| ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές με επιλογή (Παν/κό έτος 2012-2013)

Δημοσίευση: 17-07-2013 - Φύλλο:197
Α. Κατά το Παν/κό έτος 2012-13


1. Δωρεάς Οικογενείας Α. Αργυριάδη εις μνήμη Πρύτανη Άλκη Αργυριάδη, Μία (1) υποτροφία σε αριστούχο πτυχιούχο των Νομικών Σχολών των Πανεπιστημίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Θράκης, άπορο, κατά την κρίση της επιτροπής επιλογής, για νομικές μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμιο της Γερμανίας ή Γαλλίας, στον κλάδο του Ασφαλιστικού, Εμπορικού ή Ναυτικού Δικαίου, για την απόκτηση πρώτου πτυχίου μεταπτυχιακών σπουδών master Μηνιαίο ποσό υποτροφίας Ευρώ 792,37

 

2. Κληρονομία Σπυρίδωνος Μπαλτατζή Μία (1) υποτροφία σε άπορο πτυχιούχο Επαγγελματικής ή Ανώτατης Εκπαίδευσης, καταγόμενο/η εκ πατρικής ή μητρικής γραμμής από το Συρράκο Ιωαννίνων για ευρύτερες σπουδές στην Αλλοδαπή. Μηνιαίο ποσό της υποτροφίας Ευρώ 600,00.

 

3. Μαρίας Στάη: Τέσσερις (4) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό και οκτώ (8) για μεταπτυχιακές σπουδές στο Εσωτερικό σε Κυθήριους νέους ή νέες, πτυχιούχους οποιασδήποτε Σχολής (Πανεπιστημιακού επιπέδου) όλων των ΑΕΙ της Χώρας, οι οποίοι, κατά την κρίση της Συγκλήτου, θα έχουν για την επιστήμη στην οποία πρόκειται να μετεκπαιδευτούν τέτοια έφεση, ώστε να ενδείκνυται η μετεκπαίδευσή τους, προτιμωμένων των επιθυμούντων να μετεκπαιδευτούν στις Φυσικομαθηματικές επιστήμες. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές α) στο Εξωτερικό Ευρώ 500,00 και β) στη Εσωτερικό Ευρώ 200,00

 

4. Κ.Δεσποζίτου-Ε.Φώτη: Τέσσερις (4) υποτροφίες σε πτυχιούχους της Ιατρικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών, οι οποίοι έχουν αποκτήσει την ειδικότητα της ακτινολογίας, για μεταπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό και ειδικότερα στους Κλάδους της ακτινοδιαγνωστικής Τα αντικείμενα μετεκπαίδευσης για τα οποία προκηρύσσονται οι υποτροφίες καθορίζονται: α) στο χώρο της ακτινοδιαγνωστικής και ειδικότερα στο πεδίο του Μαγνητικού Συντονισμού (Magnetic resonance) και β) στο χώρο της ακτινοθεραπευτικής και ειδικότερα στο πεδίο ακτινοθεραπείας όγκων του αναπνευστικού συστήματος. Μην. ποσό υποτροφίας Ευρώ 700,0


5. Λ. Οικονομίδου: Μία (1) υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό, σε πτυχιούχο της Σχολής Θετικών Επιστημών αυτού, προτιμώμενου/νης του καταγόμενου/νης από τις περιφέρειες Καλαβρύτων και Αχαΐας. Καταγόμενοι από τις περιφέρειες Καλαβρύτων και Αχαΐας θεωρούνται οι υποψήφιοι που είτε γεννήθηκαν στις περιφέρειες Καλαβρύτων και Αχαΐας είτε κατάγονται από τους δύο γονείς τους ή από τον έναν, αδιακρίτως. Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε Ευρώ εξακόσια Ευρώ 600,00.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 8 – 8 - 2013


Πλήρες κείμενο


 

Πηγή: uoa.gr
 
ΚΑΝΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ!
Ονοματεπώνυμο:
Email:
Ιστοσελίδα:
Σχόλιο:
Κωδικός [όπως εμφανίζεται - Νέα εικόνα]:
Επιλογή για νέα εικόνα
 Οδηγός για τους πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου Aθηνών

Έντυπη μορφή - PDF FORMAT


Το σκίτσο του φύλλου 197
Γίνε Εθελοντής!