| ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
Δημήτριος Α. Κελέκης

Δημοσίευση: 03-05-2012 - Στήλη: ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑ - Φύλλο:185
Την Τρίτη 27 Μαρτίου 2012, στο Σαν Φρανσίσκο ο Ομότιμος Καθηγητής Ακτινολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Δημήτριος Α. Κελέκης βρα βεύτηκε με το Χρυσούν Μετάλλιο της Κοινότητας Επεμβατικής Ακτινολογίας (SIR) της Αμερικής. Τη διάκριση αυτή έχουν λάβει μόνο 40 ιατροί σε όλο τον κόσμο, εκ των οποίων μόνο τέσσερεις ήταν Ευρωπαίοι. Ο Δημήτρης Κελέκης υπήρξε ο «πα τέρας» της Επεμβατικής Ακτινολογίας στην Ελλάδα καθώς, εκτός από το πλούσιο Ακαδημαϊκό και Επιστημονικό του έργο, έχει διατελέσει Μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επεμβατικής Ακτινολογίας (CIRSE), καθώς και Ιδρυτής και Επιστη μονικός υπεύθυνος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Επεμβατική Ακτινολογία», του Εθνικού & Καποδι στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Παράλληλα υπήρξε Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Επεμβατικής Ακτινολογίας, ίδρυσε και στελέχωσε 8 Ακτινολογικά Τμήματα και διετέλεσε Διευθυντής του Ακτινολογικού Τμήματος της Πολυκλινι κής του Ολυμπιακού Χωριού κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες «ΑΘΗΝΑ 2004». Επίσης του έχει απονεμηθεί ο τίτλος του Διακεκριμένου Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επεμβατικών Ακτινολόγων (CIRSE 2007). Έχει συμμετάσχει σε πάρα πολλά Συνέδρια, Στρογγυλές Τράπεζες, Ομιλίες και Διεθνείς Δημοσιεύσεις. Το Χρυσούν Μετάλλιο της Κοινότητας Επεμβατικής Ακτινολογίας (SIR) είναι ένας θεσμός που ξεκίνησε το 1996 και αποτελεί την ύψιστη διάκριση που απο νέμεται από την κοινότητα. Το λαμβάνουν μόνο επιλεγμένοι επιστήμονες που διακρίνονται σημαντικά στο επιστημονι κό πεδίο της Επεμβατικής Ακτινολογίας, μέσω της διδασκαλίας, μέσω της επιστη μονικής και κλινικής έρευνας και γενικό τερα μέσω της συνεισφοράς τους στην εν λόγω επιστήμη.
 
ΚΑΝΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ!
Ονοματεπώνυμο:
Email:
Ιστοσελίδα:
Σχόλιο:
Κωδικός [όπως εμφανίζεται - Νέα εικόνα]:
Επιλογή για νέα εικόνα
 Οδηγός για τους πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου Aθηνών

Έντυπη μορφή - PDF FORMAT


Το σκίτσο του φύλλου 197
Γίνε Εθελοντής!