| ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
Παρουσίαση των αποτελεσμάτων των ερευνητικών έργων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Δημοσίευση: 04-07-2013 - Φύλλο:197


Στις 4 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε Ημερίδα στο Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων των ερευνητικών έργων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών που χρηματοδοτήθηκαν από τον ΕΛΚΕ το 2011-12. Κατά την Ημερίδα έγινε παρουσίαση των έργων, έλαβε χώρα ανοικτή αξιολόγηση και αποτίμηση της χρηματοδότησης, ενώ αναδείχθηκε η διαφάνεια στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος. Κατά το περασμένο έτος, αρχικά υπεβλήθη ένας αριθμός ερευνητικών προτάσεων, έγινε αξιολόγηση που πήρε περίπου 5 μήνες για να ολοκληρωθεί και εγκρίθηκαν 18 προτάσεις, χωρίς ισοκατανομή. Επίσης, το Τμήμα διαμόρφωσε ένα κανονιστικό πλαίσιο υποβολής και αξιολόγησης μαζί με το διαχειριστικό μέρος και το συνοδεύον πληροφοριακό σύστημα. Τα αποτελέσματα που παρήχθησαν εντός των ορίων που τέθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι και την ημέρα παρουσίασης έχουν ως εξής: αναπτύχθηκαν 22 ερευνητικές εργασίες, αποπερατώθηκε ένα βιβλίο που θα εκδοθεί σε διεθνή οίκο, αναπτύχθηκε ένα ευρετήριο 20 ετών για την 30χρονη Συλλογή Ψηφιοποιημένων Πρακτικών του Τμήματος, εκπαιδεύτηκαν και ενισχύθηκαν οικονομικά νέοι διδάκτορες και νέοι επιστήμονες, ενισχύθηκε ο εξοπλισμός του Τμήματος, ανανεώθηκε ο εξοπλισμός αρκετών μελών ΔΕΠ και υφίσταται έρευνα που απαιτεί εκ φύσεως περισσότερο χρόνο για την περάτωσή της. Ο Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών καθηγητής κ. Ιωάννης Δημητρίου τόνισε μεταξύ άλλων πως τέτοιας κλίμακας χρηματοδότηση για έρευνα από το Πανεπιστήμιο προς το Τμήμα Οικονομικών δεν έχει υπάρξει στο παρελθόν και ευχαρίστησε τις Πρυτανικές Αρχές για την ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας του Τμήματος, τον ΕΛΚΕ για τη βοήθειά του και τον Κοσμήτορα, καθηγητή κ. Μ. Τσινισιζέλη, για τη συνεισφορά του στην πραγματοποίηση της Ημερίδας.

 

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών καθηγητής κ. Θεοδόσης Πελεγρίνης, ο οποίος ευχαρίστησε και συνεχάρη τους νέους επιστήμονες γιατί, όπως χαρακτηριστικά είπε, επιβεβαιώνουν μέσα από τη δουλειά τους ότι το δημόσιο πανεπιστήμιο είναι ο πλέον αξιόπιστος θεσμός στην κοινωνία, όσο κι αν υπάρχει μία στρεβλή εικόνα που διαμορφώνεται κυρίως μέσα από τα ΜΜΕ ότι δεν επιτελείται έργο. Ο Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης καθηγητής κ. Θωμάς Σφηκόπουλος μίλησε για τη θεσμική υποστήριξη της έρευνας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μεταξύ άλλων σημείωσε ότι το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών πρέπεινα αποτελέσει μία από τις ναυαρχίδες του Πανεπιστημίου καθώς ανήκει σε έναν τομέα που το πανεπιστήμιο οφείλει να δείξει μεγάλο έργο και πως πρέπει να γίνει ακόμα πιο ανταγωνιστικό σε σχέση με άλλα οικονομικά  πανεπιστήμια της χώρας, συμπληρώνοντας πως σε αυτό χρειάζεται να βοηθήσει η διοίκηση όσο μπορεί. Υπογράμμισε ότι οι πόροι του ΕΛΚΕ αξιοποιούνται για την ανάπτυξη της έρευνας, για την υποστήριξη των μελών ΔΕΠ ώστε να μπορούν να πηγαίνουν σε διεθνή συνέδρια, για τη διοργάνωση συνεδρίων στην Ελλάδα και για την παροχή στήριξης όταν υπάρχουν ελλείψεις, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες του κρατικού προϋπολογισμού. «Η πολιτική που έφαρμόζουμε τα τελευταία δύο χρόνια έχει πολύ καλά αποτελέσματα ενώ παράλληλα έχουμε εντοπίσει τις αδυναμίες μας τις οποίες και δουλεύουμε ώστε να διορθώσουμε», τόνισε.

 

Ακολούθησαν οι παρουσιάσεις των ερευνητικών έργων καθώς και συζητήσεις πάνω σε αυτές.
 
ΚΑΝΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ!
Ονοματεπώνυμο:
Email:
Ιστοσελίδα:
Σχόλιο:
Κωδικός [όπως εμφανίζεται - Νέα εικόνα]:
Επιλογή για νέα εικόνα
 Οδηγός για τους πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου Aθηνών

Έντυπη μορφή - PDF FORMAT


Το σκίτσο του φύλλου 197
Γίνε Εθελοντής!