| ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
Η Ελλάδα και το Ε.Κ.Π.Α. εμπνέουν την Ευρώπη

Δημοσίευση: 09-03-2012 - Φύλλο:183
Μία σημαντική πρόσφατη επιτυχία του Πανεπιστημίου Αθηνών στον τομέα των ανταγωνιστικών Ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων αφορά στη χρηματοδότηση του Προγράμματος με τίτλο “INtegrating the emerging research Potential of the University of Athens Cancer Research Group in the European research area (INsPiRE)”. Το έργο INsPiRE υποβλήθηκε στο πλαίσιο του 7ου Προγράμματος Πλαισίου (FP7) της Ε.Ε. (FP7 programme CAPACITIES-REGPOT) και έτυχε βαθμολογίας 15/15 κατατασσόμενο μεταξύ των κορυφαίων από περίπου 300 προτάσεις από όλη την Ε.Ε. που αξιολογήθηκαν στη συγκεκριμένη δράση του FP7 το 2011.

 

Συντονιστής του INsPiRE είναι ο Καθηγητής του Εργαστηρίου Ιστολογίας & Εμβρυολογίας της Ιατρικής Σχολής και τέως Πρύτανης του Ε.Κ.Π.Α. κ. Χρήστος Κίττας. Το INsPiRE είναι ένα πρόγραμμα διεπιστημονικότητας αφού πέραν του Εργαστηρίου Ιστολογίας και Εμβρυολογίας του Τμήματος Βασικών Ιατρικών Επιστημών της Ιατρικής Σχολής (Δντής, Καθηγ. Β. Γοργούλης, Αναπληρωτής Συντονιστής του INsPiRE), στο συγκεκριμένο έργο συμμετέχουν ερευνητικές ομάδες από τους Τομείς Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής (Δντής, Καθηγ. Σ. Χαμόδρακας), Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας (Δντής, Καθηγ. Ε. Φραγκούλης) και Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου (Δντής, Καθηγ. Ι. Μπέης) του Τμήματος Βιολογίας, καθώς και ο Τομέας Φαρμακογνωσίας & Χημείας Φυσικών Προϊόντων του Τμήματος Φαρμακευτικής (Δντής, Καθηγ. Λ. Σκαλτσούνης, Αναπληρωτής Συντονιστής του INsPiRE). Η ομάδα διαχείρισης του έργου αποτελείται επίσης από τους επιμέρους συντονιστές των πακέτων εργασίας και ειδικότερα τους: Ανδρέα Σκορίλα (Αναπληρωτή Καθηγητή, Τομέας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας), Ουρανία Τσιτσιλώνη (Επίκουρη Καθηγήτρια, Τομέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου, Τμήμα Βιολογίας) και Ιωάννη Τρουγκάκο (Επίκουρο Καθηγητή, Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής, Τμήμα Βιολογίας, Αναπληρωτής Συντονιστής του INsPiRE). Επιπλέον συμμετέχοντες με σημαντική συμβολή στο παρόν ερευνητικό πρόγραμμα είναι οι: Εμμανουήλ Μικρός (Καθηγητής Φαρμακευτικής Χημείας, Τμήμα Φαρμακευτικής), Αθανάσιος Κοτσίνας (Επίκουρος Καθηγητής, Εργαστήριο Ιστολογίας και Εμβρυολογίας, Ιατρική Σχολή) και Νικόλαος Φωκιαλάκης (Λέκτορας, Τομέας Φαρμακογνωσίας & Χημείας Φυσικών Προϊόντων, Τμήμα Φαρμακευτικής).

 

Οι 5 τομείς και οι επιμέρους ερευνητικές ομάδες που συνιστούν την Ομάδα Έρευνας για τον Καρκίνο του INsPiRE, παράλληλα με το εκπαιδευτικό τους έργο, έχουν διακριθεί στον χώρο της έρευνας, με συμμετοχή σε πολυάριθμα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, εκατοντάδες δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, οργάνωση συνεδρίων, ευρεσιτεχνίες, διακρίσεις και βραβεία. Αξίζει να αναφερθεί ότι ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της Ομάδας Έρευνας για τον Καρκίνο του INsPiRE, αφορά στο έργο της ερευνητικής υπο-ομάδας του Καθ. Βασίλη Γοργούλη το οποίο έχει συμπεριληφθεί ανάμεσα στα σημαντικότερα στο πεδίο της καρκινογένεσης και του κυτταρικού κύκλου (Malumbres & Barbacid, Nature Reviews Cancer, 2009). Η ομάδα διατηρεί επίσης ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργασίας με εργαστήρια μεγάλων ερευνητικών ιδρυμάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στο πλαίσιο του Προγράμματος (2011- 2014) η ομάδα του INsPiRE αποσκοπεί στην περαιτέρω επιστημονική και τεχνολογική της ενίσχυση, καθώς και στην πλήρη ενσωμάτωσή της στον χώρο της προηγμένης Ευρωπαϊκής και Διεθνούς βασικής και μεταφραστικής έρευνας για τον καρκίνο. Επίσης, ένας σημαντικός στόχος αφορά στην απομόνωση και χαρακτηρισμό νέων ουσιών με αντικαρκινική δράση. Η επίτευξη των στόχων αυτών θα μετατρέψει τη συγκεκριμένη διεπιστημονική ομάδα έρευνας, τεχνολογίας και εκπαιδευτικής δραστηριότητας του INsPiRE σε έναν μοναδικό ερευνητικό φορέα στην Ελλάδα και στην νοτιοανατολική Ευρώπη.
Ειδικότερα προβλέπεται μία σειρά από συντονισμένες κινήσεις μέσω ενός προσεκτικά σχεδιασμένου προγράμματος δράσης. Ένας από τους κύριους άξονες δράσης του έργου INsPiRE είναι η κινητοποίηση και η αυξημένη παρουσία του ανθρώπινου δυναμικού της ομάδας στο διεθνές επιστημονικό περιβάλλον μέσω μετακινήσεων από και προς το εξωτερικό, διοργάνωσης συνεδρίων και διαλέξεων, καθώς και πρόσληψης έμπειρων ερευνητών. Το πρόγραμμα προσφέρει ήδη απασχόληση σε 15 επιστήμονες με αξιόλογη ερευνητική εμπειρία.
Επίσης, στο πλαίσιο του INsPiRE θα ενδυναμωθούν οι υφιστάμενοι ερευνητικοί δεσμοί και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας με δέκα (10) στρατηγικούς εταίρους οι οποίοι βρίσκονται σε διακεκριμένα ερευνητικά ιδρύματα της Ευρώπης και συγκεκριμένα στα Πανεπιστήμια της Γενεύης (Prof. T. Halazonetis, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Prof. L. Scorrano, Τμήμα Φυσιολογίας Κυττάρου & Μεταβολισμού), του Όσλο (Prof. G. Griffiths, Τμήμα Μοριακών Βιοεπιστημών της Σχολής Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών), του Τύμπινγκεν (Prof. G. Pawelec, Κέντρο Ιατρικών Ερευνών και Prof. S. Stevanovic, Τμήμα Ανοσολογίας του Ινστιτούτου Κυτταρικής Βιολογίας), στο Πολυτεχνείο του Μονάχου (Prof. M. Schmitt , Τμήμα Μαιευτικής & Γυναικολογίας), στο Ινστιτούτο Βιοχημείας Max Planck της Γερμανίας (Prof. A. Ullrich, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας), στο Institut de Chimie des Substances Naturelles, (ICSN) του Εθνικού Κέντρου Επιστημονικής Έρευνας (Centre National de la Recherche Scientifique - CNRS) της Γαλλίας (Prof. F. Guéritte και Prof. J. Ouazzani), στο Ινστιτούτο Βιολογίας Καρκίνου της Δανίας (Prof. J. Bartek, Τμήμα Κυτταρικού Κύκλου & Καρκίνου) και στο Imperial College του Λονδίνου (Prof. J. Lindon, Τμήμα Χειρουργικής & Καρκίνου της Ιατρικής Σχολής) .
Πέραν των ερευνητικών δραστηριοτήτων στα γνωστικά αντικείμενα της μοριακής-κυτταρικής καρκινογένεσης, των νέων βιοδεικτών για τον καρκίνο και της συμμετοχής του ανοσοποιητικού συστήματος στην καρκινογένεση, στο πλαίσιο του INsPiRE προβλέπεται η δημιουργία μίας πλατφόρμας ανάπτυξης και ελέγχου νέων δραστικών φυσικών ή συνθετικών μορίων με ενδεχόμενη αντικαρκινική δράση. Προκειμένου να αναβαθμιστούν οι τεχνολογικές δυνατότητες της ομάδας του INsPiRE η ομάδα θα προχωρήσει στην προμήθεια μιας σειράς νέων εργαστηριακών οργάνων προηγμένης τεχνολογίας. Αυτές αφορούν σε οργανολογία για μικροτομή ιστών με λέιζερ, αναβάθμιση Συνεστιακής και Ηλεκτρονικής μικροσκοπίας, ανάλυση αλληλουχίας νουκλεϊκών οξέων, προηγμένη κυτταρομετρία ροής καθώς και ευρείας κλίμακας απομόνωση και χαρακτηρισμό νέων βιοενεργών φυσικών ή συνθετικών ουσιών. Η πλατφόρμα αυτή θα επιτρέψει στην ομάδα του Ε.Κ.Π.Α., μεταξύ των άλλων, να προσφέρει ποικίλες συμφέρουσες λύσεις στις βιοτεχνολογικές και φαρμακευτικές εταιρείες και να διευκολύνει τον χαρακτηρισμό  των αρχικών χημικών ενώσεων για την παρασκευή φαρμάκων.
Τέλος, σημαντικό μέρος του INsPiRE αποτελεί η δημοσιοποίηση, προώθηση και διάχυση των δραστηριοτήτων του προγράμματος και των συμμετεχουσών ερευνητικών ομάδων του Ε.Κ.Π.Α. τόσο στη διεθνή επιστημονική κοινότητα όσο και στο ευρύ κοινό. Η αναμενόμενη επιστημονική και τεχνολογική ενδυνάμωση της Ομάδας Έρευνας για τον Καρκίνο του Ε.Κ.Π.Α. θα ενισχύσει τις υπάρχουσες επιστημονικές, εκπαιδευτικές και τεχνολογικές της δυνατότητες, μετατρέποντάς την σε μοναδική ερευνητική οντότητα στην Ελλάδα και την νοτιοανατολική Ευρώπη, πλήρως ενσωματωμένη στο σύγχρονο Ευρωπαϊκό ερευνητικό πλαίσιο.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://inspire.uoa.gr/

 


 

 

 

Μέλη της Ομάδας Έρευνας για τον Καρκίνο του Ε.Κ.Π.Α. που συμμετέχουν στο έργο INsPiRE από αριστερά προς τα δεξιά:

Νικόλαος Φωκιαλάκης
Λέκτορας, Τομέας Φαρμακογνωσίας & Χημείας Φυσικών Προϊόντων, Τμήμα Φαρμακευτικής

Κωνσταντίνος Ευαγγέλου
Ερευνητής του έργου INsPiRE

Βασίλειος Γοργούλης
Δντής, Καθηγ., Εργαστήριο Ιστολογίας & Εμβρυολογίας, Ιατρική Σχολή, Αναπληρωτής Συντονιστής του INsPiRE

Αθανάσιος Κοτσίνας
Επίκουρος Καθηγητής, Εργαστήριο Ιστολογίας & Εμβρυολογίας, Ιατρική Σχολή

Λέανδρος Σκαλτσούνης
Δντής, Καθηγ., Τομέας Φαρμακογνωσίας & Χημείας Φυσικών Προϊόντων, Τμήμα Φαρμακευτικής, Αναπληρωτής Συντονιστής του INsPiRE

Ουρανία Τσιτσιλώνη
Επίκουρη Καθηγήτρια, Τομέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου, Τμήμα Βιολογίας

Ιωάννης Τρουγκάκος
Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής, Τμήμα Βιολογίας, Αναπληρωτής Συντονιστής του INsPiRE

Χρήστος Κίττας
Καθηγ. και τέως Πρύτανης του Ε.Κ.Π.Α., Εργαστήριο Ιστολογίας & Εμβρυολογίας, Ιατρική Σχολή, Συντονιστής του INsPiRE

Εμμανουήλ Μικρός
Καθηγ., Τομέας Φαρμακευτικής Χημείας, Τμήμα Φαρμακευτικής

Εμμανουήλ Φραγκούλης
Δντής, Καθηγ., Τομέας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας

Ανδρέας Σκορίλας
Αναπληρωτής Καθηγητής, Τομέας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας
 
ΚΑΝΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ!
Ονοματεπώνυμο:
Email:
Ιστοσελίδα:
Σχόλιο:
Κωδικός [όπως εμφανίζεται - Νέα εικόνα]:
Επιλογή για νέα εικόνα
 Οδηγός για τους πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου Aθηνών

Έντυπη μορφή - PDF FORMAT


Το σκίτσο του φύλλου 197
Γίνε Εθελοντής!