| ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
H πρόταση του Yπουργείου Παιδείας για τον νέο Nόμο-Πλαίσιο

Δημοσίευση: 21-02-2011 - Φύλλο:169
Παγωμένη αντιμετωπίζει η ακαδημαϊκή κοινότητα τις προτάσεις που έδωσε σε δημόσια διαβούλευση η κυβέρνηση για αλλαγές στα δημόσια πανεπιστήμια. Τα μέλη της Συνόδου πρυτάνεων Α.Ε.Ι. εκφράζουν σε ανακοίνωσή τους επιφύλαξη για βασικά σημεία των προτάσεων, ενώ η Ομοσπονδία των καθηγητών πανεπιστημίου (Π.Ο.Σ.Δ.Ε.Π.) εξέδωσε ήδη σκληρή ανακοίνωση. Σ΄αυτήν αναφέρει ότι πρόκειται για «ένα κείμενο κατώτερο των περιστάσεων, των πραγματικών αναγκών του ελληνικού πανεπιστημιακού συστήματος, της ελληνικής κοινωνίας –ειδικά στις σημερινές δραματικές συνθήκες– και της νέας γενιάς».

Κυρίως, όμως, τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας εξέφρασαν την αντίθεση τους προς κάθε προσπάθεια απαξίωσης των ελληνικών δημοσίων Α.Ε.Ι. και προβολής μιας εικόνας διάλυσης και κακοδιαχείρισης στο εσωτερικό τους, από όπου και αν προβάλλεται αυτή. Κατά συνέπεια, όπως έγινε γνωστό και στην τελευταία συνάντηση των πρυτάνεων Α.Ε.Ι. στο Ρέθυμνο, οι προτάσεις της κυβέρνησης θα μελετηθούν και θα εκφραστεί σύντομα δημόσια η άποψη των πανεπιστημίων επ΄ αυτών. Οι πρυτάνεις έθεσαν από την πλευρά τους ζητήματα συνταγματικότητας όσον αφορά τα μέλη του συμβουλίου διοίκησης των Α.Ε.Ι. και δήλωσαν ότι εάν αυτά δεν αποσυρθούν, δεν υπάρχουν και οι προϋποθέσεις για να ξεκινήσει ο διάλογος.

 • Συνδέεται η χρηματοδότηση με δείκτες ποιότητας
 • Καταργείται η βαθμίδα του Λέκτορα
 • Η μονιμοποίηση ενός διδάσκοντα θα γίνεται στην βαθμίδα του αν. καθηγητή


 • Οι αλλαγές στα πανεπιστήμια που εισηγείται η κυβέρνηση είναι σαρωτικές. Απουσιάζουν οι προτάσεις περί «διορισμένων» διοικήσεων, αλλά παραμένει η πρόταση για εκλογή του πρύτανη του Πανεπιστημίου μετά από διεθνή πρόσκληση ενδιαφέροντος. Μπορεί να εκφράσει το ενδιαφέρον του έτσι για μια τέτοια θέση, όποιος πανεπιστημιακός θεωρεί ότι έχει τα προσόντα, από οποιαδήποτε χώρα του κόσμου! Την επιλογή του πρύτανη θα κάνουν τα νεοσύστατα Συμβούλια διοίκησης των Α.Ε.Ι. λαμβάνοντας και τη γνώμη του ακαδημαϊκού προσωπικού κάθε Ιδρύματος.

  Η πλειονότητα των μελών των νέων Συμβουλίων Διοίκησης των πανεπιστημίων (για παράδειγμα τα 7 από τα 9 εάν κριθεί αυτός ο κατάλληλος αριθμός) θα είναι εκλεγμένα από την πανεπιστημιακή κοινότητα. Τα εκλεγμένα μέλη θα επιλέγουν στη συνέχεια τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου που θα είναι προσωπικότητες εκτός του κάθε πανεπιστημίου. Στα Συμβούλια Διοίκησης θα συμμετέχουν  ένας φοιτητής και ένας εκπρόσωπος του διοικητικού προσωπικού. Ακόμη, δυο ακόμη «φιλόδοξες» προτάσεις περιλαμβάνουν την κατάργηση της βαθμίδας του λέκτορα και την μετατροπή της σε συμβασιούχους «407» –με την ακόλουθη μονιμοποίηση του διδάσκοντα μόνο στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή– και την κατάργηση του ενιαίου μισθολογίου μέσω της εφαρμογής βασικού κρατικού «μισθού-πλαφόν» για τους πανεπιστημιακούς, πάνω στο οποίο θα μπορούν να δίνονται «μπόνους» από τις διοικήσεις των Ιδρυμάτων τους, ανάλογα με την αποδοτικότητα τους. Συγκεκριμένα και όπως προτείνει η κυβέρνηση:

   

  • Το Συμβούλιο Διοίκησης των Α.Ε.Ι. θα αποφασίζει για: τη στρατηγική ανάπτυξης του Ιδρύματος (συνεργασίες κ.ά.), την έγκριση του προϋπολογισμού,  την έγκριση του προγραμματισμού και της προγραμματικής συμφωνίας με την πολιτεία, την έγκριση του απολογισμού λειτουργίας, την αξιοποίηση της περιουσίας του Ιδρύματος, τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου και την τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας , την έγκριση και αναθεώρηση του πλαισίου λειτουργίας του (Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας, οργανόγραμμα κ.ά.), την έγκριση της ευρωπαϊκής και διεθνούς στρατηγικής του Ιδρύματος.
  • Καταργείται η βαθμίδα του λέκτορα, που θα αντικαταστήσει στο μέλλον τους συμβασιούχους «407» των πανεπιστημίων. Οι βαθμίδες του διδακτικού προσωπικού προτείνεται να είναι τρείς, επίκουρος, αναπληρωτής καθηγητής και πρωτοβάθμιος καθηγητής. Η μονιμοποίηση ενός διδάσκοντα θα γίνεται στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή.
  • Η εξέλιξη των διδασκόντων από την μια βαθμίδα σε άλλη θα γίνεται με κλειστή διαδικασία από εκλεκτορικά σώματα διεθνούς σύνθεσης. Τα  Ιδρύματα θα συντάσσουν και θα δημοσιοποιούν καταλόγους εξωτερικών κριτών ανά γνωστικό πεδίο, οι μόνιμοι καθηγητές υπόκεινται σε περιοδική διαδικασία αξιολόγησης ως προς το ερευνητικό τους έργο από επιτροπές κρίσης διεθνούς σύνθεσης, οι υπηρετούντες σήμερα μόνιμοι καθηγητές θα αξιολογούνται μετά από αίτησή τους.
  • Τα Πανεπιστήμια και τα Τ.Ε.Ι. θα μπορούν να εκλέγουν καθηγητές, οι οποίοι ήδη υπηρετούν σε αναγνωρισμένα Ιδρύματα του εξωτερικού, χωρίς οι τελευταίοι να υποχρεούνται να παραιτηθούν από τη θέση τους στο εξωτερικό.
  • Τα πανεπιστήμια θα χρηματοδοτούνται βάσει δεικτών ποιότητας και των επιτευγμάτων τους. Ως δείκτες προτείνονται ο αριθμός αποφοίτων/εισερχομένων φοιτητών, ο αριθμός των φοιτητών, ανάλογα με το είδος της ειδίκευσής τους (ιατρική, πολυτεχνείο, οικονομικά, κ.λπ.), ο αριθμός φοιτητών που προσελκύονται στο Ίδρυμα μέσω των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων (Έρασμος κ.ά.), προσφερόμενες υποτροφίες και βραβεία, ιδίως με προσέλκυση εξωτερικών πόρων και χορηγιών, ο βαθμός αξιοποίησης πόρων του Ιδρύματος, ο αριθμός απλών συμμετοχών σε διεθνή ανταγωνιστικά προγράμματα έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο αριθμός συμμετοχών με συντονιστικό ρόλο σε ανταγωνιστικά προγράμματα έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κ.ά.
  • Η Σύγκλητος θα αποτελείται από τον Πρύτανη, τους Κοσμήτορες και τους εκπροσώπους των φοιτητών και των λοιπών κατηγοριών του προσωπικού. Ο Πρύτανης και η Σύγκλητος θα έχουν την ευθύνη για τα θέματα ακαδημαϊκής πολιτικής του κάθε Ιδρύματος. Οι αποφάσεις όλων των οργάνων του Ιδρύματος δημοσιοποιούνται στο διαδίκτυο.
  • Ως ακαδημαϊκή μονάδα θα υπολογίζεται η Σχολή κάθε πανεπιστημίου  που απονέμει πτυχία και μπορεί να αποτελείται από Τμήματα με συγγενή επιστημονικά πεδία. Κατά τα λοιπά:
   • Κάθε σχολή θα συγκροτείται με βασικά κριτήρια τη συνάφεια επιστημονικού αντικειμένου των τμημάτων, το μέγεθός τους και τη γεωγραφική τους εγγύτητα.
   • Η Σχολή θα έχει την ευθύνη για την ανάπτυξη του ενιαίου προγράμματος σπουδών του πρώτου ακαδημαϊκού έτους (απαιτήσεις, κατανομή της ύλης σε γενικής διδασκαλίας μαθήματα κ.λπ.).
   • Οι νέοι φοιτητές θα εισάγονται σε Σχολή ή στο εκπαιδευτικό Ίδρυμα (πανεπιστήμιο ή Τεχνολογικό Ιδρυμα). Οι φοιτητές εντάσσονται στα επιμέρους προγράμματα σπουδών της σχολής, μετά το τέλος του πρώτου έτους, ανάλογα με τις επιδόσεις και τις προτιμήσεις τους.
  • Θα εφαρμόζεται στο μέλλον πλήρως το σύστημα πιστωτικών μονάδων μέτρησης των σπουδών αλλά το Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης που θα καθορίζει τη θεση στην αγορά εργασίας κάθε πολίτη.
  • Τα πανεπιστήμια θα έχουν πλήρη οικονομική αυτοτέλεια και θα διαχειρίζονται αυτόνομα τα οικονομικά τους (συμπεριλαμβανομένης μισθοδοσίας προσωπικού).
  • Προτείνεται θεσμοθέτηση του Ακαδημαϊκού Συνηγόρου, στο πλαίσιο του Συνηγόρου του Πολίτη, ως αρχής διευθέτησης των ενδοακαδημαϊκών διαφορών και συγκρότηση ανεξάρτητου Εθνικού Συμβουλίου Ακαδημαϊκής και Ερευνητικής Δεοντολογίας.
  • Θεσμοθετείται η χρηματοδότηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, με διεθνή χαρακτήρα και εμβέλεια, και σε άλλη γλώσσα, ώστε να προσελκύουν φοιτητές και προσωπικό από άλλες χώρες. Ακόμη, η χρηματοδότηση κοινών μεταπτυχιακών προγραμμάτων με κορυφαία πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού σε τομείς, στους οποίους η Ελλάδα διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα και την αναγκαία κρίσιμη μάζα. Ετσι, σε κάθε Πανεπιστήμιο προτείνεται η θεσμοθέτηση Σχολών Μεταπτυχιακών Σπουδών, που οργανώνουν μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης και οργανωμένα προγράμματα διδακτορικών σπουδών.

   

  Η “εικόνα” της διάλυσης

  «Θεμελιώδεις και συνταγματικά κατοχυρωμένες ελευθερίες των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας δεν είναι στην πράξη διασφαλισμένες» αναφέρει χαρακτηριστικά το κείμενο που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Παιδείας. «Καθηγητές και φοιτητές βρίσκονται συχνά σε κατάσταση ομηρίας και αδιεξόδου. Φαινόμενα βίας, κομματισμού και ευνοιοκρατίας δεν αποτρέπονται αποτελεσματικά, η δημόσια περιουσία δεν προστατεύεται και δεν αξιοποιείται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, προς όφελος των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και της κοινωνίας. Η εσωτερική και εξωτερική διαφάνεια της λειτουργίας των Ιδρυμάτων και των διοικητικών οργάνων τους δεν είναι πάντοτε –όπως θα έπρεπε– υποδειγματική για ολόκληρη την πολιτεία και την κοινωνία. Η εκπαιδευτική και ερευνητική εσωστρέφεια των Ιδρυμάτων είναι συχνά ο κανόνας. Η ανταπόκριση των Ιδρυμάτων στις ανάγκες και προσδοκίες της ευρύτερης κοινωνίας για μόρφωση, παραγωγή και διάδοση της γνώσης, για Εκπαίδευση και Έρευνα με ποιότητα και αντίκρισμα, όχι μόνο σε τοπικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο, συνεχώς περιορίζεται» συνεχίζει το κείμενο.

  «Οι διαφωνίες, διαφορές και συγκρούσεις μεταξύ των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας ή μεταξύ των μελών και των οργάνων των Ιδρυμάτων σε πολλές περιπτώσεις δεν επιλύονται αποτελεσματικά από το ίδιο το Ίδρυμα. Η παραπομπή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας περιορίζει την αυτοτέλεια των Ιδρυμάτων. Η δικαστική αντιμετώπιση είναι χρονοβόρα, με σημαντικό ψυχικό και οικονομικό κόστος για τους εμπλεκόμενους» αναφέρεται ακόμη. «Για την αποτελεσματική διακυβέρνηση κάθε οργανισμού, απαιτείται ισχυρή διοίκηση, χωρίς εξαρτήσεις εντός και εκτός του οργανισμού, με συνέχεια και προσήλωση σε μακροπρόθεσμη στρατηγική» προσθέτουν οι συντάκτες του κειμένου.

   

   


  Η ανακοίνωση της Π.Ο.Σ.Δ.Ε.Π.
  Σκληρή ανακοίνωση εξέδωσε η Ομοσπονδία των καθηγητών Α.Ε.Ι. επί των προτάσεων της κυβέρνησης. Όπως αναφέρεται σ΄αυτήν: «Η χώρα διέρχεται μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις από ιδρύσεως του Ελληνικού κράτους. Το ελληνικό πανεπιστήμιο καλείται να επιτελέσει σημαντικότατο ρόλο στην οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη της χώρας. Το Προεδρείο της Ομοσπονδίας πιστεύει και διακηρύσσει σε όλους τους τόνους ότι το ελληνικό πανεπιστημιακό σύστημα χρειάζεται άμεσα ριζικές θεσμικές αλλαγές σε όλες τις συνιστώσες του». «Το κείμενο οικοδομείται στη βάση της θεώρησης ότι το σημερινό πανεπιστήμιο είναι διαλυμένο και χαρακτηρίζεται από αδιαφάνεια, αναξιοκρατία, διαφθορά και μετριότητα χωρίς να αναγνωρίζει ούτε το τεράστιο έργο που επιτελείται από συναδέλφους υψηλών ακαδημαϊκών προσόντων ούτε τις νησίδες αριστείας στην έρευνα και τη διδασκαλία» αναφέρει η ανακοίνωση. «Το κείμενο αναδεικνύει διάφορα δευτερεύοντα και –πιστεύουμε σκόπιμα– αγνοεί σημαντικά κεντρικά και χρόνια προβλήματα του ακαδημαϊκού χώρου και εμπεριέχει στοιχεία των οποίων η συνταγματικότητα αμφισβητείται έντονα» συνεχίζει η Ομοσπονδία.

  «Το Προεδρείο της Π.Ο.Σ.Δ.Ε.Π. θεωρεί ότι το συγκεκριμένο κείμενο του υπουργείου Παιδείας δεν μπορεί με κανένα τρόπο να αποτελέσει τη βάση για τη διαβούλευση» αναφέρει η ανακοίνωση. «Η Ομοσπονδία, έχοντας πλήρη επίγνωση των έντονα τραυματικών εμπειριών που έζησε το πανεπιστήμιο πρόσφατα εξαιτίας προσπαθειών επιβολής ‘μεταρρυθμίσεων’, κάνει έκκληση σε όλες τις συνιστώσες του ακαδημαϊκού χώρου για νηφαλιότητα και σύνεση, πράγμα που θα επιτρέψει τη διεξαγωγή ενός παραγωγικού διαλόγου υψηλού επιπέδου. Κοινή προσπάθεια όλων μας θα πρέπει να είναι η αδιατάρακτη λειτουργία του Πανεπιστημίου παράλληλα με την αγωνιστική διεκδίκηση των αιτημάτων για την ανάταξη του Πανεπιστημίου χωρίς να καταστραφούν και να διαλυθούν σε λίγες μέρες ή βδομάδες αυτά που με πολύ κόπο και μεράκι δημιουργήθηκαν μετά από πολλά χρόνια ή δεκαετίες» καταλήγει η Π.Ο.Σ.Δ.Ε.Π.

  Οι «κόκκινες ζώνες» των προτάσεων της κυβέρνησης

  • Συμβούλιο Διοίκησης σε κάθε Ιδρυμα. Υποβιβάζονται οι πρυτάνεις σε «υπαλλήλους» των Δ.Σ., καθώς θα εκλέγονται μετά από διεθνή διαγωνισμό και θα μπορούν να .... παύονται.
  • Το Συμβούλιο Διοίκησης θα αποτελείται από εκλεγμένα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ιδρύματος κατά πλειοψηφία, εξωτερικά μέλη, φοιτητές και εκπροσώπους του διοικητικού προσωπικού.
  • Η χρηματοδότηση των Α.Ε.Ι. θα γίνεται με βάση τα «αποτελέσματα» που παραδίδουν και με την αξιοποίηση ειδικών «δεικτών».
  • Δημόσια ειδική υπηρεσία ή ανεξάρτητη αρχή αναλαμβάνει τη διαχείριση και κατανομή της δημόσιας χρηματοδότησης στα Ιδρύματα, την κοστολόγηση των υπηρεσιών, την επεξεργασία των σχετικών δεικτών και προτύπων και τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων από τα Ιδρύματα.
  • Εισάγονται οι δυνατότητες χορηγίας ή δωρεών και η αξιοποίηση της περιουσίας των Ιδρυμάτων.
  • Όλα τα θέματα που αφορούν τους φοιτητές (προαπαιτούμενα μαθήματα, αιώνια φοίτηση κ.λπ.) περνούν στις διοικήσεις τους, καθώς η κυβέρνηση δεν θέλησε να αναταράξει «ευαίσθητα» θέματα.
  • Διεθνείς επιστήμονες θα αξιολογούν και θα συμμετέχουν σε διαδικασίες κρίσης διδασκόντων.
  • Καταργείται η βαθμίδα του λέκτορα, που ουσιαστικά μετατρέπεται σε σύμβαση εργασίας τύπου «407» (κατηγορία που επίσης καταργείται). Η μονιμοποίηση διδάσκοντα θα γίνεται στην βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή.
  • Οι διδάσκοντες στα Α.Ε.Ι. θα παίρνουν έναν βασικό κατώτατο μισθό που θα καθορίζεται από την Πολιτεία και στη συνέχεια τον μισθό τους θα ενισχύουν «μπόνους» αποδοτικότητας.   
  ΚΑΝΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ!
  Ονοματεπώνυμο:
  Email:
  Ιστοσελίδα:
  Σχόλιο:
  Κωδικός [όπως εμφανίζεται - Νέα εικόνα]:
  Επιλογή για νέα εικόνα
     Οδηγός για τους πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου Aθηνών

  Έντυπη μορφή - PDF FORMAT


  Το σκίτσο του φύλλου 197
  Γίνε Εθελοντής!