| ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
Προκήρυξη διαγωνισμού για την «Ερευνητική υποτροφία της Ε.Ε.Ε. - Ιωάννης Μαργέλος»

Δημοσίευση: 20-03-2013 - Φύλλο:193


Η Ελληνική Ενδοδοντική Εταιρεία προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση της από το 2004 θεσμοθετηθείσας υποτροφίας της, με την ονομασία «Ερευνητική υποτροφία της Ε.Ε.Ε. – Ιωάννης Μαργέλος», εις μνήμην και προς τιμήν του πρόωρα εκλιπόντος διακεκριμένου συναδέλφου Ιωάννη Μαργέλου, ιδρυτικού μέλους της Ε.Ε.Ε. Σκοπός της υποτροφίας είναι η τόνωση, η υποστήριξη, η δημόσια αναγνώριση και η διεθνής προβολή της ερευνητικής δραστηριότητας των νέων επιστημόνων στον χώρο της Ενδοδοντολογίας, καθώς και η υποστήριξη και η επιβράβευση της προσφοράς των Ελληνικών και Κυπριακών Ερευνητικών Κέντρων.

Η υποτροφία αφορά στη βράβευση της κατ’ έτος σημαντικότερης ερευνητικής εργασίας στον χώρο της Ενδοδοντολογίας, η οποία έχει εκπονηθεί από νέους συναδέλφους, σε αναγνωρισμένου κύρους Ερευνητικά Κέντρα της Ελλάδας και της Κύπρου, και έχει δημοσιευτεί ή έχει γίνει δεκτή για δημοσίευση σε διεθνούς κύρους αγγλόφωνο επιστημονικό περιοδικό.

Η διάκριση συνίσταται στην απονομή τιμητικού τίτλου στον ερευνητή, ο οποίος συνοδεύεται από χορηγία ενδοδοντικών μικροσυσκευών και υλικών αξίας € 700. Στο ερευνητικό εργαστήριο απονέμεται τιμητικός τίτλος. Παραλήπτης της διάκρισης είναι ο Διευθυντής του εργαστηρίου. Χορηγός της υποτροφίας είναι η Εταιρεία “EFFIDENT A.E. Η βράβευση για το έτος 2013 θα γίνει σε ειδική τελετή κατά τη διάρκεια του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου Ενδοδοντίας της Ε.Ε.Ε., το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 29-30 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου 2013.

Όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό

1. Πτυχίο Ελληνικού ή αναγνωρισμένου ισότιμου Α.Ε.Ι. του εξωτερικού.

2. Ηλικία έως 35 ετών.

3. Ερευνητική εργασία η οποία έχει εκπονηθεί σε αναγνωρισμένου κύρους Ερευνητικό Κέντρο της Ελλάδας ή της Κύπρου και η οποία έχει δημοσιευτεί ή έχει γίνει δεκτή για δημοσίευση σε διεθνούς κύρους αγγλόφωνο επιστημονικό περιοδικό, το έτος 2012. Το αντικείμενο της έρευνας μπορεί να αφορά σε όλο το φάσμα των βασικών επιστημών που σχετίζονται με την Ενδοδοντολογία με ιδιαίτερη έμφαση στην ουσιαστική συμβολή της εργασίας προς την κατεύθυνση της έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων, της αξιολόγησης, βελτίωσης και ανάπτυξης νέων κλινικών τεχνικών, καθώς και της τεκμηρίωσης νέων μεθόδων εργαστηριακού ή κλινικού ελέγχου.

4. Απαιτούμενα δικαιολογητικά: Υποβάλλονται με αίτηση προς την Ε.Ε.Ε. (Θηβών 2 – Γουδή – 115 27 Αθήνα, υπ’όψιν Προέδρου Γ. Ι. Σίσκου) και περιλαμβάνουν, σε τέσσερα (4) αντίτυπα:

α. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.

β. Ανάτυπο ή φωτοτυπία της δημοσιευμένης εργασίας. Σε περίπτωση εργασίας που έχει γίνει δεκτή για δημοσίευση υποβάλλεται το τυπογραφικό δοκίμιο μαζί με τη σχετική βεβαίωση του επιστημονικού εκδότη του περιοδικού.

γ. Αποδεικτικό εκπόνησης της εργασίας σε Ερευνητικό Κέντρο της Ελλάδας ή της Κύπρου, με τα πλήρη στοιχεία του.

5. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δικαιολογητικών ορίζεται η 30ή Ιουνίου 2013.

6. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Ενδοδοντικής Εταιρείας.
 
ΚΑΝΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ!
Ονοματεπώνυμο:
Email:
Ιστοσελίδα:
Σχόλιο:
Κωδικός [όπως εμφανίζεται - Νέα εικόνα]:
Επιλογή για νέα εικόνα
 Οδηγός για τους πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου Aθηνών

Έντυπη μορφή - PDF FORMAT


Το σκίτσο του φύλλου 197
Γίνε Εθελοντής!