| ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Αθηνών

Της Τ. Μιχαηλίδου

Δημοσίευση: 08-02-2013 - Φύλλο:192
Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες και τη δυναμική του διαδικτύου, παρέχει μια πληθώρα καινοτόμων ηλεκτρονικών εργαλείων και υπηρεσιών που διευκολύνουν και εμπλουτίζουν την πανεπιστημιακή ζωή των φοιτητών αλλά και όλων των μελών του. Στο τεύχος αυτό μιλήσαμε με τον Δρ. Σπύρo Μπόλη, Τεχνικό Υπεύθυνο του Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (Κ.ΛΕΙ.Δ.Ι) ο οποίος μας ενημέρωσε για τις προσφερόμενες ψηφιακές υπηρεσίες. Το Κ.ΛΕΙ.Δ.Ι. (http://www.noc.uoa.gr) αποτελεί ανεξάρτητη οργανωτική μονάδα του Πανεπιστημίου Αθηνών, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνιών προς τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, προσωπικό και φοιτητές. Επιστημονικός Υπεύθυνος του Δικτύου είναι ο Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών κ. Λάζαρος Μεράκος.

 

Εκπαιδευτικά Εργαλεία
Ηλεκτρονική Τάξη
http://eclass.uoa.gr


Η Ηλεκτρονική Τάξη (eClass) αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών μαθημάτων. Η ενσωμάτωση των μεθόδων ενισχυτικής τηλεκπαίδευσης στη μαθησιακή διαδικασία δίνει τη δυνατότητα να εμπλουτιστεί η εκπαιδευτική εμπειρία και παράλληλα υποστηρίζει την ασύγχρονη τηλεκπαίδευση. Αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο τόσο για τον διδάσκοντα όσο και για τον φοιτητή. Oι εκπαιδευτές μπορούν εύκολα και γρήγορα να δημιουργούν εύχρηστα και λειτουργικά ηλεκτρονικά μαθήματα, χρησιμοποιώντας το εκπαιδευτικό υλικό που διαθέτουν (σημειώσεις, παρουσιάσεις, κείμενα, εικόνες, κ.λπ.). Από την πλευρά τους οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν ένα εναλλακτικό κανάλι πρόσβασης στην προσφερόμενη γνώση. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων. Αυτήν τη στιγμή η πλατφόρμα υποστηρίζει συνολικά 3.976 μαθήματα εκ των οποίων τα 2.188 είναι ανοικτά, τα 1.355 απαιτούν εγγραφή και τα 433 κλειστά. Χρήση της υπηρεσίας κάνουν συνολικά 115.076 άτομα: 1.486 εκπαιδευτές, 113.488 εκπαιδευόμενοι.

 

Ακαδημαϊκές Βιντεοδιαλέξεις
http://videolectures.uoa.gr


Οι «ακαδημαϊκές βιντεοδιαλέξεις» αποτελούν μία ψηφιακή συλλογή καταγεγραμμένων διαλέξεων που έχουν λάβει χώρα στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων του Ε.Κ.Π.Α. Απευθύνεται στους φοιτητές του, στην ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά και στους χρήστες του Διαδικτύου γενικότερα. Οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν περιεχόμενο βίντεο σύμφωνα με λέξεις κλειδιά ή ανά κατηγορία. Τα αποτελέσματα αναζήτησης μπορούν να ταξινομηθούν κατά ημερομηνία, τίτλο, δημιουργό ή δημοτικότητα. Δικαίωμα δημοσίευσης βίντεο έχουν όλοι οι χρήστες που διαθέτουν λογαριασμό καθηγητή (π.χ. μέλη Δ.Ε.Π.) στην Ηλεκτρονική Τάξη eClass. Παρέχονται επίσης διάφορες δυνατότητες διαχείρισης των βίντεο που έχουν αναρτηθεί, όπως η παροχή πληροφοριών για αυτά, επιλογές που αφορούν την ιδιωτικότητα των βίντεο, κ.ά. Εφόσον ένα βίντεο έχει δημοσιευτεί στην πλατφόρμα Ακαδημαϊκές Βιντεοδιαλέξεις, στη συνέχεια μπορεί να γίνει διαθέσιμο και από άλλες ιστοσελίδες ή πλατφόρμες, όπως για παράδειγμα στην Ηλεκτρονική Τάξη eClass.

 

Ζωντανές Μεταδόσεις Διαλέξεων
http://webcast.uoa.gr/


Οι διαλέξεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο μαθημάτων ή εκδηλώσεων, σε αίθουσες τηλεκπαίδευσης ή αμφιθέατρα, μπορούν να μεταδοθούν ζωντανά μέσω Διαδικτύου. Υπάρχει η δυνατότητα η πρόσβαση στη μετάδοση να είναι ελεγχόμενη μέσω κωδικού, ώστε να έχουν δικαίωμα παρακολούθησης αποκλειστικά και μόνο οι φοιτητές του μαθήματος. Επίσης η μετάδοση μπορεί να συνδυαστεί με την ταυτόχρονη εγγραφή της, ώστε να είναι διαθέσιμη εκ των υστέρων στους ενδιαφερόμενους. Αν θέλετε να προγραμματίσετε τη ζωντανή μετάδοση μιας διάλεξης από ένα αμφιθέατρο ή μία αίθουσα διδασκαλίας του Τμήματός σας, απευθυνθείτε στο τεχνικό προσωπικό του Τμήματός σας για να φροντίσουν για τον εξοπλισμό της αίθουσας. Το τεχνικό προσωπικό θα πρέπει να επικοινωνήσει με το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου και να ακολουθήσει τις οδηγίες εγκατάστασης του απαραίτητου εξοπλισμού και λογισμικού στην αίθουσα, καθώς και τις οδηγίες σχετικά με τη μετάδοση μέσω των διαθέσιμων εξυπηρετητών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ήδη στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και στο Τμήμα Μαθηματικών πραγματοποιούνται ζωντανές μεταδόσεις διαλεξεων. Για κάλυψη εκδηλώσεων απαιτείται επικοινωνία τέσσερεις εβδομάδες πριν την εκδήλωση. Για περισσότερες πληροφορίες ή υποστήριξη ζωντανών μεταδόσεων επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών (Ηelpdesk) καθημερινά από 8:30 έως 16:00 στο τηλέφωνο 210-727-5600.

 

Ερωτηματολόγια αξιολόγησης μέσω Διαδικτύου
http://survey.uoa.gr


Η υπηρεσία αυτή δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της δράσης της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας, με στόχο να βοηθήσει στην αποτύπωση του εκπαιδευτικού έργου του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια δίνουν τη δυνατότητα της συνεχούς παρακολούθησης και εξέλιξης των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων και συνδράμουν στη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επιπλέον, αποτελούν ένα εύκολο, άμεσο, γρήγορο και χρηστικό εργαλείο που δίνει κίνητρο στους φοιτητές ώστε να αυξήσουν τη συμμετοχή τους στη διαδικασία αξιολόγησης. Η κατασκευή ενός ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου από τον διδάσκοντα είναι μία πολύ απλή διαδικασία, ενώ διατίθενται πρότυπα ερωτηματολογίων αξιολόγησης.

 

Άλλες Υπηρεσίες Ηλεκτρονική Γραμματεία
https://my-studies.uoa.gr

 

Η εφαρμογή MY STUDIES αποτελεί ηλεκτρονική γραμματεία και παρέχει εύκολα και γρήγορα σχετικές υπηρεσίες στους φοιτητές. Ο κάθε φοιτητής με την εγγραφή του στο τμήμα σπουδών του λαμβάνει έναν προσωπικό κωδικό ώστε να κάνει χρήση τόσο αυτής όσο και των υπόλοιπων υπηρεσιών. Αναλυτικότερα, οι φοιτητές μέσω της ηλεκτρονικής γραμματείας έχουν τη δυνατότητα να δουν ή/και να εκτυπώσουν τη βαθμολογία τους σε ένα ή περισσότερα μαθήματα, ή συγκεντρωτικά, με βάση τις επιτυχημένες ή τις αποτυχημένες προσπάθειες, να έχουν πληροφορίες για οποιοδήποτε μάθημα του Προγράμματος Σπουδών, να δηλώσουν τα μαθήματα που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν στο επόμενο εξάμηνο και να συμπληρώσουν αιτήσεις για την έκδοση οποιουδήποτε διαθέσιμου πιστοποιητικού έχει καθορίσει η Γραμματεία (αναλυτικής βαθμολογίας, στρατολογίας, εφορίας κ.ά.) Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Η Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου παρέχει προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, της μορφής username@department.uoa.gr. Απευθύνεται σε μέλη ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, στο διοικητικό και τεχνικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Αθηνών, σε επιστημονικούς συνεργάτες και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Ε.Κ.Π.Α., καθώς και σε διοργανωτές ή συντονιστές συνεδρίων, σεμιναρίων ή ερευνητικών προγραμμάτων. Εφόσον ανήκετε σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες μπορείτε να αποκτήσετε τον δικό σας λογαριασμό συμπληρώνοντας την αίτηση που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.noc.uoa.gr/syndesh-sto-diktyo/dhmioyrgia-kai-diaxeirishlogariasmoy.html

 

Υπηρεσία Καταλόγου
http://directory.uoa.gr
Αυτή η υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα με εύκολο και γρήγορο τρόπο να αναζητήσετε στοιχεία επικοινωνίας του ανθρώπινου δυναμικού του Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Ζωντανή μετάδοση της οθόνης

http://screencast.gunet.gr/screencast/main.php
Είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο που επιτρέπει να μεταδώσετε την οθόνη σας σε έναν άλλο απομακρυσμένο υπολογιστή χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε εγκατάσταση λογισμικού ή εγγραφή. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε εύκολα να δείξετε κάτι που εμφανίζεται στην οθόνη σας και να δώσετε ή να πάρετε βοήθεια εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με τον υπολογιστή σας.

Αποθήκευση και ανταλλαγή αρχείων

Υπάρχουν τρεις υπηρεσίες που επιτρέπουν την αποθήκευση και την ανταλλαγή αρχείων, καθώς και τη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ ατόμων και ομάδων:

Α) Υπηρεσία Διαχείρισης Αρχείων
http://share.uoa.gr
Σας δίνει την δυνατότητα να μοιράζεστε αρχεία με άλλους χρήστες του Πανεπιστημίου Αθηνών, να δέχεστε αρχεία από εξωτερικούς χρήστες και να αποθηκεύετε προσωρινά δικά σας αρχεία χωρίς να γεμίζετε το email σας και χωρίς περιορισμούς στην ταχύτητα και στο μέγεθος των αρχείων.
Β) Web File Manager
https://wfm.uoa.gr/
Σας επιτρέπει να βλέπετε τα αρχεία σας στον εξυπηρετητή users.uoa.gr, καθώς επίσης και να μεταφέρετε αρχεία (upload ή download) από οπουδήποτε έχετε Web πρόσβαση.
Γ) WebDrive
http://www.noc.uoa.gr/diadiktyakes-yphresies/apo8ikeysh-kai-antallagiarxeiwn/web-drive.html
Φέρνει τα αρχεία σας από το users.uoa.gr σε όποιο τοπικό φάκελο του υπολογιστή σας επιλέξετε. Έτσι μπορείτε να ετοιμάσετε την προσωπική σας ιστοσελίδα και να εργαστείτε με τα απομακρυσμένα αρχεία σας με την ίδια ευκολία που θα το κάνατε αν ήταν όλα στον υπολογιστή σας. Δημιουργώντας στον υπολογιστή σας έναν εικονικό δίσκο που απεικονίζει όλα τα δεδομένα που έχετε ανεβάσει στην κεντρική υποδομή του Ε.Κ.Π.Α. εκτελεί αυτόματα τους απαιτούμενους συγχρονισμούς αρχείων χωρίς να χρειάζεται να γίνουν ενέργειες από εσάς. Για παράδειγμα μπορείτε να επεξεργαστείτε αρχεία word, excel ή άλλα, χωρίς να χρειάζεται να τα μεταφέρετε πρώτα τοπικά ή να μεταφέρετε τα αρχεία σας κάνοντας drag & drop σαν να είχατε έναν επιπλέον σκληρό δίσκο στον υπολογιστή σας.

 

Τηλεδιάσκεψη
http://www.noc.uoa.gr/thlediaskech.html
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης διακρίνονται σε 2 κατηγορίες:
Α) Τηλεδιάσκεψη σε ειδικά εξοπλισμένη αίθουσα

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών διαθέτει μία αίθουσα τηλεδιάσκεψης η οποία βρίσκεται στον χώρο του Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου στην Πανεπιστημιούπολη Ιλισίων, στο κτήριο δίπλα στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. H τηλεδιάσκεψη σε αίθουσα ενδείκνυται σε περίπτωση συμμετοχής στα συλλογικά όργανα των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, π.χ. Εκλεκτορικά Σώματα, διεξαγωγής μιας διάλεξης σε απομακρυσμένο σημείο, π.χ. στο πλαίσιο ενός συνεδρίου και παρακολούθησης μιας διάλεξης, μαζί με τους φοιτητές, η οποία πραγματοποιείται από κάποιο απομακρυσμένο σημείο. Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε την αίθουσα τηλεδιάσκεψης, χρειάζεται να επικοινωνήσετε με τους τεχνικούς υπευθύνους για τη δέσμευση της αίθουσας και την πραγματοποίηση δοκιμών.
Β) Τηλεδιάσκεψη μέσω web από προσωπικό υπολογιστή
Η υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα επικοινωνίας έως και 10 ταυτόχρονων χρηστών μεταξύ τους, με βίντεο, ήχο και γραπτό κείμενο, από οποιονδήποτε υπολογιστή ο οποίος βρίσκεται συνδεδεμένος στο Διαδίκτυο. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα διαμοιρασμού της οθόνης των συμμετεχόντων για την προβολή παρουσιάσεων ή οποιασδήποτε άλλης εφαρμογής. Η χρήση της υπηρεσίας ενδείκνυται σε περιπτώσεις όπως συνάντηση πολλών ατόμων για συνεργασία στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος ή ομάδας εργασίας, με την ανάγκη παρουσίασης από κάποια μέλη της ομάδας και παρακολούθησης της παρουσίασης από τα υπόλοιπα μέλη, συνάντηση περιορισμένου αριθμού ατόμων για να συζητήσουν για συγκεκριμένα θέματα στο πλαίσιο ερευνητικών δραστηριοτήτων, εκπαιδευτικές συναντήσεις μεταξύ καθηγητών και φοιτητών για την επίλυση αποριών ή για τον συντονισμό ομάδων εργασίας. Οι τεχνικές απαιτήσεις για τη συμμετοχή στη βιντεοδιάσκεψη είναι η ύπαρξη: α) γρήγορης σύνδεσης στο Διαδίκτυο, β) web κάμερας γ) μικροφώνου και ακουστικών. Οποιοσδήποτε ακαδημαϊκός χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία βιντεοδιάσκεψης μέσω web, αρκεί να διαθέτει ένα λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο ίδρυμά του. Στην τηλεδιάσκεψη από προσωπικό υπολογιστή μέσω web μπορούν να συμμετέχουν και μη ακαδημαϊκοί χρήστες.

 

Υπηρεσία Στατιστικών Ιστοχώρων (Web Analytics)
https://analytics.uoa.gr
Η υπηρεσία στατιστικών ιστοχώρων απευθύνεται στους διαχειριστές των ιστοχώρων του Πανεπιστημίου, καθώς και στα μέλη Δ.Ε.Π. υπεύθυνα για αυτούς, που επιθυμούν να έχουν στατιστικά για την επισκεψιμότητα και τη χρήση των ιστοχώρων τους. Από τα δεδομένα που συλλέγονται, στοιχεία που μπορεί να θεωρηθούν ευαίσθητα ή προσωπικά, όπως οι IP διευθύνσεις, διαγράφονται άμεσα, και διατηρούνται μόνο γενικά στατιστικά στοιχεία στη θέση τους. Η υπηρεσία βρίσκεται σε δοκιμαστικό στάδιο και θα είναι σύντομα διαθέσιμη για τους άμεσα ενδιαφερόμενους.

 

Υπηρεσία Ανάρτησης Προσωπικών Ιστοσελίδων και FTP
http://www.noc.uoa.gr/diadiktyakes-yphresies/diadiktyakoi-topoi/proswpikes-istoselides.html
Η υπηρεσία ανάρτησης προσωπικών ιστοσελίδων και FTP παρέχει στους χρήστες της Πανεπιστημιακής Κοινότητας τις εξής δυνατότητες:

• Ανάρτηση προσωπικών ιστοσελίδων (HTML)
• Αποθήκευση και ανταλλαγή αρχείων σε προσωπικό ή κοινόχρηστο χώρο
Απαραίτητη προϋπόθεση για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία είναι να έχετε ήδη λογαριασμό στις υπηρεσίες του Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου. Υπηρεσία φιλοξενίας Ιστοσελίδων στο κεντρικά εγκατεστημένο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου ΤYPO3.
http://www.noc.uoa.gr/diadiktyakes-yphresies/diadiktyakoi-topoi/kentrikosysthma-diaxeirishs-periexomenoy.html
Η υπηρεσία παρέχει την εγκατάσταση και διασφαλίζει τη λειτουργία διαδικτυακού τόπου στο κεντρικά εγκατεστημένο Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου ΤYPO3. Το σύστημα αυτό απαιτεί μόνο ένα στοιχειώδη βαθμό εξοικείωσης με τη χρήση υπολογιστών και διευκολύνει την ανάρτηση υλικού στο Διαδίκτυο χωρίς τη χρήση ειδικών προγραμμάτων. Η υπηρεσία απευθύνεται στην κεντρική διοίκηση του Πανεπιστημίου, καθώς και στις διοικήσεις των Ακαδημαϊκών Μονάδων και Υπηρεσιών, Σχολών, Τμημάτων, Τομέων, Εργαστηρίων, Κλινικών ή Συνεδρίων.

 

Υπηρεσία Σύνδεσης μέσω Ιδεατού Δικτύου (VPN)
http://www.noc.uoa.gr/syndesh-sto-diktyo/eikonikoidiwtiko-diktyo-vpn.html
Παρέχει σε όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας τη δυνατότητα να συνδέονται με τοπικά δίκτυα και υποδομές του Πανεπιστημίου Αθηνών από οποιονδήποτε χώρο εκτός Πανεπιστημίου, ακόμα και από το εξωτερικό. Η διαχείριση των λογαριασμών, κωδικών πρόσβασης και των μηχανισμών ασφαλείας γίνεται με ευθύνη του Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (Κ.ΛΕΙ.ΔΙ). Η υπηρεσία υλοποιεί ένα κρυπτογραφημένο, ασφαλές, ιδεατό κανάλι επικοινωνίας μεταξύ του προσωπικού υπολογιστή του χρήστη και του εσωτερικού δικτύου του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατά τον τρόπο αυτό, ο σταθμός εργασίας του χρήστη μεταφέρεται εικονικά "μέσα" στο δίκτυο του Πανεπιστημίου Αθηνών, ανεξάρτητα από την φυσική και δικτυακή του θέση. Απαραίτητη προϋπόθεση για να χρησιμοποιήσετε αυτή την υπηρεσία, είναι να έχετε λογαριασμό στο Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου.

 

Υπηρεσία Σύνδεσης μέσω Ασύρματου Δικτύου (Wi-Fi)
Στον σύνδεσμο http://www.noc.uoa.gr/syndesh-stodiktyo/asyrmath-syndesh-wifi.html θα βρείτε τα σημεία ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο. Δικαίωμα σύνδεσης στην υπηρεσία έχουν όλα τα μέλη του Ιδρύματος, αρκεί να διαθέτουν λογαριασμό. Η δυνατότητα απόδοσης λογαριασμού σε επισκέπτες για να συνδεθούν στο ασύρματο δίκτυο του ιδρύματος είναι διαθέσιμη σε όλα τα μέλη της κοινότητας. Για τους φοιτητές η σύνδεση γίνεται με τους κωδικούς πρόσβασης (username - password) που χρησιμοποιούνται στο MY STUDIES. Παράλληλα με τον ίδιο λογαριασμό δίνεται η δυνατότητα χρήσης του ασύρματου δικτύου όλων των ιδρυμάτων που έχουν ενταχθεί στην Υποδομή Eduroam παγκοσμίως. Καθώς το Πανεπιστήμιο Αθηνών, είναι ένα από τα μεγαλύτερα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της χώρας και υποδέχεται καθημερινά πολλούς επισκέπτες στο πλαίσιο ερευνητικών και εκπαιδευτικών αναγκών, μέσω της υπηρεσίας https://guest.uoa.gr/ τα μέλη του Πανεπιστημίου Αθηνών μπορούν να δημιουργήσουν λογαριασμούς και να δώσουν τη δυνατότητα σε επισκέπτες να συνδεθούν στο ασύρματο δίκτυο του Παν/μιίου. Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα δημιουργίας έως 15 λογαριασμών για επισκέπτες με μέγιστη διάρκεια 7 ημέρες. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας συνεδριακών λογαριασμών. Εφόσον ο χρήστης πιστοποιείται ως μέλος Δ.Ε.Π. μπορεί να δημιουργήσει προσωπικά έναν λογαριασμό συνεδρίου. Ο λογαριασμός συνεδρίου είναι κοινός για όλους τους επισκέπτες του συνεδρίου, δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των ατόμων και έχει διάρκεια ζωής 5 ημέρες. Επιπλέον στο Παν/μιο Αθηνών προσφέρονται από το Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών και την Μονάδα Προσβασιμότητας και οι παρακάτω υπηρεσίες:


Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες
Πληροφόρησης http://www.lib.uoa.gr/
Το Πανεπιστήμιο Αθηνών παρέχει πρόσβαση σε μεγάλο φάσμα ηλεκτρονικών πηγών όπως περιοδικά, βιβλία, βιβλιογραφικές βάσεις, ψηφιακές συλλογές και θεματικές πύλες, με στόχο τη διευκόλυνση της έρευνας, της ενημέρωσης και εκπαίδευσης των φοιτητών, των μελών Δ.Ε.Π., των ερευνητών και των βιβλιοθηκονόμων του. Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές με τον κωδικό πρόσβασης που έχουν για την υπηρεσία MY STUDIES, τον οποίο λαμβάνουν κατά την εγγραφή τους στο τμήμα τους, αποκτούν πρόσβαση σε όλες τις προαναφερθείσες πηγές.

 

Υπηρεσίες για Άτομα με Αναπηρία
Αξίζει τέλος να αναφερθεί ότι η Μονάδα Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία και πιο συγκεκριμένα το Τμήμα Ηλεκτρονικής Προσβασιμότητας έχει ως βασικό μέλημά του, μεταξύ άλλων, τη μετατροπή του περιεχομένου του διαδικτύου σε προσβάσιμη μορφή. Παράλληλα η συλλογή δωρεάν λογισμικού ΑΘΗΝΑ στοχεύει να ενημερώσει αλλά και να παρέχει στα Άτομα με Αναπηρία και τους επαγγελματίες λύσεις Υποστηρικτικών Τεχνολογιών Πληροφορικής που δεν έχουν κόστος (Open Source ή Freeware). Ως χαρακτηριστικά παραδείγματα δωρεάν λογισμικού μπορούν να αναφερθούν το Φωνητικό Ταχυδρομείο που περιλαμβάνει βοηθήματα που επιτρέπουν στον χρήστη την ηχογράφηση και αποστολή φωνητικών μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και η Πλοήγηση στο Διαδίκτυο που περιλαμβάνει προγράμματα περιήγησης στον Ιστό (Web Browsers) ειδικά για άτομα με προβλήματα όρασης. Τα προγράμματα αυτά προσφέρουν κάποια βελτιωμένα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας ή απλά μετατρέπουν το περιεχόμενο των ιστοσελίδων σε πιο απλή μορφή, αφαιρώντας για παράδειγμα τις εικόνες, ή αυξάνοντας το μέγεθος του κειμένου και απλοποιώντας τη μορφοποίησή του. Αυτά τα βοηθήματα βασίζονται στην ύπαρξη στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ενός λογισμικού ανάγνωσης οθόνης και συστήματος μετατροπής κειμένου σε ομιλία για να λειτουργήσουν (δεν προσφέρουν τέτοια συστήματα, αλλά συνεργάζονται με τα ήδη εγκατεστημένα). Με τον τρόπο αυτό καθίστανται αξιοποιήσιμες οι υπηρεσίες που παρουσιάστηκαν από όλους τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Πληροφορίες:
http://access.uoa.gr/ATHENA

 

Τμήμα Ηλεκτρονικής Προσβασιμότητας


Δρ. Αλέξανδρος Πίνο, Ηλ/γος Μηχανικός
Τηλ. 210 7275345
Βιβή Ρήγα, Πληροφορικός,
τηλ. 210 7275320
Ηλ. Tαχυδρομείο:
e-access@uoa.gr
 
ΚΑΝΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ!
Ονοματεπώνυμο:
Email:
Ιστοσελίδα:
Σχόλιο:
Κωδικός [όπως εμφανίζεται - Νέα εικόνα]:
Επιλογή για νέα εικόνα
 Οδηγός για τους πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου Aθηνών

Έντυπη μορφή - PDF FORMAT


Το σκίτσο του φύλλου 197
Γίνε Εθελοντής!