| ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
Προκήρυξη 2 Βραβείων

Δημοσίευση: 12-07-2012 - Φύλλο:187


Το Πανεπιστήμιο Αθηνών θα χορηγήσει, κατά το Πανεπιστημιακό έτος 2011-12, έπαθλο με τίτλο «Βραβείο Νικολάου Τσαμπούλα». Το έπαθλο θα απονεμηθεί σε φοιτητή ή φοιτήτρια, με ικανοποιητική επίδοση στα μαθήματα, της Ιατρικής Σχολής, εναλλακτικά του Τμήματος Οδοντιατρικής, ή οποιασδήποτε άλλης Σχολής ή Τμήματος. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει καταγωγή, κατά σειρά προτίμησης, είτε από το Μεγάλο Χωριό Ευρυτανίας, είτε από την πόλη του Καρπενησίου, είτε από τα Χωριά: Μικρό Χωριό, Βούτυρο, Ανιάδα, Νόστιμο, Καρίτσα, Δερμάτι, σύμφωνα με τη βούληση της Δωρήτριας Ευφροσύνης Φλου Τσαμπούλα. Το έπαθλο συνίσταται στην καταβολή χρηματικού ποσού 2.000,00 €.
Επίσης θα χορηγηθεί, κατά το Πανεπιστημιακό έτος 2011-12, βραβείο από τα έσοδα της Δωρεάς Ray Riten σε μνήμη της συζύγου του Δωρητή Sandhya Ray, στον καλύτερο φοιτητή ή φοιτήτρια του Τμήματος Φιλολογίας ή Ιστορίας Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής με καταγωγή από την Αρκαδία. Το ποσό του βραβείου ανέρχεται σε 293,47 €.
Οι ενδιαφερόμενοι και για τα δύο βραβεία πρέπει να υποβάλουν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου (Πανεπιστημίου 30 – Κεντρικό Κτήριο), εως τις 13 Ιουλίου την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, δηλαδή: α) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο θα προκύπτει η καταγωγή τους και β) πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία και Μ.Ο. βαθμολογίας στο προηγούμενο έτος σπουδών 2010- 11 τουλάχιστον Λ. Καλώς. Έντυπα αιτήσεων καθώς και περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη Διεύθυνση Κληροδοτημάτων του Πανεπιστημίου – Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων (οδός Χρ. Λαδά 6, 6ος όροφος, τηλ. 210.368.9132-4).
 
ΚΑΝΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ!
Ονοματεπώνυμο:
Email:
Ιστοσελίδα:
Σχόλιο:
Κωδικός [όπως εμφανίζεται - Νέα εικόνα]:
Επιλογή για νέα εικόνα
 Οδηγός για τους πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου Aθηνών

Έντυπη μορφή - PDF FORMAT


Το σκίτσο του φύλλου 197
Γίνε Εθελοντής!