| ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
Η Ελληνική Διασπορά στην Αυστραλία

Της Σoφίας Καναούτη

Δημοσίευση: 08-02-2013 - Φύλλο:192
Επιμέλεια Αντώνης Κόντης, Νικόλαος Τάτσης με την υποστήριξη του Εργαστηρίου Μελέτης της Μετανάστευσης και Διασποράς

Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα

 

Το νέο βιβλίο από τις εκδόσεις Παπαζήση, Η Ελληνική Διασπορά στην Αυστραλία,που επιμελήθηκαν οι Καθηγητές του Ε.Κ.Π.Α. Αντώνης Κόντης και Νικόλαος Τάτσης, από τις εκδόσεις Παπαζήση, είναι μία ανθολογία από μελέτες που αρχικά παρουσιάστηκαν τον Μάιο του 2004 στην Αθήνα, σε διεθνές συνέδριο.

 

Ο τίτλος του συνεδρίου ήταν «Ο Ελληνισμός της Αυστραλίας», και διοργανώθηκε από κοινού από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και από το Πανεπιστήμιο La Trobe της Μελβούρνης, σε συνεργασία με το National Centre for Hellenic Studies and Research του εν λόγω Πανεπιστημίου.


Το έργο περιλαμβάνει μια πληθώρα μελετών, που προσεγγίζουν το ζήτημα της διασποράς της Αυστραλίας από διάφορες πλευρές, ποσοτικές και ποιοτικές, με ανάλογα ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Έτσι, εξετάζεται η πολιτική της μητρόπολης για τους μετανάστες που στέλνει εκτός ορίων, η εγκατάσταση στη νέα χώρα και η μετεξέλιξή της, η παλιννόστηση, η οργάνωση των κοινοτήτων των Ελλήνων στην Αυστραλία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν αντικείμενα μελέτης όπως η θέση της γυναίκας στις κοινότητες των Ελλήνων και κατά πόσο αυτή αλλάζει στη νέα χώρα, ο ρόλος των θεσμών, όπως η εκκλησία ή η εκπαίδευση, οι προτάσεις για τη διδασκαλία των ελληνικών ως δεύτερης γλώσσας στην Αυστραλία αλλά και για τη διδασκαλία της ιστορίας της Ελληνικής διασποράς στα Ελληνικά σχολεία. Η ανθολογία των κειμένων αυτών επωφελείται και από την εμβάθυνση που εννοούν και κείμενα για τη διαχείριση της εθνοτικής ταυτότητας από τις διαφορετικές γενιές Ελλήνων στην Αυστραλία, για την ψυχοδυναμική των διαπολιτισμικών επαφών μεταξύ των Ελλήνων μεταναστών και των άλλων εθνοτικών κοινοτήτων που συνυπάρχουν στην Αυστραλία και τη θεωρούν δεύτερη, ή άλλοτε πρώτη, πατρίδα τους. Ενώ η έκδοση κλείνει με σημαντικά κείμενα που εξετάζουν τα Μ.Μ.Ε. των ομογενών της Αυστραλίας, τη λογοτεχνία δεύτερης γενιάς Ελλήνων, για να αποκαλυφθούν οι τρόποι με τους οποίους η ομοιότητα και η διαφορετικότητα βιώθηκαν σε διάφορα επίπεδα.

 

Το βιβλίο αποτελεί έναν έγκυρο ποσοτικό και ποιοτικό οδηγό για την κατανόηση της ελληνικής διασποράς στην Αυστραλία, σήμερα αλλά και στο βάθος της ιστορικής περιόδου που σημαδεύτηκε από αυτές τις βαρύνουσες πληθυσμιακές μετακινήσεις.

 


Το έργο περιλαμβάνει μια πληθώρα μελετών, που προσεγγίζουν το ζήτημα της διασποράς της Αυστραλίας από διάφορες πλευρές, ποσοτικές και ποιοτικές, με ανάλογα ενδιαφέροντα συμπεράσματα.
 
ΚΑΝΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ!
Ονοματεπώνυμο:
Email:
Ιστοσελίδα:
Σχόλιο:
Κωδικός [όπως εμφανίζεται - Νέα εικόνα]:
Επιλογή για νέα εικόνα
 Οδηγός για τους πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου Aθηνών

Έντυπη μορφή - PDF FORMAT


Το σκίτσο του φύλλου 197
Γίνε Εθελοντής!