| ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
«Λεξικό Συνωνύμων Αντωνύμων της Νέας Ελληνικής Γλώσσας» - Γ. Μπαμπινιώτη

Του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΖΩΡΑ

Δημοσίευση: 03-11-2011 - Φύλλο:179
Κυκλοφορήθηκε πρόσφατα ένα νέο λεξικό του Γεωργίου Μπαμπινιώτη, το οποίο στις 1248 σελίδες του, διανθισμένες με έγχρωμα και ευανάγνωστα λήμματα και σχόλια, περιλαμβάνει τον μεγαλύτερο πλούτο συνωνύμων-αντωνύμων (250.000), σε σύγκριση με κάθε άλλο προηγούμενο. Εξάλλου, 500 περίπου σχόλια εξηγούν τις διαφορές των σημασιολογικά συγγενών λέξεων ή φωτίζουν τις επικοινωνιακές τους ιδιαιτερότητες, ενώ στα λήμματα γίνεται διάκριση σημασιών, όπως σε ένα ερμηνευτικό λεξικό: τα Συνώνυμα και τα Αντώνυμα κατανέμονται στις σημασίες κάθε λήμματος, και μάλιστα ανάλογα με τη σημασιολογική τους εγγύτητα, ώστε να βοηθούν αποτελεσματικά τον χρήστη να επιλέξει το καταλληλότερο.

 

Με εργαλείο αυτό το λεξικό, ο συντάκτης κάθε είδους κειμένου θα μπορεί με ακρίβεια να επιλέγει τις καταλληλότερες λέξεις για να αποδώσει τις πρέπουσες σημασίες.

Επιπλέον σημαντική βοήθεια παρέχουν τα επιλεγμένα παραδείγματα χρήσεως των λέξεων, καθώς και οι υφολογικοί και σημασιολογικοί χαρακτηρισμοί της χρήσης των Συνωνύμων-Αντωνύμων (οικείο, λόγιο, λαϊκό κ.λπ.). Με εργαλείο αυτό το λεξικό, ο συντάκτης κάθε είδους κειμένου θα μπορεί με ακρίβεια να επιλέγει τις καταλληλότερες λέξεις για να αποδώσει τις πρέπουσες σημασίες. Από το πρώτο κιόλας φυλλομέτρημά του, γίνεται σαφές ότι αυτό το νέο λεξικογραφικό έργο του καθηγητή Μπαμπινιώτη θα υποβοηθάει αποτελεσματικά όσους ανατρέχουν στα λήμματά του να επιτύχουν γλωσσική ευστοχία, ακρίβεια, πρωτοτυπία, ποικιλία και επικοινωνιακή αποτελεσματικότητα. Επομένως, το λεξικό αυτό καθίσταται απαραίτητο βοήθημα για κάθε ομιλητή της Ελληνικής, κατά την επιλογή των κατάλληλων σημασιών και χρήσεων των λέξεων.

Συγκεκριμένα, αναδεικνύει τον λεξιλογικό θησαυρό της Ελληνικής και ταυτόχρονα βοηθάει στην καλύτερη γνώση της, στη διδασκαλία της στο Σχολείο, στη συγγραφή καλύτερων κειμένων, στην αποτελεσματικότερη χρήση του λόγου στην επικοινωνία.
 
ΚΑΝΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ!
Ονοματεπώνυμο:
Email:
Ιστοσελίδα:
Σχόλιο:
Κωδικός [όπως εμφανίζεται - Νέα εικόνα]:
Επιλογή για νέα εικόνα
 Οδηγός για τους πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου Aθηνών

Έντυπη μορφή - PDF FORMAT


Το σκίτσο του φύλλου 197
Γίνε Εθελοντής!