| ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
Συμβουλευτική ομοτίμων μέσω διαδικτύου στo πλαίσιo της ψυχολογικής συμβουλευτικής φοιτητών

Δημοσίευση: 02-10-2012 - Στήλη: ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑ - Φύλλο:188
Aπό την εποχή ίδρυσης των Πανεπιστημίων υπάρχουν πολλές μορφές κινητοποίησης των ομοτίμων (peers) όταν αυτοί συνεργάζονται και αλληλοϋποστηρίζονται για θέματα μάθησης (το λεγ. peer learning), αυθόρμητα ή με συστηματική καθοδήγηση (peer facilitated learning) όπως επίσης όταν αναλαμβάνουν τον ρόλο καθοδήγησης και υποστήριξης (support) σε θέματα σπουδών, επιλογής μαθημάτων κ.λπ. (π.χ. βλ. την πρωτοποριακή δουλειά του ΣΚΕΠΥ, www.uoi.gr/gr/services/ skepi/ στο Ε.Κ.Π.Α.).

Η ειδική όμως εκπαίδευση ομοτίμων σε θέματα ψυχολογικής συμβουλευτικής, ώστε να λειτουργήσουν ως συμφοιτητές - σύμβουλοι (peer- counselors ή peer- supporters) είναι μια πολύ πρόσφατη διεύρυνση της κλασικής ψυχολογικής συμβουλευτικής φοιτητών. Στο Πανεπιστήμιο Αθηνών εφαρμόστηκε για πρώτη φορά σε δύο μορφές, μία πρόσωπο με πρόσωπο και μία μέσω διαδικτύου το 2008 (Λέκκα, 2010, Λέκκα, Ευσταθίου & Καλαντζή- Αζίζι, 2010, Λέκκα, Ευσταθίου & Καλαντζή - Αζίζι, υπό δημοσίευση). Προηγήθηκε εμπεριστατωμένη συλλογή υλικού και ανταλλαγής εμπειριών (2005-2006), μια έρευνα στάσεων των φοιτητών σχετικά με τη νέα Υπηρεσία συμβουλευτικής από συμφοιτητές (Ν=1820) (2006-2007) και συστηματική εκπαίδευση των εθελοντών συμβούλων- φοιτητών (Ν=21 για τη διαδικτυακή μορφή, Ν=8 για το πρόσωπο με πρόσωπο).

Το όλο εγχείρημα εποπτεύεται συστηματικά από Κλινικό Ψυχολόγο/ Ψυχοθεραπευτή (Λέκκα, 2010). Η Υπηρεσία Συμβουλευτικής μέσω συμφοιτητών ανήκει στη διαδικτυακή πλατφόρμα «Μπες» (www.mpes.uoa.gr), όπου προσφέρεται η δυνατότητα στους φοιτητές να πάρουν συμβουλές μέσω e-mail είτε από έναν ειδικό «Μίλησε με έναν Ειδικό» (Ευσταθίου, 2006, Ευσταθίου και Καλαντζή- Αζίζι, 2010, Efstathiou, 2009) είτε από συμφοιτητές τους «Από Φοιτητές για Φοιτητές». Η συζήτηση που ακολούθησε ενίσχυσε την τάση για μεγαλύτερη αξιοποίηση του διαδικτύου και των ομοτίμων στον χώρο της ψυχολογικής συμβουλευτικής φοιτητών και όχι μόνο. Φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για μεταφορά τεχνογνωσίας και σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού και ότι -από όσα είναι έως τώρα γνωστάτο «Μπες» αποτελεί αξιόλογη πρωτοπορία. Βέβαια τονίστηκε η οικονομική δυσπραγία στη χώρα μας και η έλλειψη κονδυλίων στο Ε.Κ.Π.Α. για υποστήριξη του «Μπες», γεγονός που δυσχεραίνει τη συνέχισή του. Προς το παρόν λειτουργεί με εθελόντρια επόπτη, την Δρ. Κλινικής Ψυχολογίας Φ. Λέκκα. Αναφέρθηκε τέλος, ότι έχει υποβληθεί πρόταση για χρηματοδότηση σε ίδρυμα του εσωτερικού.

Βιβλιογραφία
1.Ευσταθίου, Γ. (2006). Ψυχολογική τηλεσυμβουλευτική φοιτητών μέσω νέων τεχνολογιών: Ένα Πρόγραμμα Παρέμβασης, Διδ. Διατριβή, Τμήμα Φ.Π.Ψ., Ε.Κ.Π.Α.
2.Efstathiou, G. (2009). Students Psychological Web Consulting: Function and Outcome Evaluation. British Journal of Guidance and Counselling, 57  (3), 243-255.
3.Λέκκα, Φ. (2010). Δημιουργία και Αξιολόγηση Παρέμβασης μιας Ψυχοκοινωνικής Υπηρεσίας «από Φοιτητές για Φοιτητές», Διδ. Διατριβή, Τμήμα Φ.Π.Ψ., Ε.Κ.Π.Α.

4.Ευσταθίου, Γ., & Καλαντζή- Αζίζι, Α., (2010). Oι ηλεκτρονικές υπηρεσίες Ψυχολογικών Συμβουλών ως Σημείο Εισόδου στο Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών Ψυχολογικής Συμβουλευτικής. Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού 90-91, σσ. 45-56.
5.Λέκκα, Φ., Ευσταθίου, Γ., & Καλαντζή- Αζίζι, Α. (2010). Διαδικασίες και τρόποι λειτουργίας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ομηλίκων «Από Φοιτητές για Φοιτητές» του Εργαστηρίου Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών του Ε.Κ.Π.Α. Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, 90-91, σσ. 416-420.
6.Λέκκα, Φ., Ευσταθίου, Γ. & Καλαντζή- Αζίζι, Α. (υπό δημοσίευση). Διαδικασία Σχεδιασμού και Οργάνωσης Προγραμμάτων Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Ομοτίμων: Το Παράδειγμα του Προγράμματος από Φοιτητές για Φοιτητές στο Μ. Μαλικιώση- Λοΐζου (υπό έκδοση) Συμβουλευτική Ομηλίκων: Οδηγός για Εκπαιδευτές και Εκπαιδευτικούς.

Α. Καλαντζή - Αζίζι
Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών
 
ΚΑΝΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ!
Ονοματεπώνυμο:
Email:
Ιστοσελίδα:
Σχόλιο:
Κωδικός [όπως εμφανίζεται - Νέα εικόνα]:
Επιλογή για νέα εικόνα
 Οδηγός για τους πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου Aθηνών

Έντυπη μορφή - PDF FORMAT


Το σκίτσο του φύλλου 197
Γίνε Εθελοντής!