| ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
Διαγωνισμός για υποτροφίες προπτυχιακών σπουδών

Δημοσίευση: 12-07-2012 - Φύλλο:187


Μέχρι τις 13 Ιουλίου πραγματοποιείται η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στον διαγωνισμό για υποτροφίες που αφορούν προπτυχιακές σπουδές. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, (Κεντρικό Κτήριο, Παν/μίου 30) μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι διαγωνισμοί θα διενεργηθούν στις 22/10, 23/10, 24/10, 25/10 και 26/10/2012 και το αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί εντός του Σεπτεμβρίου 2012. Πιο συγκεκριμένα για προπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα χορηγούνται οι παρακάτω υποτροφίες:
1. Iωάννου Βαρύκα: Τρεις υποτροφίες σε φοιτητές όλων των Σχολών του Παν/μίου Αθηνών. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας 300,00 €.
2. Βλάχου Νικολάου: Μία υποτροφία σε άπορο άρρενα δευτεροετή φοιτητή της Φιλοσοφικής Σχολής. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας 200,00 €.
3. Κων/νου Γεροστάθη: Μία υποτροφία σε φοιτητή της Θεολογικής Σχολής που δεν έχει περιβληθεί ακόμη το ιερατικό σχήμα ή του Παιδαγωγικού Τμήματος καταγόμενο από τον Ν. Άρτας. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας 200,00 €.
4. Ιωάννου Λαμπρίδου: Μία υποτροφία σε άπορο φοιτητή της Ιατρικής Σχολής ή του Τμήματος Οδοντιατρικής. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας 200,00 €.
5. Λαμπρινής Λιόντα: Μία υποτροφία σε άπορο φοιτητή/τρια της Ιατρικής Σχολής. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας 200,00 €.
6. Γ. Μαυροκορδάτου: Δύο υποτροφίες σε άπορους φοιτητές της Θεολογικής Σχολής. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας 300,00 €.
7. Δημ. Μαυροκορδάτου: Δέκα υποτροφίες σε τεταρτοετείς φοιτητές της Ιατρικής Σχολής, οι οποίοι θα διαγωνιστούν στα μαθήματα του προηγούμενου παν/κού έτους (Γ΄έτους). Μηνιαίο ποσό υποτροφίας 300,00 €.
8. Έλλης Μιχελουδάκη: Δύο υποτροφίες σε άπορους και εν γένει οικονομικά ασθενείς φοιτητές οποιουδήποτε Τμήματος ή Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. που κατάγονται από τον Ν. Ρεθύμνης. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας 200,00 € .
9. Βασιλικής Μωραΐτη: Μία υποτροφία σε φοιτητή της Θεολογικής Σχολής. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας 300,00 €.
10. Αντ. Παπαδάκη: Εκατόν είκοσι μία υποτροφίες σε φοιτητές όλων των Σχολών και Τμημάτων του Ε.Κ.Π.Α. Σε Αθηναίους: δώδεκα, σε Επτανήσιους: οκτώ, σε Ηπειρώτες: τέσσερεις, σε Θεσσαλούς: οκτώ, σε Θράκες: δώδεκα, σε Κρητικούς: τριάντα τρεις, σε Μακεδόνες: οκτώ, σε Πελοποννήσιους: δεκαέξι, σε Στερεοελλαδίτες: έντεκα και σε καταγόμενους από τα Νησιά Αιγαίου: εννέα. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας 300,00 €.
11. Μ. Ράδου: Δύο υποτροφίες σε φοιτητές της Φιλοσοφικής Σχολής, που κατάγονται από τον Δήμο Αθηναίων ή από την ΄Ηπειρο και
κατοικούν μόνιμα στον Δήμο Αθηναίων ή σε Δήμους και Κοινότητες της Ηπείρου, αποκλειομένων των καταγομένων από Μ. Ασία (η καταγωγή των υποψηφίων καθορίζεται από την καταγωγή του πατέρα) - Μηνιαίο ποσό υποτροφίας 300 €.
12. Ι. Σφογγοπούλου: Πέντε υποτροφίες σε άπορους φοιτητές όλων των Σχολών του Ε.Κ.Π.Α, καταγόμενους από τον Ν. Μαγνησίας και κατά προτίμηση από τα είκοσι τέσσερα χωριά του Πηλίου. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας 300,00 €.
13. Κληρ/μία Γ. και Κ. Παΐζη: Δύο υποτροφίες σε πρωτοετείς φοιτητές της Ιατρικής Σχολής. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας 125,00 €.

Επίσης χορηγείται η παρακάτω υποτροφία για προπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό:

Κληρονομία Ηρακλέους Βόλτου:
Μία υποτροφία σε άπορο απόφοιτο Λυκείου για μετάβαση στο εξωτερικό (Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία) προς εκμάθηση μιας εκ των επιστημών Χημείας, Γεωπονίας, Ηλεκτρομηχανικής. Μηναίο ποσό υποτροφίας 600,00 €.

Περισσότερες πληροφορίες:
Δ/ΝΣΗ ΚΛΗΡ/ΤΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ & ΒΡΑΒΕΙΩΝ
Τηλ. 210.3689.132-4
www.uoa.gr
 
ΚΑΝΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ!
Ονοματεπώνυμο:
Email:
Ιστοσελίδα:
Σχόλιο:
Κωδικός [όπως εμφανίζεται - Νέα εικόνα]:
Επιλογή για νέα εικόνα
 Οδηγός για τους πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου Aθηνών

Έντυπη μορφή - PDF FORMAT


Το σκίτσο του φύλλου 197
Γίνε Εθελοντής!