| ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
Διεθνές Συνέδριο “Constructionism 2012”

Δημοσίευση: 02-10-2012 - Στήλη: ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑ - Φύλλο:188
Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα “Constructionism 2012”, το οποίο διοργανώθηκε με την επιστημονική επίβλεψη και ευθύνη του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας* στην Αθήνα από 21 έως 25 Αυγούστου.

Το συνέδριο αποτελεί σημαντικό σταθμό στην πορεία ενός επιστημονικού θεσμού με εικοσιπενταετή παράδοση στη διδασκαλία και μάθηση με την αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών και στις επιστήμες της Αγωγής γενικότερα. Οι δημιουργοί της Logo και παρόμοιων υπολογιστικών περιβαλλόντων, με πρωτοπόρο τον Seymour Papert (εμπνευστή της θεωρίας του Constructionism – μάθησης μέσα από μαστόρεμα με ψηφιακά εργαλεία), διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στη διάδοση καινοτόμων ιδεών για τη διδασκαλία και τη μάθηση. Οι ιδέες αυτές, αλλά κυρίως η πρακτική τους εφαρμογή σε πραγματικές συνθήκες τάξης, άνοιξαν νέους δρόμους στους μαθητές να κατανοήσουν τη θέση τους μέσα στον κόσμο, κατασκευάζοντας τα δικά τους νοητικά μοντέλα μέσα από την εξερεύνηση, τον πειραματισμό και τον έλεγχο ιδεών και εννοιών.

Με βασικό επίκεντρο τη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη και τον επιστημονικό και παιδαγωγικό τους αντίκτυπο, το συνέδριο Constructionism 2012 έθεσε σημαντικά ερωτήματα, όπως: τι έχει να προσφέρει η θεωρία της μάθησης μέσα από μαστόρεμα στην κατανόηση του πώς και τι μαθαίνουμε; πώς μπορούν να αξιοποιηθούν τα νέα ψηφιακά μέσα, ώστε να αναδειχθεί η πρόσθετη παιδαγωγική τους αξία; με ποιο τρόπο μπορούν να περιγραφούν οι διάφορες εκπαιδευτικές πρακτικές και μαθησιακοί σχεδιασμοί, ώστε να έχουν αξία και εγκυρότητα σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο εκπαιδευτικό περιβάλλον;

Στα ερωτήματα αυτά επιχείρησαν να δώσουν απαντήσεις επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, όπως η Edith Ackermann και ο Michael Resnick από το Μassachussetts Institute of Technology (MIT), o Brian Harvey από το Πανεπιστήμιο του Berkeley της California, oι Richard Noss και Celia Hoyles από το Institute of Education του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και πολλοί άλλοι. Από τις τοποθετήσεις και τη συζήτηση προέκυψαν ζητήματα όπως οι διαφορετικές χρήσεις της τεχνολογίας και η σημασία του προγραμματισμού για τη γενιά των μαθητών του 21ου αιώνα, οι αλλαγές στα ψηφιακά μέσα και η επίδρασή τους στη θεωρία και το αντίστροφο, η εξέλιξη της θεωρητικής βάσης της μάθησης μέσω μαστορέματος και οι καινοτόμες χρήσεις ψηφιακών και άλλων μέσων που μπορεί να εμπνεύσει.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της επιστημονικής επιτροπής και διευθυντής του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Καθηγητής Χρόνης Κυνηγός, με πνεύμα συγκερασμού απόψεων και θέσεων, αναφέρθηκε στην κεντρική του ομιλία στις σύγχρονες τάσεις σε επίπεδο εκπαιδευτικής θεωρίας, επιχειρώντας να αναδείξει τους συσχετισμούς τους με τη θεωρία του Constructionism, εκθέτοντας πραγματικά παραδείγματα τόσο από την ερευνητική όσο και από την εκπαιδευτική πράξη.

Οι θεματικές του συνεδρίου, που προκάλεσαν το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή πολλών ερευνητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, εστίασαν στην αξιοποίηση της θεωρίας για τη μάθηση μέσα από μαστόρεμα στο σχολικό περιβάλλον, αλλά και στον χώρο εργασίας, την άτυπη μάθηση και σε σχέση με τα άτομα με ειδικές μαθησιακές ανάγκες. Το επόμενο συνέδριο Constructionism2014 έχει προγραμματιστεί για το καλοκαίρι του 2014 στη Βιέννη.

Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας: http://etl.ppp.uoa.gr Τομέας Παιδαγωγικής, Τμήμα Φ.Π.Ψ., Φιλοσοφικής Σχολή, Ε.Κ.Π.Α. Ιστοσελίδα συνεδρίου: http://constructionism2012.etl.ppp.uoa.gr
 
ΚΑΝΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ!
Ονοματεπώνυμο:
Email:
Ιστοσελίδα:
Σχόλιο:
Κωδικός [όπως εμφανίζεται - Νέα εικόνα]:
Επιλογή για νέα εικόνα
 Οδηγός για τους πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου Aθηνών

Έντυπη μορφή - PDF FORMAT


Το σκίτσο του φύλλου 197
Γίνε Εθελοντής!