὰ τὴν πτώση τῆς Δικτατορίας ἐπανῆλθε στὴ θέση της μὲ Συντακτικὴ Πράξη τοῦ 1974.


Παραμένει στὸ Πανεπιστήμιο ὣς τὸ 1981, ὁπότε ἀποχώρησε, ἐπωφελούμενη τῆς ἐθελουσίας ἐξόδου. Κατὰ τὸ διάστημα μετὰ τὸ 1981 ἡ Σοφικίτου συνεργάζεται μὲ τὴν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, ἡ ὁποία τῆς ἀνέθεσε τὴν ἐπιστημονικὴ ἐπιμέλεια καὶ διόρθωση τοῦ Β΄ τόμου τῶν «Ἀπορρήτων Ἐγγράφων τοῦ [Μυστικοῦ] Ἀρχείου τοῦ Βατικανοῦ περὶ τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως (1827-28)», ἐργασίας τοῦ Γ. Θ. Ζώρα, ἡ ὁποία διακόπηκε μετὰ τὸ θάνατο τοῦ ἀείμνηστου καθηγητῆ (1982) καὶ ἡ ὁποία τελικὰ ἐκδόθηκε τὸ 1986 ἀπὸ τὸ Ἀνώτατο Πνευματικὸ Ἵδρυμα στὴ σειρὰ «Μνημεῖα Ἑλληνικῆς Ἱστορίας». Παράλληλα, παρακολουθεῖ τὰ μεταπτυχιακὰ μαθήματα Φιλοσοφίας τοῦ καθηγητῆ Εὐαγγέλου Μουτσοπούλου, συμμετέχοντας σὲ αὐτὰ (καὶ στὰ συνέδρια ποὺ διοργάνωσε ὁ ἴδιος) καὶ μὲ ἀνακοινώσεις της. Ἀπὸ τὸ ἀκαδημαϊκὸ ἔτος 1988-1989 ὣς τὸ 1995 ἡ Σοφικίτου, ἔπειτα ἀπὸ πρόταση τοῦ διακεκριμένου νεοελληνιστῆ, καθηγητῆ κ. Vincenzo Rotolo, διδάσκει Νεοελληνικὴ Γλώσσα καὶ Νεοελληνικὸ Πολιτισμὸ στὸ Κλασικὸ Τμῆμα (καὶ ἀργότερα στὸ Τμῆμα Ξένων Γλωσσῶν) τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιτημίου τοῦ Παλέρμου. Γιὰ τὴν περίοδο, ὅμως, τῆς δραστηριότητας τῆς Σοφικίτου στὸ Παλέρμο θὰ μᾶς μιλήσει ὁ παριστάμενος καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Παλέρμου κ. Vincenzo Rotolo.


Κλείνοντας τὴ σύντομη ἀναφορά μου στὴν παρουσία τῆς Ἀντωνίας στὴ Φιλοσοφικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἐπιθυμῶ νὰ ἐξάρω τὴν προσήνειά της, τὸ πνεῦμα συνεργασίας ποὺ τὴ διέκρινε, τὴν ἀγάπη της πρὸς τοὺς συναδέλφους της καὶ πρὸς τοὺς φοιτητές μας, τὴν ἐργατικότητά της, τὰ φιλικά της αἰσθήματα, τὴν καλωσύνη της, τὸ φιλότιμό της, τὴν ἀρχοντιά της. Καλό σου ταξίδι, ἀκριβή μας φίλη... Θὰ σὲ θυμόμαστε πάντα, πολύκλαυστη συνάδελφε... Καὶ μὴν ξεχάσεις, ἐκεῖ ποὺ θὰ πᾶς, νὰ δώσεις τὰ χαιρετίσματά μας στὴν τριανδρία τῶν ἀγαπημένων σου δασκάλων μας: στὸν Ζώρα, στὸν Ζακυθηνό, στὸν Θεοδωρακόπουλο...

 

Καὶ καλὴν ἀντάμωση!
Καθηγητὴς Π. Δ. Μαστροδημήτρης
 
ΚΑΝΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ!
Ονοματεπώνυμο:
Email:
Ιστοσελίδα:
Σχόλιο:
Κωδικός [όπως εμφανίζεται - Νέα εικόνα]:
Επιλογή για νέα εικόνα
 Οδηγός για τους πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου Aθηνών

Έντυπη μορφή - PDF FORMAT


Το σκίτσο του φύλλου 197
Γίνε Εθελοντής!