| ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
Στον «αέρα» οι συνδρομές των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Δημοσίευση: 04-07-2013 - Φύλλο:197
Οι συνδρομές των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στις διεθνείς ηλεκτρονικές βιβλιογραφικές βάσεις και στα διεθνή ηλεκτρονικά επιστημονικά περιοδικά βρίσκονται, για μια ακόμα φορά, μπροστά στο σοβαρό ενδεχόμενο διακοπής τους, σύμφωνα με εκτιμήσεις υπευθύνων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών που μίλησαν στο «Εδώ Πανεπιστήμιο»

 

 

Επί δέκα συναπτά έτη οι ανάγκες συνδρομών των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών καλύπτονταν από τον κρατικό προϋπολογισμό, μέσω της λειτουργίας του Συνδέσμου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.) ή όπως είναι γνωστός στην ακαδημαϊκή κοινότητα HEAL-Link (Hellenic Academic Libraries-Link). Για τις συμβάσεις της νέας τριετίας (2013-2015), έγινε αίτηση για χρηματοδότηση ήδη από τον Μάρτη του 2012 χωρίς έως και σήμερα αποτέλεσμα. Για το ίδιο θέμα, φέτος, τρεις επερωτήσεις έγιναν στη Βουλή, πριν από το Πάσχα. Σε απάντηση, το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. ενημέρωσε ότι ζήτησε 9 εκ. Ευρώ από τις δημόσιες επενδύσεις για την κάλυψη μέρους του προϋπολογισμού των ηλεκτρονικών περιοδικών του HEAL-Link από το Υπουργείο Ανάπτυξης, αλλά το Υπουργείο Ανάπτυξης δεν έχει προχωρήσει ακόμα στην έγκριση του προϋπολογισμού.

 

Μέρος του προϋπολογισμού αναμένεται ότι θα μπορούσε να καλυφθεί από χρηματοδότηση της Ε.Ε. Η Ένωση, όμως, ως γωστόν, δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες, όπως αυτές των συνδρομών σε ηλεκτρονικές επιστημονικές πηγές, αλλά θα ήταν διατεθειμένη να συνεισφέρει με ένα ποσό, εφόσον θα καλύπτονταν οι ανάγκες των υπό εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων, που ήδη χρηματοδοτεί. Οκτώ εκδοτικοί οίκοι έχουν ήδη διακόψει την πρόσβαση στους ερευνητές μέσω του HEAL-Link. Οι νομικές υπηρεσίες των Ιδρυμάτων κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου ότι οι υπόλοιποι εκδότες, που συνεχίζουν να παρέχουν πρόσβαση, ενδεχομένως να έχουν το δικαίωμα διεκδίκησης αποζημίωσης ως το τέλος του χρόνου. Μπροστά στο ενδεχόμενο αυτό οι βιβλιοθήκες αναγκάστηκαν να ενημερώσουν τους εκδότες ότι δεν θα πληρωθούν, δεδομένου ότι η Πολιτεία δεν έχει διαθέσει τα απαραίτητα κονδύλια. Αμυδρή ελπίδα να υπάρξει μια κατ’ οικονομία λύση για το 2013 δίνουν οι διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη με την Ε.Ε. για συγχρηματοδότηση μέρους των συνδρομών, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι και η ελληνική κυβέρνηση θα καλύψει το εναπομένον ποσό από εθνικούς πόρους. Πάντως, κατά τον πρόεδρο του Σ.Ε.Α.Β. Καθηγητή κ. Νικόλαο Μήτρου, είναι απολύτως αναγκαίο να προβλέπεται μια πάγια χρηματοδότηση (φυσικά με τις απαραίτητες προσαρμογές κάθε τριετία) για την κάλυψη αυτής της αδιαμφισβήτητης ανάγκης των ελληνικών Α.Ε.Ι. και ερευνητικών ιδρυμάτων. Πόσο δε μάλλον, αφού είναι αποδεδειγμένα αποτελεσματική η κεντρική διαχείριση των συνδρομών από το Σ.Ε.Α.Β. και αυτονόητα συμφέρουσα η οικονομία κλίμακας που επιτυγχάνεται. Ο Σ.Ε.Α.Β. εξυπηρετεί τα 22 Πανεπιστήμια, 15 Τ.Ε.Ι. και 12 Ερευνητικά Ιδρύματα της χώρας, τη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, την Ακαδημία Αθηνών και την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.

 

Ο Σύνδεσμος έχει την ευθύνη της ολικής διαπραγμάτευσης με τους εκδότες, και έχει πετύχει εξαιρετικές εκπτώσεις. Στις προσπάθειές του οφείλεται ο εκσυγχρονισμός και συντονισμός των ελληνικών Ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, κάνοντας έως τώρα την πρόσβαση των ερευνητών σε αυτά που διεθνώς δημοσιεύονται, κοινή για όλα τα μέλη του. Στις υπηρεσίες που προσφέρει ο Σ.Ε.Α.Β., θέλουν εύλογα να προστεθούν και άλλοι οργανισμοί, όπως τα δημόσια νοσοκομεία και ο ΕΦΕΤ. Θεωρείται αυτονόητο ότι δεν μπορεί να γίνει έρευνα και μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές χωρίς πρόσβαση στις πηγές επιστημονικής ενημέρωσης.

 

Μετά από 13 χρόνια λειτουργίας του HEAL-Link, είχε επιτευχθεί τεράστια οικονομία κλίμακος, με σημαντικότατες μειώσεις τιμών τα τελευταία 3 χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης, με αποτέλεσμα η ακαδημαϊκή κοινότητα να έχει πολλαπλάσια πρόσβαση, με περίπου το ίδιο συνολικό κόστος, στα επίπεδα του 2000. Από το 2002 οι συμβάσεις του HEAL-Link αφορούν μόνο ηλεκτρονικά περιοδικά με ισότιμη πρόσβαση για όλα τα μέλη. Μέχρι τις 31-12-2012 κάθε ίδρυμα μέλος του Σ.Ε.Α.Β. είχε πρόσβαση σε περίπου 14.500 τίτλους επιστημονικών περιοδικών. Σε ένα κλίμα φυγής επιστημόνων από την Ελλάδα, η πιθανή απομόνωση του Ελληνικού Πανεπιστημίου αφήνει πολλά ερωτηματικά.

 

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.) ή HEAL-Link (Hellenic Academic Libraries-Link)

 

O Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.), αποτελούμενος από τα Πανεπιστήμια και τα Τ.Ε.Ι. της χώρας, συστήθηκε επίσημα σύμφωνα με το άρθρο 17 ν.3404/2005 (προϋπήρχε από το 1997 η Κοινοπραξία Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών). Ο νόμος του 2005 προέβλεπε τη σύσταση του Συνδέσμου με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων και την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών υποστήριξης του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας. Στις 24 Μαΐου 2007, πραγματοποιήθηκε η Ιδρυτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, όπου: - ως έδρα του Σ.Ε.Α.Β. ορίστηκε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, και - σύμφωνα με τις διατάξεις της «Προγραμματικής Συμφωνίας για τη Σύσταση του Σ.Ε.Α.Β», εξελέγη το επταμελές Διοικητικό Συμβούλιό του, που αποτελείται από τον Πρόεδρο, από τρία μέλη προερχόμενα από Πανεπιστήμια, καθώς και τρία μέλη προερχόμενα από Α.Τ.Ε.Ι. Το 2010, το Διοικητικό Συμβούλιο διαμορφώθηκε ως εξής:

- κ. Νικόλαος Μήτρου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Πρόεδρος

- κ. Ιωάννης Κλαψόπουλος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Αντιπρόεδρος

- κ. Ιωάννης Αλεβίζος, Α.Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας - Ταμίας

- κ. Δημήτριος Γεωργίου, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης – Μέλος

- κ. Γεώργιος Γιαννακόπουλος, Α.Τ.Ε.Ι. Αθήνας - Μέλος

- κα Μερσίνη Μορελέλη-Κακούρη, Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης – Μέλος

- κα Κλωντίνη Ξενίδου-Δέρβου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Μέλος

 

Ο Σ.Ε.Α.Β. πέρα από την πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιοδικά (>14.500 τίτλους) και τα ξενόγλωσσα ηλεκτρονικά βιβλία (>30.000 τίτλους) προσφέρει και τις εξής υπηρεσίες:

1. «Συλλογικός Κατάλογος και Δίκτυο Διαδανεισμού Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών», με πρόσβαση σε πάνω από 4.500.000 τίτλους βιβλίων, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

2. «Μονάδα διαχείρισης των Συνδρομών των ηλεκτρονικών Πηγών» στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

3. «Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών», στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

4. «Μονάδα Κατανεμημένου Συλλογικού Καταλόγου Ζέφυρος, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (πύλη πρόσβασης για τον εντοπισμό των διαθέσιμων βιβλίων, περιοδικών). Πέρα από τον Συλλογικό Κατάλογο των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, ο Σ.Ε.Α.Β. προσφέρει στα μέλη του πρόσβαση σε 14.500 ηλεκτρονικά επιστημονικά περιοδικά για το σύνολο των ΑΕΙ της χώρας. Μέσω της Μονάδας Ολικής Ποιότητας, διασφαλίζει τη χρήση διαδικασιών αποτίμησης και εφαρμογής κανόνων διασφάλισης ποιότητας στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, ενώ μέσω του HEΑL-Link λειτουργεί ο «Ζέφυρος» (πύλη πρόσβασης για τον εντοπισμό υλικού στους καταλόγους των βιβλιοθηκών). Επιπλέον ο Σ.Ε.Α.Β. υλοποιεί δύο πρωτοποριακές δράσεις που θα προσφέρουν νέες καινοτόμες υπηρεσίες στις Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Συγκεκριμένα:

1. Προηγμένες Κεντρικές Υπηρεσίες Ψηφιακών Βιβλιοθηκών Ανοικτής Πρόσβασης

2. Ελληνικά Ακαδημαϊκα Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα
 
ΚΑΝΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ!
Ονοματεπώνυμο:
Email:
Ιστοσελίδα:
Σχόλιο:
Κωδικός [όπως εμφανίζεται - Νέα εικόνα]:
Επιλογή για νέα εικόνα
 Οδηγός για τους πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου Aθηνών

Έντυπη μορφή - PDF FORMAT


Το σκίτσο του φύλλου 197
Γίνε Εθελοντής!