| ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
Κε.Δ.Α. Ε.Κ.Π.Α. - Πρόγραμμα «Εκπαίδευση των Παιδιών Ρομά»

Δημοσίευση: 09-03-2012 - Στήλη: ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑ - Φύλλο:183
Από το 1996 έως και σήμερα φιλοξενείται στους χώρους της Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. το Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής (Κε.Δ.Α.), το οποίο ειδικεύεται σε θέματα διαπολιτισμικής αγωγής και εκπαίδευσης και εκπονεί ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα παρόμοιας θεματολογίας, χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Εθνικό Κοινωνικό Ταμείο. Με την επιστημονική καθοδήγηση του καταξιωμένου στον χώρο της Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής Καθηγητή του Πανεπιστημίου μας κ. Γ. Π. Μάρκου, το Κε.Δ.Α. έχει αναλάβει από το 2010 να εφαρμόσει το Πρόγραμμα «Εκπαίδευση των Παιδιών Ρομά» στις περιφέρειες Αττικής, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Κρήτης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου. Βασιζόμενο, λοιπόν, στην πολυετή εμπειρία του προσωπικού του σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και λαμβάνοντας σοβαρά υπ’ όψιν τα ιδιαίτερα εκπαιδευτικά, πολιτισμικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των παιδιών με ρόμικη καταγωγή, τις στάσεις τους απέναντι στο σχολείο και τις συνθήκες διαμονής τους, το Κε.Δ.Α. καλείται έως το 2013 να αντιμετωπίσει σφαιρικά το ζήτημα της εκπαίδευσης των παιδιών Ρομά με επίκεντρο πάντα το σχολείο και με παρεμβατικές δράσεις εντός κι εκτός μονάδας.

Στόχοι του εν λόγω Προγράμματος είναι:

  • η αρμονική ένταξη των μαθητών με ρόμικη καταγωγή στο εκπαιδευτικό σύστημα
  • η διευκόλυνση της πρόσβασης των παιδιών στην προσχολική αγωγή  η μείωση της σχολικής διαρροής και αποτυχίας
  • η ενδυνάμωση της υποχρεωτικής και τακτικής φοίτησης  η ενίσχυση της γλωσσικής και μαθησιακής επίδοσης των Ρομά μαθητών
  • η διασφάλιση της αποδοχής των παιδιών από το σύνολο των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας και η εξάλειψη του σχολικού και κοινωνικού αποκλεισμού τους
  • η ενδυνάμωση των σχολικών μονάδων με στρατηγικές και μέτρα παρέμβασης που ενθαρρύνουν τη διαπολιτισμική κατανόηση, επικοινωνία και συνεργασία και
  • η ενίσχυση, τέλος, της πρόσβασης των παιδιών στο σχολείο και η παραμονή τους σε αυτό καθ΄ όλη τη διάρκεια της υποχρεωτικής, τουλάχιστον, εκπαίδευσης.


Στα μέτρα παρέμβασης συμπεριλαμβάνονται οι ακόλουθες δράσεις:

1) Ενίσχυση της πρόσβασης και φοίτησης στην προσχολική αγωγή, που ενθαρρύνει την πρόσβαση των παιδιών Ρομά που βρίσκονται σε προνηπιακή και νηπιακή ηλικία στην προσχολική αγωγή.
2) Ενδοσχολικές δράσεις για τη σχολική ένταξη και την υποστήριξη της τακτικής φοίτησης, οι οποίες επικεντρώνονται στην άμεση και εύκολη πρόσβαση στο σχολείο με προγράμματα ενθάρρυνσης και ευαισθητοποίησης και με την παράλληλη γλωσσική και μαθησιακή υποστήριξη των μαθητών Ρομά εντός κι εκτός του ωρολογίου προγράμματος.
3) Ενίσχυση της πρόσβασης στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων και στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, με τη συνδρομή κοινωνικών λειτουργών και διαμεσολαβητών, οι οποίοι καλούνται να διερευνήσουν και να εντοπίσουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών Ρομά και των μελών των οικογενειών τους και να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή τους σε Προγράμματα αλφαβητισμού.
4) Επιμορφωτική υποστήριξη των εκπαιδευτικών, η οποία στοχεύει στην ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και συμβάλλει στην άμεση υποστήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας, προάγοντας πάντα τη διαπολιτισμικότητα.
5) Παροχή Ψυχοκοινωνικής Στήριξης, με στόχο τη συνεργασία σχολικών ψυχολόγων και μελών της σχολικής κοινότητας, ώστε να λάβουν την απαραίτητη ψυχοκοινωνική στήριξη όλοι οι μαθητές και εκπαιδευτικοί του σχολείου.
6) Σύνδεση σχολείου, οικογένειας και τοπικής κοινωνίας, με στόχο την άμεση επικοινωνία και συνεργασία με σχολικές μονάδες, όπου φοιτούν Ρομά, με τις οικογένειές τους και τους φορείς της τοπικής κοινωνίας.
7) Δικτύωση σχολείων, με την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και
8) Δημοσιότητα του Έργου, για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του συνόλου των δράσεων του Έργου στην ευρύτερη κοινωνία.
Όλες οι ανωτέρω δράσεις πραγματοποιούνται με τη συμβολή στελεχών της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικών, συλλόγων γονέων, εξειδικευμένου στελεχικού δυναμικού, καθώς κι επιστημονικών συνεργατών, κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων, ειδικά καταρτισμένων σε θέματα διαπολιτισμικής παιδαγωγικής και δη σε θέματα που αφορούν την ομάδα- στόχο. Κύριος άξονας όλων των παραπάνω και γενική φιλοσοφία του Προγράμματος «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» είναι πως κάθε παιδί είναι ξεχωριστό και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται μακριά από στερεότυπα και προκαταλήψεις. Ο ρόλος του παιδαγωγού πάνω σε αυτή την λογική, είναι να αποδεσμεύσει τις ξεχωριστές δυνατότητες που έχει κάθε παιδί και να συμβάλει στην ένταξή του στο σχολικό περιβάλλον, καθώς και στην αποδοχή του από το σύνολο της σχολικής κοινότητας. Κλείνοντας, ενδεικτικά αναφέρουμε ότι καθ΄όλη τη διάρκεια του Προγράμματος «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» (2010- 2013) προβλέπεται να υλοποιηθούν 650 περίπου επιμορφωτικές δραστηριότητες, να επωφεληθούν 400 σχολικές μονάδες και 15.000 μαθητές που ανήκουν στην ομάδα- στόχο και να δημιουργηθεί μια πληθώρα θερινών τμημάτων και Εργαστηρίων Δημιουργικής Απασχόλησης για τους Ρομά μαθητές σε όλες τις περιφέρειες ευθύνης του Προγράμματος.

 

Για πληρέστερη ενημέρωση για τις Δράσεις του Προγράμματος μπορείτε να απευθύνεστε στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
http://www.keda.uoa.gr/roma
Facebook: keda-roma
Twitter: http://twitter.com/#!/kedaroma
Youtube: http://www.youtube.com/kedaroma
και

τηλεφωνικά στο 210- 7277886.
 
ΚΑΝΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ!
Ονοματεπώνυμο:
Email:
Ιστοσελίδα:
Σχόλιο:
Κωδικός [όπως εμφανίζεται - Νέα εικόνα]:
Επιλογή για νέα εικόνα
 Οδηγός για τους πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου Aθηνών

Έντυπη μορφή - PDF FORMAT


Το σκίτσο του φύλλου 197
Γίνε Εθελοντής!