| ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
Δημοσθένη Δασκαλάκη «Βιομηχανική Κοινωνιολογία και Βιομηχανικές Σχέσεις»

Του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΖΩΡΑ

Δημοσίευση: 10-02-2012 - Φύλλο:182
Δημοσθένη Δασκαλάκη
«Βιομηχανική Κοινωνιολογία και Βιομηχανικές Σχέσεις»

 

Πρόσφατα κυκλοφορήθηκε από τις Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα καλαίσθητος τόμος 740 σελίδων, με τίτλο «Βιομηχανική Κοινωνιολογία και Βιομηχανικές Σχέσεις». Πρόκειται για αναθεωρημένη και επαυξημένη με νέα κεφάλαια έκδοση εκτενούς μελέτης του καθηγητή Δημοσθένη Δασκαλάκη. Το πρώτο μέρος του βιβλίου, που προλογίζεται από τον καθηγητή Βασίλη Φίλια, επιγράφεται «Βιομηχανική Κοινωνιολογία (Οργάνωση-Εργασία-Τεχνολογία)», ενώ το δεύτερο μέρος, που προλογίζεται από τον καθηγητή Ιωάννη Κουκιάδη, επιγράφεται «Βιομηχανικές Σχέσεις». Γενικότερα, ο συγγραφέας του βιβλίου εξετάζει το θέμα του κυρίως συγχρονικά, αλλά όταν χρειάζεται προβαίνει και σε ιστορική ανασκόπηση, παρουσιάζοντας τις κυριότερες προσεγγίσεις οι οποίες αναπτύχθηκαν προκειμένου να μελετηθεί και να διερευνηθεί ο χαρακτήρας των οργανωτικών βιομηχανικών εργασιακών σχέσεων.
Με τον τρόπο αυτόν επιτυγχάνει συνθετική διερεύνηση του θέματος, προσεγγίζοντας συστηματικά και σε βάθος κρίσιμες πτυχές του εργατικού συνδικαλισμού, της βιομηχανικής σύγκρουσης, των συλλογικών διαπραγματεύσεων, των μηχανισμών επίλυσης και ρύθμισης των συλλογικών διαφορών εργασίας, καθώς και της ευελιξίας με ασφάλεια στις εργασιακές σχέσεις. Συγκεκριμένα, στο πρώτο μέρος του συγγράμματος αυτού, που υποδιαιρείται σε οκτώ κεφάλαια, γίνεται σκιαγράφηση του αντικειμένου της βιομηχανικής κοινωνιολογίας, της κοινωνιολογικής μελέτης της σύγχρονης μετα-βιομηχανικής κοινωνίας, οργάνωσης, τεχνολογίας και εργασίας. Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών (μικρο-υπολογιστές, ανάπτυξη τηλεπικοινωνιών, δορυφόροι, internet, τηλεεργασία), προκαλεί την αναδιάρθρωση της παραγωγής και των εργασιακών σχέσεων, επιβάλλοντας ένα νέο τρόπο εννοιολόγησης και πρόσληψης της εργασίας, της οργάνωσής της, του ελεύθερου χρόνου, του κοινωνικού κράτους και των εργατικών συνδικάτων και διεκδικήσεων. Στο δεύτερο μέρος του συγγράμματος, που αποτελείται από επτά κεφάλαια, εξετάζεται η διερεύνηση των σχέσεων κεφαλαίου και εργασίας, υπό το πρίσμα του κλάδου των βιομηχανικών σχέσεων. Η εξέταση γίνεται με βάση την κοινωνιολογική οπτική, σε συνδυασμό με άλλες κοινωνικές, πολιτικές και θεσμικές πτυχές, ώστε να καλυφθει ένα κενό στη σχετική ελληνική βιβλιογραφία.


Paul Taylor
«Το αβέβαιο μέλλον της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης»

Μετάφραση: Ξενοφών Γιαταγάνας
Επιμελεια: Ναπολέων Μαραβέγιας

 

Από τις εκδόσεις «Κριτική» κυκλοφορήθηκε, το 2010, το βιβλίο «Το αβέβαιο μέλλον της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης» του Paul Taylor, ομ. καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο London School of Economics. Τη μετάφραση φιλοτέχνησε ο Ξενοφών Γιαταγάνας, ενώ την επιμέλεια είχε ο καθηγητής του Πολιτικού Τμήματος Ναπολέων Μαραβέγιας, ο οποίος και προλόγισε τον τόμο, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων και τα εξής: «Το παρόν βιβλίο του Paul Taylor γράφτηκε στο τέλος του 2007, πριν ακόμη εμφανιστεί η σημερινή παγκόσμια οικονομική κρίση. Θα μπορούσε να υποστηριχτεί ότι είναι προφητικό, γιατί με εξαιρετική ενέργεια αναλύει τους λόγους για τους οποίους η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση βρίσκεται σε κρίση που είναι εξαιρετικά δύσκολο να ξεπεραστεί. Ο συγγραφέας, βαθύς γνώστης του ευρωπαϊκού φαινομένου, καταγράφει και αξιολογεί με συστηματικότητα και μεθοδικότητα τα βαθύτερα αίτια που οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση, την οποία η παγκόσμια οικονομική κρίση επιδείνωσε, δείχνοντας στους ευρωπαίους πολίτες ότι το οικοδόμημα των πενήντα και πλέον ετών μπορεί να καταρρεύσει όταν τα συμφέροντα των σημαντικότερων χωρών μελών αποκλίνουν συστηματικά». Συγκεκριμένα, ο Taylor προσεγγίζει συνθετικά και συστηματικά το θέμα του, μέσα από τα οκτώ κεφάλαια που περιλαμβάνονται στο βιβλίο, τα οποία είναι τα εξής: 1. Οι διακυμάνσεις, 2. Η αντιευρωπαϊκή στάση, 3. Οι αντιευρωπαϊστές, 4. Οι προκλήσεις για την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση, 5. Η θεωρία της ολοκλήρωσης στις αρχές του 21ου αιώνα: βάση για αποσύνθεση; 6. Η Ε.Ε. στην εξωτερική πολιτική: η ικανότητα δράσης στους οικονομικούς και κοινωνικούς οργανισμούς του Ο.Η.Ε., 7. Οι ευρωπαϊκές αξίες: γιατί είναι σημαντικές; 8. Το νέο Ευρωπαϊκό Σχέδιο: άμυνα, κοινωνική πολιτική και προϋπολογισμός. Στον τόμο επιτάσσονται τα «Συμπεράσματα», όπου γίνεται σύνθεση των σημαντικότερων συνιστωσών του συγκεκριμένου φλέγοντος θέματος.
 
ΚΑΝΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ!
Ονοματεπώνυμο:
Email:
Ιστοσελίδα:
Σχόλιο:
Κωδικός [όπως εμφανίζεται - Νέα εικόνα]:
Επιλογή για νέα εικόνα
 Οδηγός για τους πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου Aθηνών

Έντυπη μορφή - PDF FORMAT


Το σκίτσο του φύλλου 197
Γίνε Εθελοντής!