| ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
Διάκριση για το Εργαστήριο Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών και του Συμβουλευτικού Κέντρου Ομηλίκων ΕΚΠΑ

Δημοσίευση: 04-06-2013 - Φύλλο:196


Πρόσφατα δημοσιεύτηκε η μετάφραση ενός Κεφαλαίου -Σημ.1- από ένα σημαντικό Εγχειρίδιο που αφορά τη λειτουργία των ΑΕΙ της ΕΕ, το Bologna Handbook "Making Bologna Work" -Σημ.2-. Σ′ αυτό το κείμενο περιγράφονται δύο Υπηρεσίες υποστήριξης φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών ως πρότυπα καλής πρακτικής (good practice models) ψυχολογικής, προσωπικής και ακαδημαϊκής ανάπτυξης των φοιτητών για τα Ευρωπαϊκά ΑΕΙ. Έτσι, οι πολυετείς προσπάθειες των συναδέλφων μας και κυρίως της ομ. καθ. Κλινικής Ψυχολογίας, Αν.Καλαντζή-Αζίζι, π. Διευθύντριας του Εργαστηρίου Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών (www.uoa.gr/skf) και της καθ. Συμβουλευτικής Μ. Μαλικιώση-Λοΐζου, Υπεύθυνης του Συμβουλευτικού Κέντρου Ομηλίκων (http://sykeom.ecd.uoa.gr/), τυγχάνουν διεθνούς αναγνώρισης.

 

Σημ. 1. G. Rott (2012) Ψυχολογική Συμβουλευτική και Προσωπική και Ακαδημαϊκή Ανάπτυξη Φοιτητών, Επιθεώρηση Συμβουλευτικής-Προ-σανατολισμού, τ. 100, Οκτ.-Δεκ., σσ. 16-42.

 

Σημ. 2. Rott, G. (2008). Psychological counselling and students’ personal and educational development. In E. Froment, J. Kohler, L. Purser & L. Wilson (Eds), Bologna Handbook – „Making Bologna Work“ (C 3.8-2, p. 1 – 24). Berlin, Stuttgart: Dr. Josef Raabe Verlag.
 
ΚΑΝΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ!
Ονοματεπώνυμο:
Email:
Ιστοσελίδα:
Σχόλιο:
Κωδικός [όπως εμφανίζεται - Νέα εικόνα]:
Επιλογή για νέα εικόνα
 Οδηγός για τους πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου Aθηνών

Έντυπη μορφή - PDF FORMAT


Το σκίτσο του φύλλου 197
Γίνε Εθελοντής!