| ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
«Η ποιότητα στον ευρωπαϊκό χώρο ανώτατης εκπαίδευσης»

Του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΖΩΡΑ

Δημοσίευση: 12-10-2011 - Φύλλο:178
Κώστας Φασούλης, «Η ποιότητα στον ευρωπαϊκό χώρο ανώτατης εκπαίδευσης», Εκδόσεις Ατραπός

 

Ενα πολύ επίκαιρο βιβλίο, λόγω θεματολογίου, κυκλοφορήθηκε πρόσφατα από τις Εκδόσεις «Ατραπός». Πρόκειται για το σύγγραμμα του αν. καθηγητή Κώστα Φασούλη, που έχει ως θέμα του την «Ποιότητα στον ευρωπαϊκό χώρο ανώτατης εκπαίδευσης», το οποίο προλογίζει ο Καθηγητής του Π.Τ.Δ.Ε. Δ. Ματθαίου. Συγκεκριμένα, αφού το θέμα διερευνάται σε θεωρητικό επίπεδο (στο Α΄ μέρος του βιβλίου), στη συνέχεια εξετάζονται οι εφαρμογές μηχανισμών διασφάλισης της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση διαφόρων χωρών, καθώς και το σχετικό πλαίσιο που διαμορφώθηκε από τις αποφάσεις της συνόδου της Μπολόνια, το 1999, και των επομένων συνόδων μέχρι το 2009 (στο Β΄ μέρος) , οι διαδικασίες θεσμοθέτησης συστήματος αξιολόγησης ποιότητας στην ελληνική ανώτατη εκπαίδευση (στο Γ΄ μέρος), και τέλος η ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών στα Α.Ε.Ι. της χώρας μας και ειδικότερα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (Δ΄ μέρος). Το υλικό του βιβλίου εμπλουτίζεται με πίνακες, γραφήματα, παραρτήματα, ώστε να γίνεται ευχερέστερα η πρόσληψη του κειμένου από τον αναγνώστη. Στην Εισαγωγή του, ο συγγραφέας του βιβλίου τονίζει την αναγκαιότητα συστήματος διαχείρισης ποιότητας στα πανεπιστημιακά ιδρύματα «που θα περιλαμβάνει τις οργανωτικές δομές, τις διαδικασίες, τις διεργασίες και τα μέσα βελτίωσης της ποιότητας, τα οποία συνδέονται αναπόσπαστα με το παραγόμενο και παρεχόμενο στους φοιτητές προϊόν της γνώσης και της έρευνας» και παρατηρεί πως για να εφαρμοσθεί σωστά το σύστημα διαχείρισης ποιότητας στο κάθε Α.Ε.Ι., απαραίτητες προϋποθέσεις είναι: «η ανάπτυξη ρεαλιστικής πολιτικής ποιότητας από τη διοίκηση του κάθε ιδρύματος, ο καθορισμός στόχων ποιότητας και κατάλληλων δεικτών για τη μέτρησή τους, η εξασφάλιση της διαθεσιμότητας πόρων που απαιτούνται για τη λειτουργία του οργανισμού, η εφαρμογή μηχανισμού εκθέσεων σχετικά με τη λειτουργία της ποιοτικής διαδικασίας, η εκπαίδευση όλων των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία σχετικά με την ανάπτυξη συστήματος διασφάλισης ποιότητας». Με την έκδοση αυτή αποτυπώνονται εμπεριστατωμένα και με επιστημονική μεθοδολογία, απόψεις και θέσεις που αφορούν μια πολύ σημαντική παράμετρο της λειτουργίας των Α.Ε.Ι., σε μια περίοδο που τα θέματα αυτά βρίσκονται στο προσκήνιο.

 

Με την έκδοση αυτή αποτυπώνονται εμπεριστατωμένα και με επιστημονική μεθοδολογία, απόψεις και θέσεις που αφορούν μια πολύ σημαντική παράμετρο της λειτουργίας των Α.Ε.Ι., σε μια περίοδο που τα θέματα αυτά βρίσκονται στο προσκήνιο. 
ΚΑΝΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ!
Ονοματεπώνυμο:
Email:
Ιστοσελίδα:
Σχόλιο:
Κωδικός [όπως εμφανίζεται - Νέα εικόνα]:
Επιλογή για νέα εικόνα
 Οδηγός για τους πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου Aθηνών

Έντυπη μορφή - PDF FORMAT


Το σκίτσο του φύλλου 197
Γίνε Εθελοντής!